Burkina Faso joggen!

På Galaxskolan har de den fantastiska traditionen att årligen arrangera Burkina Faso- joggen med sina elever, där eleverna uppmuntras att skänka en springslant som går till vänskolan i Burkina Faso, Yennenga skolan! Nu har de genomfört sin 26:e jogg!!!

År 1995 startade Galaxskolan i Sigtuna en årlig insamling till en skola i Burkina Faso. År 2018 bytte de vänskola till Yennengas där det går förskoleklasselever till elever i åk 9. Joggen genomfördes i år den 30/9 för mellanstadiet och den 1/10 för lågstadiet.

Samordnande eldsjäl för joggen är Suzanne Flemström, klasslärare i Månen