Barnrättsklubbar

Världen står inför många och svåra frågor som starkt påverkar barn och unga – och deras framtid. I Burkina Faso har myndigheterna länge uppmuntrat till att eleverna på högstadie- och gymnasium-skolor startar barnrättsklubbar. Nu (åter)inför de också etik och livslära på schemat. Vi har dragit igång det program vi tidigare bara testat delar av, med målet att barn och unga ska känna att de har kunskap och verktygen att kunna påverka sina framtid och världens utveckling.

Nu är det stora skuggtaket på skolgården vid högstadieskolan i princip klart. Det är bara lite putsning och målning kvar. Men redan så fort takskärmarna var på plats, har platsen använts flitigt i hettan. Här är öppet och med mycket rymd som gör att det fläktar svalkade och är faktiskt nog den skönaste platsen på hela centret att befinna sig!*

Första träffen hade vi fyra klasser på en gång. Så upp mot 100 barn i bikupor, samarbetsövningar, värderingshörn i rummet, skratt och stoj. Ansvarig för lektionerna är vår socionom och familjeterapeut Clotilde, tillsammans Zabre, med biträdande rektor på högstadiet och läraren Micheline som också vurmar extra för tonårsfunderingar och redan sedan länge håller kill- och tjejgrupper om alla frågor som bubblar om kroppen, relationer och livet i allmänhet.

Nu under oktober har vi arbetat med organisering, hur vi väljer våra representanter, och hur vi bygger trygghet i gruppen. Arbetet fortsätter under året med teman som jämställdhet, ickevåldskommunikation, kultur, entreprenörskap, sexuell och reproduktiv hälsa, miljö och klimatförändringar, mat, hälsa och rörelse, val och demokrati. Tanken är att eleverna ett par gånger under året presenterar sitt arbete för en större publik som utgörs av skolpersonal, föräldrar, samt lokala beslutsfattare. Under dessa presentationer ges tillfälle att ställa frågor och ge förslag till lokala politiker.

Det är lätt till att lektioner fastnar i teori och därmed teoretisk kunskap. För att äga frågan tror vi på så mycket hands-on övningar som möjligt. Att vi genomför projekt ihop för att sedan koppla lärdomarna till barns/mänskliga rättigheter.

I ett land som Burkina Faso är det om möjligt ännu tydligare än i ett land som Sverige.

Lagstiftningen i Burkina Faso innefattar mänskliga rättigheter på ett bra sätt men kunskap brister både hos allmänhet och myndigheter. Samhället är hierarkiskt och patriarkalt, traditionella sedvänjor styr många människors vardag och val. Hög analfabetism försvårar samhällsinformation om mänskliga rättigheter och kunskap om hur rättigheter utkrävs.

Kränkningar syns överallt och drabbar främst kvinnor och barn. Brister finns i barns både fysiska och psykiska hälsa, social utveckling, rätten till trygghet och en tillvaro fri från våld och hot, rätten till utbildning och utveckling och inte minst brist på hänsyn till barns bästa vad gäller att placera barn/separera dem från sina mödrar.

Säkerhetssituationen i Burkina Faso men även i världen kräver att unga människor får kunskap om mänskliga rättigheter och stöd i att organisera sig och samarbeta. Med kunskap kan vi fatta medvetna beslut. När vi organiserar oss och bygger förtroende i våra strukturer får vi verktygen att skapa samhällsförändring.

*Tack Kjellander Sjöberg för ritningar och goda råd under byggets gång, och tack föreningarna Burkinas Vänner och Barn i Hjärtat för stöd med finansieringen att färdigställa det!