Vad har frukost med bra betyg att göra?

Den här veckan började vi med frukost på våra skolor i Nakamtenga, Burkina Faso. Ända från förskolan och upp till högstadiet. Ordentlig lunch har vi haft sedan vi startade skolorna, men nu är det en akut insats att även införa frukost. Tom mage = svårt att ha kraft att klara studierna. Om vi får in mer pengar än vi behöver för att täcka terminen ut, hoppas vi kunna fortsätta med barnbespisning under sommarmånaderna, innan familjerna får skörd igen.

FNs mat-organisation FAO, bedömer att 30 miljoner människor står inför akut hunger. 4 miljoner av dessa är i Burkina Faso. Skörden förra säsongen slog totalt fel igen. Det är plågsamt tydligt. Våra barn och ungdomar i Nakamtenga som kommer till skolan har inte ätit på morgonen. För många av dem var senaste målet mat det de fick i skolan dagen innan. Priserna på mat dubblas igen och igen.

Vårt mål resten av terminen kan utöka skolmatsbespisningen och ge samtliga barn från förskolan upp till högstadiet en kopp välling som frukost varje morgon, samt lunch till de högstadie-elever som vanligtvis inte äter på skolan, så att de alla har kraft att slutföra terminen bra.

Frukost per elev: 1,65 SEK x 45 dagar kvar på terminen + mugg 1,50 = 76 SEK / elev (450 barn)

Lunch per ungdom högstadiet: 4,70 SEK x 45 dagar kvar på terminen = 211 SEK / elev (75 st)

Att på fullt allvar inte kunna ge sina barn att äta, gör att det skär i bröstet. Så även om vi vill ägna oss åt det långsiktiga arbetet med lösningar, så händer dessa saker titt som tätt. Det blir en ond cirkel. Vi har ungdomar som jobbat extra på helger och lov för sina framtida drömmar om högre utbildning, och drömmer om en annan framtid än det osäkra liv deras föräldrar har. Nu måste de ta alla sina besparingar för att säkerställa att storfamiljen har grundläggande mat för att klara sig fram till nästa skörd – i oktober eller november.

Vi försöker arbeta långsiktigt, skapa ett motståndskraftigt samhälle. Läs mer om detta på vår hemsida: Men det är ett långsamt arbete att bygga upp jordförbättrande system, och regnen kan vi inte påverka. Så det behövs akuta insatser.