Här i Sverige innebär juli färre mail i inboxen och mer tid att påta i trädgården, ligga i hängmattan och umgås med nära och kära!

I Nakamtenga – Den goda byn – innebär sommaren att centrets olika verksamheter inte har lika många aktiviteter men inte att arbetsbördan trappar ner. Kanske snarare tvärt om! De flesta lever på självhushållande jordbruk och sommaren, som också är landets enda regnsäsong är den tid då allt ska odlas och lagras för årets konsumtion.

Så när jag fröjdas av att plocka mina vinbär till frukostfilen och min rucola till dagens sallad och ser rödbetorna växa, vet jag att det är en fantastisk ynnest och jag njuter av att få fröjdas livets under och skönhet.

Jag har tid och möjlighet att lära mig om trädgårdsskötsel, lära av mina misstag och vara stolt över skörden för att jag har mina basbehov tillgodosedda.

Det är det hela konceptet med Den goda byn är till för: att säkerställa basbehoven så att vi alla sedan har tid att klura på ”finliret”, vidareutveckla, ha ”råd” att experimentera.

För att öka våra möjligheter till långsiktig planering och trygghet i våra verksamheter är regelbundna/månatliga insättningar av stor betydelse. Om vi visste att vi hade alla kostnaderna för skolan täckta och lönerna för ledarna i de olika verksamheterna garanterade, så skulle vi som team kunna lägga större fokus på nästa steg i vidareutvecklingen.

Det bästa vi kunnat komma hittills för att lösa detta är att hitta personer som vill bli skolfaddrar och personer som vill sponsra en lön, dvs bidra månatligt med vad lönekostnaden är.

Konkret betyder detta:

-       Skolfadder: vi beräknar att kostnaden per barn är ca 250 SEK/månaden, inklusive material och skolmat.

-       Sponsra en lön: Personalen är det viktigaste vi har för att kunna fortsätta att utveckla verksamhet och metoder anpassade för de förutsättningar som finns just här. Du eller ditt företag har möjlighet att sponsra en specifik persons lön. Hör av dig så matchar vi rätt person!  Beroende på yrkesgrupp 800-4000 SEK/månaden.

-       Stipendiefond: För att långsiktigt säkerställa att vår personal har rätt kompetens, behövs en fond för att kunna finansiera externa utbildningar. Även för framtidsplaneringen av tillsättningen av personal uppmuntrar vi ungdomarna i byn att studera vidare inom de yrkesområden våra verksamheter behöver personal, tex sjukvård och pedagogik.

Vi har idag 77 skolfaddrar och 10 som sponsrar en lön (9 företag och en privatperson) Vi behöver 250 skolfaddrar och 46 som sponsrar en lön.

En bra referens om ni vill prata med någon som ”gjort det” är vd Ellinor.Lindmark@sw.se på SW! Dels erbjuder de sina anställda att bli skolfaddrar direkt från lönekontoret, (de har 38 faddrar) så att de anställda slipper ordna med det själva, dels har de sponsrat förskolföreståndaren Eugenie med hennes lön sedan hon startade sin verksamhet!

Detta är ett roligt sätt att komma nära verksamheten och skapa tydliga kopplingar som både medarbetare och kunder kan engagera sig i, och det betyder oändligt mycket för alla oss i Yennenga Progress!

Visst vill du vara med? Maila mig! Stina@yennengaprogress.se

Tillbaka till Progress