Vad kan Sverige och andra länder lära om hållbar vård genom att utgå från extrema situationer som krigshärjade östra Kongo? Låt dig inspireras av Dr Denis Mukweges modell för kvinnohälsa och barnmorskors roll för välstånd.

Kom på kvällsevent måndagen den 29 juni kl 17-19

Strandgatan 22 i Visby, i Deloittes fina trädgård

Fokus på barnmorskor har visat sig ha positiv effekt på ett lands utveckling, oavsett var i världen vi är. Genom sina erfarenheter av att bygga upp sjukvård med fokus på kvinnohälsa har Dr Denis Mukwege utvecklat konceptet för One Stop Center. Dr Denis Mukwege har mottagit bl a Right Livelihood Award och i höstas Sakharov-priset, EUs pris för mänskliga rättigheter för sitt stora arbete för kvinnohälsa och mänskliga rättigheter, samt 1,6 & 2,6 miljonerklubbens vetenskapspris.

One Stop Centret är en unik metod för holistisk, integrerad vård som fokuserar på stärkande av kvinnor och flickor – inklusive förebyggande och behandling av sexuellt våld. Metoden bygger på reproduktiv hälsa, mödravård, vård av nyfödda och barnhälsovård, och kan därefter expandera till andra medicinska områden. Dr Mukweges mål är nu att sprida modellen över Afrika och Yennenga Progress har även fått förfrågningar från Sverige! Kom och bli inspirerad av uppbyggnaden av den första nya kliniken utanför Kongo – nämligen i det lilla ökenlandet Burkina Faso! WHO rekommenderar en barnmorska per 5 000 invånare. I Sverige har vi ca 343 barnmorskor per 5000 invånare. I Burkina Faso finns det cirka 1 barnmorska per 21 000 invånare.

Moderator: Marika Griehsel, Afrikakännare och dokumentärfilmare

Medverkande:

-       Divine the opera trio

-       Alexandra Charles, 1,6 & 2,6 miljonerklubben

-       Stina Berge, Generalsekreterare Yennenga Progress

-       Gudrun Abascal, Barnmorska och grundare till BB-Sophia

-       Lotta och Henrik Imberg, Imbergarkitekter,

-      Fanny Sachs, 3dO-arkitekter

-       Anna Bernmalm, Actavis

-       Dogge Doggelito

 

Tillbaka till Progress