Rapport från ett bok- och biblioteksprojekt på Yennenga Progress skola i byn Nakamtenga i Burkina Faso

I november 2021 var jag i Burkina Faso i Västafrika i 11 dagar för att arbeta med ett språkutvecklande projekt där sagostunder, filmvisning, högläsning; egen läsning kombinerat med samtal och kreativt skapande ingår.

Jag arbetade i byn Nakamtenga – på skolbiblioteket, förskolan och skolan som drivs av Yennenga Progress där. Sammanlagt blev det 3 workshops med enbart lärarna, 6 sagostunder med efterföljande samtal och kreativt skapande med lärare och deras elever (i åldrarna 4-12 år) och 2 halvdagar på biblioteket med bibliotekarien och schemalagda klassbesök. 2 lördagar var det också aktiviteter med byns ungdomsklubb som i samarbete med Yennenga progress arrangerar aktiviteter för barn och ungdomar på helgerna. Efter samtal med mig inför dessa båda lördagar visades film och efteråt diskuterade vi filmen och avslutade med kreativt skapande. De som besökte ungdomsklubben var ca 10-18 år. Sammanlagt deltog 15 lärare/pedagoger och ca 120 elever i de workshops och aktiviteter jag ledde. För de yngre barnen (4-9 år) arbetade jag med en pedagog som översatte allt eller delar av vad jag sa och läste till mooré, så att de kunde hänga med till 100%. För 10 år och uppåt var allt på franska.

Jag fick en bra respons från lärare, bibliotekarien och elever. Många av eleverna var mycket aktiva t.ex. när jag ställde frågor, men en del var lite blyga. Det är viktigt att försöka fånga upp så många som möjligt. En del barn började öppna sig mer och pratade mer när frågestunden/samtalet var över och vi övergick till kreativt skapande. Det var också spännande att se att några av de elever som inte var så starka på franska kunde glänsa när det visade sig att de var väldigt duktiga på att teckna.

Att hitta böcker som kan vara intressanta, roliga och lärorika är viktigt och ännu viktigare är att hitta böcker som har en lagom nivå på franska. Är boken för svår går mycket av upplevelsen som boken kunde ha gett förlorad. Det är också viktigt att barnen kan har tillgång till böcker som både speglar en miljö som de själva kan känna igen sig i OCH kan handla om sådant som ligger utanför den egna miljön. Detta pratade jag och skolbibliotekarien mycket om. I vissa fall kan en introduktion eller ett efterföljande samtal hjälpa eleverna att bättre förstå boken/berättelsen, särskilt om nivån på franskan ligger i överkanten av den nivå de klarar.

Det jag vill förmedla är att tanken med att kombinera bokläsning (eller filmvisning) med ett samtal och/eller en skapande aktivitet är att man då förlänger samtalet kring boken/berättelsen. Att berättelsen då kan förstås på fler, nya och tydligare sätt. Barnen hör mycket franska, men har få tillfällen att tala franska. Här får de tillfälle att själva prata på franska, när de svarar på frågor, ställer frågor och kommenterar om de har vissa funderingar eller tankar de vill dela med sig av.

Jag pratade med lärarna/pedagogerna om att när barnen får möjlighet att måla, klippa, vika, kombinera olika material, kopiera en förlaga eller hitta på sin egen variant, så bidrar allt detta till ytterligare samtal och möjlighet att lära nya ord, bli nyfiken på text och ord, testa att uttrycka sig på franska, m.m. Dessutom är det också en härlig kreativ process som sätts igång kring t.ex. sambandet mellan illustrationer och text och där får barnen utlopp för sin skaparförmåga när de själva får möjlighet att ”klä” texten eller orden i form av målningar, figurer, skulpturer, m.m.

Att utveckla franskan (skolspråket och landets officiella språk) är viktigt särskilt i sammanhang där barnen har många språk omkring sig. I Burkina Faso är skolspråket alltså franska, men hemma pratar man ett annat språk. I byn Nakamtenga har de flesta mooré som modersmål och pratar det utanför skolan. Ett antal av eleverna har dessutom fulani som modersmål. De barnen pratar fulani hemma, mooré med kompisarna på skolan OCH har sen undervisning på franska. Att lära sig franska är viktigt då det är landets officiella språk/myndighetsspråk och för att kunna klara skolan (på alla nivåer!).

Jag hoppas att min tid på skolan var intressant för både barnen och deras lärare och att de kan ha nytta av och arbeta vidare med de metoder som jag förmedlade. Eftersom barnen och lärarna var så öppna och uppriktiga fick jag också med mig en hel del nya idéer och tankar på hur jag kan arbeta med liknande upplägg här i Sverige och på andra platser.

Matilda Wallin, bibliotekarie på Kista bibliotek