Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng
example_page

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav 
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng
Swish 1239002437 jpg
 copy

vatten

Vattentorn

Ökat vattenbehov gör att ett vattentorn är ett måste!

KOMPETENSER: 0 FINANSIERING: 100% GÅ MED GE PENGAR

Vattentorn

Det vattentorn som befolkningen i Nakamtenga använt framt ill nu, byggdes 1988 då man äntligen hade lyckats hitta vatten I Nakamtenga. Man hade borrat flera gånger men resultatet blivit negativt. Så äntligen borrade man på rätt ställe och hittade en bra vattenförande åder. Från början hade man en manuell pump men efter ett par år byggdes vattentornet och en elektrisk sänkpump installerades. Elektriciteten fick man från ett dieselaggregat.  Vattentornet rymmer 2 kubikmeter vatten.

Den första pumpen som inköptes I Sverige höll I tio år. Sedan köptes pumpar från Nigeria som inte höll samma kvalitet och man har tvingats att reparera och byta pumpar flera gånger.

Allt fler människor i byarna runt Nakamtenga kommer varje dag för att hämta vatten. Idag drygt 2000 personer. Dessutom behövs mycket vatten för aktiviteterna på utbildningscentret där förskoleverksamheten är en central aktivitet. Behovet att vattna nyplanterade träd kräver också mycket vatten.

Det ökade vattenbehovet gör att kapaciteten på både pump och vattentorn inte räcker till.

För att få en större vattensäkerhet är det därför nödvändigt att ersätta det existerande vattentornet med ett nytt som har större volym. Volymen beräknas behöva åtminstone fyrdubblas, alltså till 8 eller 10 kubikmeter.  En ny pump behöver också anskaffas I Sverige.

Kostnaden för att bygga ett nytt torn, inköpa en ny motor och göra nödvändiga installationer och rördragningar, beräknas till ca 100 000 SEK.

Människorna på plats försöker agera förebyggande. Regnen har inte kommit i år, vilket betyder stor risk för svält. Vatten är en grundförutsättning för all verksamhet i området och för liv!

 

Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!