Skillnaden mellan att arbeta med barns rättigheter och att lära ut om dem

Med stöd från den Svenska Sida-ambassaden här i Burkina Faso, genomförde vi i lördags en inspirationsdag om barns rättigheter. Föreläsaren och komikern, Mr Ali Komi, från nationella departementet för socialt arbete, var dagens moderator. Kunskap, inspiration och verktyg, samt konkreta exempel på vårt arbete som kan spridas vidare utan att det behöver kosta mycket mer än tid och engagemang.

Dags att ta plats under paviljongen igen! Utrymmet fylldes med lärare och elever, representanter från både låg och mellanstadieskolor, och högstadieskolor vi samarbetar med. Traditionella ledare och kungar. Representanter från olika lokala och nationella myndigheter, både inom skolväsendet och myndigheter för mänskliga rättigheter. Press, media och representanter från svenska ambassaden.

Yennenga bedriver en rad aktiviteter för att stärka barns rättigheter. Egentligen går det ju att säga att samtliga av de Globala Utvecklingsmålen är grunden för barns rättigheter, men vi arbetar också med specifika satsningar riktade direkt till barn och ungdomar. Generalsekreterare Stina började därför dagen med att berätta om Yennengas arbete utifrån de Globala Målen och hur detta är kopplat till barns rättigheter.

Innan Corona påbörjade vi arbetet med att sprida de specifika satsningarna till fler skolor i regionen. Denna inspirationsdag var ett sätt att ta upp denna tråd igen och göra en nystart. En del representanter på skolor och myndigheter har bytts ut och detta var ett fantastiskt sätt att introducera vad vi gjort, gör och vad vi kan göra tillsammans framåt.

Vår lokala platschef Pauline Condé berättade om vårt arbete med de årliga mensfesterna som ger barnen möjlighet att under avslappnade former få prata om mens! De vuxna kvinnorna berättar om deras första mens och andra saker kopplade till mens. Eftersom vi nu gjort detta i flera år börjar nu även de äldre tjejerna att bidra och berätta för de yngre om sina mensupplevelser. Med sig från festdagen får de också ett start-kit med trosor och mensskydd, så småningom även en menskopp. Menskoppar har även samtliga kvinnor i byns alla kvarter fått, inkl återkommande uppföljningsmöten för att se att allt fungerar bra och svara på frågor. Att flickorna stolt berättar för de yngre att de inte alls var rädda när de fick sin första mens, för de hade varit med på mensfesten och visste precis vad det var och hade redan sitt kit hemma så att de kunde ta hand om sin mens, det är rättigheter ”in action”!

Berättelsen om mensfesten och menskopparna var något som berörde de inbjudna och både män och kvinnor kom fram efteråt och ville veta mer, ville göra program om det på tv och radio och så klart var glada att detta var en av de saker vi vill genomföra på de skolor vi samarbetar med och sprida vidare.

Studierektorn Boukaré Zabre, presenterade hur vi arbetar med programmet World’s Children’s Prize och hur fler skolor kan ta del av det arbetet. Huvudaktiviteten kopplad till programmet utgörs av ett undervisningsmaterial bestående av ett magasin med artiklar och bilder om barns rättigheter och historier från barns situation runt om i världen. Utifrån detta material lär sig barnen om olika barnrättshjältar som runt om i världen, för att sedan delta och rösta fram årets barnrättshjälte. Aktiviteten är således att genomföra en röstningsprocedur med allt det innebär med identitetskort, valurnor och valkampanjer. Även detta är något vi framåt kommer att göra med fler högstadieskolor i regionen.

Socialarbetare Clotilde Ouedraogo berättade om vårt arbete med barnrättsklubbarna där högstadie-eleverna varje vecka är inbjudna att delta i workshops utifrån olika teman. Det handlar om att känna till sina rättigheter och sina skyldigheter, men också hur de ska säkerställas, var de kan vända sig om de behöver hjälp och stöd. Teman som behandlas är exempelvis organisering, samtycke, relationer, sexuell- och reproduktiv hälsa, icke-våld, och konfliktlösning. Samtalsgrupper och praktiska övningar, följs upp med enskilda samtal och psykosocialt stöd för de som behöver.

Mellan de olika presentationerna gjorde våra högstadieelever bejublade framträdanden. Sånger, poem, men också en fantastisk teater om flickors rätt att gå i skolan och hur detta på lång sikt stödjer hela familjen. Pjäsen är skriven av vår assisterande lärare Micheline Ilboudo tillsammans med eleverna. Även denna har vi nu fått förfrågan att filma så att den kan gå på nationell TV!

Nu lanserar vi ett program för rättssäkerhet tillsammans med den nationella mänskliga rättighetsorganisationen MBDHP och jurister i vårt nätverk, för att informera om de nationella strukturer som finns för att upprätthålla rättssäkerhet, ge verktygen för att använda dessa strukturer och implementera de lagar som finns, stötta dem som behöver hjälp att få sina frågor prövade, arbeta juridiskt med icke-korruption och genomföra prejudicerande rättsfall.

Rättssäkerhet och mänskliga rättigheter är inget vi löser som en enskild struktur. Det krävs satsningar på många håll, och samarbete och engagemang, för att få verkan. En dag som denna är startskottet på att ta vårt konkreta arbete vidare!