Välkommen på temalunch om jämställdhetsarbetet i Den goda byn!

Måndagen den 12 juni kl 11.30 -13 på Gondolen i Stockholm

Anmälan till info@yennengaprogress.se

Kostnad 200 kr, föredrag, mat och kaffe, överskottet går till det fortsatta arbetet.

Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. I Yennenga Progress nätverk nns massor av spännande personer. Vi arrangerar temaluncher för att olika personer i nätverket ska få presentera aktuella ämnen vi arbetar med, och för att ge möjlighet att trä as och knyta nya kontakter. Vi behöver alla impulser utifrån, vi behöver interaktion för att utvecklas och nå nya höjder. Vi trä as på Eriks Gondolen och njuter god mat och sagolik utsikt!

12 juni: Andrea Hallberg: Utvärdering och analys av jämsthälldhetsarbetet i Den goda byn
Andrea Hallberg går sista året på mastersprogrammet i o entlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborg. Valet av utbildning och en framtid inom o entlig sektor beror på att hon i grund och botten tror på ett Vi istället för ett Jag och att det är tillsammans som vi kan åstadkomma förändring. Där många människor ser hinder och byråkrati, ser hon istället möjligheten att göra skillnad och driva utvecklingen i frågor som hon brinner för, som jämställdhet och integration.

Hon är nyligen hemkommen från Nakamtenga där hon har tillbringat tio veckor för att samla in material till sin masteruppsats. Uppsatsen fokuserar på Yennengas initiativ till pappagrupper som togs i april 2016 då 15 män från byn trä ades för att samtala kring barnuppfostran, kommunikation och prioriteringar rörande familjen. Ny ken på vad det har resulterat i? Kom och lyssna på Andrea och ta del av de gripande berättelser som männen och deras fruar har delat med sig av!

Vi återkommer med datum och teman för höstens luncher och ser fram emot att ses igen i slutet av augusti!

Tillbaka till Progress