Kycklingarna är här!

Chantal är nu igång med sin kycklinguppfödning! Hon har arbetat på sin affärsplan sedan i höstas, tillsammans med vår svenska praktikant Emma som läser företagsekonomi på Borås universitet. Grundstrukturen för entreprenörskap är densamma här och där, men i Burkina kan det komma hinder i vägen som Emma inte kunnat förutse och som gör det lite svårt att hålla tidsplan och struktur… Som att kycklingarna Chantal beställt inte levererades som utlovat utan kom först tre månader efter utsatt tid.

Entreprenörskap är en grundläggande faktor för att få igång ekonomin, både för samhället och för de enskilda individerna som startar eller anställs eller får del av varor och tjänster. I byn Nakamtenga har vi genom åren startat en rad företag, som på olika sätt bidrar till samhällsutvecklingen. Detta både genom det de erbjuder men också genom det överskott de kan bidra med till att bekosta samhällsfunktioner, som i sig inte kan bli självbärande om de ska kunna erbjudas till alla, så som skola och hälsovård.

En viktig verksamhet som nu går in på sitt tredje år är farmen. Vi köpte marken av en äldre man i byn, som inte såg någon möjlighet att göra något mer av denna mark. Jorden är utarmad, det lilla jordlager som en gång funnits spolas bort när den korta regnsäsongen gör att vatten forsar över den kala hårda marken. Skördarna blir allt sämre och de unga ser ingen poäng med att streta på karga åkrarna, utan att det ger lön för mödan.

Så grundförutsättningarna är som de är. Om vi hade letat bra odlingsmark hade vi överhuvudtaget inte befunnit oss i denna del av landet. Men poängen är att vi har hopp! Vi tror att det är möjligt att återskapa någon typ av bördighet. Vi tror att det går att skapa ett mikroklimat som gör det möjligt att bedriva grundläggande odling. Vi vet att det är en enorm uppförsbacke, och att det inte går i en handvändning att skapa jordbruksmark där öknen redan satt sina klor. Men för att skapa en hållbar värld, måste vi skapa enheter för lokalt hållbart jordbruk, så att vi minskar på transporter och beroendeställningar som bokstavligen kan bli en fråga om liv och död.

Uppfödningen av kycklingarna handlar om att uppmuntra entreprenörskap men också bidra till den biologiska mångfalden på farmen. Hönsgödsel gör underverk för kompostjorden som behövs för att stärka jorden. (Nästa gång ska jag också berätta om våra grisar)

Chantal är dotter till förskolläraren Eveline, som är en av de kvinnor som var med och startade förskolan i Nakamtenga. Förskolan är den verksamhet som var startskottet till det som sedan utvecklades till att bli Yennenga. Äpplet faller inte långt från trädet.

Och extra tack till Eva Engelbert som gett start-up-stöd till Chantals business!