Tyskt partnerbesök i Nakamtenga

Ansvariga för den tyska organisationen Aktion Canchanabury har under vecka som gått varit på besök i Nakamtenga. Aktion Canchanabury har samarbetat med Yennenga Progress BF i två projekt som båda rör Dr Denis Mukwege Center. I det ena bidrog organisationen till att vår klinik kunde engagera specialistläkare och annan personal för att tillgodose behoven i området. Det andra bidraget möjliggjorde för oss att förse kliniken med en solcellsanläggning som klarar att förse kliniken med ren energi dygnet runt. Båda bidragen har varit väldigt viktiga för verksamheten på kliniken.

Det ger lite kurr i magen att ta emot finansiärer. – Kommer de att förstå upplägget och vår holistiska vision? Är de beredda att arbeta långsiktigt? Hur ska de uppfatta vår verksamhet? Kan de efter utvärderingen tänka sig ett fortsatt samarbete? Det är frågor som snurrar i huvudet.

Gert och Stefan visade sig vara två mycket sympatiska personer med ett brinnande intresse för lokal och hållbar utveckling. I de många samtal vi hade under dagarna framkom att Aktion Canchanabury och Yennenga Progress har samma syn på utvecklingsfrågorna. Nödvändigheten av det lokala engagemanget och drivkraften, lyhördheten för de aktuella behoven i kontexten, småskalighet, varsamhet med miljö och ansvaret för klimat och hållbarhet. Och inte minst övertygelsen om att utbildning och hälsa är de viktigaste pelarna för enskilda människors möjlighet till personlig utveckling för att skapa förutsättningar att förbättra levnadsvillkor.

Gerts och Stefans besök var naturligtvis i första hand fokuserat på Dr Denis Mukwege Center och dess funktion, men de följde också med stort intresse Yennenga Progress övriga verksamheter i Nakamtenga. Det kvirrande i magen som jag hade inför besöket kunde snabbt lugnas ner. Gert, som ansvarig för organisationen, uppskattade väldigt mycket den helhetssyn som arbetet i Nakamtenga symboliserar. Där alla aspekter som är viktiga för ett bra liv finns med i programmet.

Besökarna uppskattade också mycket den organisatoriska formen för beslutsfattande i verksamheten. Här finns en ledningsgrupp som på uppdrag av styrelsen genomför det dagliga arbetet. Här finns också en utökad styrelse där styrelsen tillsammans med de verksamhetsansvariga i de olika aktiviteterna, träffas en gång i månaden för att delge varandra om vad som är på gång i varje del av verksamheten. Detta skapar en samsyn och känsla av att alla är viktiga för helheten.

Besöket avslutades med ett möte med den utökade styrelsen som då kunde träffa besökarna, få höra deras upplevelser och tankar från besöket i byn och också själva få uttrycka sina idéer om vad som är viktigt för det fortsatta arbetet. Vi var alla överens om att utveckling inte är något lätt och rätlinjigt. Planer och tidshorisont måste kunna förändras. Verkligheten ser inte alltid ut som kartan. Förutsättningar kan förändras som gör att det är nödvändigt att tänka om. Huvudsaken är att målet och visionen inte glöms bort utan alltid finns där för att ange riktningen.

Gert och Stefan reser nu hem till Tyskland igen efter en aktivitets- och samtalsfylld vecka under den brännande heta majsolen. De lämnade oss med beskedet att de helt klart vill fortsätta ett nära och långsiktigt samarbete med Yennenga Progress.

Lennart Karlsson,

Nakamtenga