Lars är tillbaka på farmen

Lars Gustavsson, bonde i Skåne, har just klarat av höstarbetet på sina 140 ha spannmålsfält i södra Sverige och istället för att sätta sig i gungstolen så kom han häromdagen flygande hit till Nakamtenga för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Förutom 30 års erfarenhet av grisuppfödning och spannmålsodling i Sverige har han också flera års erfarenhet av soja och majsodling i Zambia. Lars var här i Nakamtenga några veckor i februari tillsammans med en annan jordbrukspraktiker som också har lång erfarenhet av jordbruk i Zambia. Då byggde de tillsammans med våra lokala medarbetare ett svinstall så att vi kan få till det kretslopp som behövs på farmen.

Den här gången handlar besöket om att följa upp svinproduktionen som kom i gång i mars med tre dräktiga suggor. Under de månader som gått sedan dess har antalet djur ökat till 32 och vi väntar ytterligare ett tiotal smågrisar endera dagen. Vi har tre personal, som har ansvaret för verksamheten med grisarna. Chantal som har en jordbruksutbildning med fokus på djurhållning och två unga pojkar, Jean och Arthur från byn. Tillsammans gör de ett bra arbete. Här är det inte så vanligt att det är kvinnan i gänget som är den ansvariga men i Yennenga Progress försöker vi bryta invanda mönster som inte är bra för utvecklingen. Lars ska under de veckor han är här, följa upp arbetet och vidareutbilda personalen.

Den andra delen av arbetet är att ge råd och utbildning för gruppen som arbetar med grönsaks- och fruktodling vars syfte är att förse våra skolor och restaurangen med livsmedel. I denna aktivitet har vi 6 anställda, varav en nattvakt. De har ett odlingsområde på ca 1 ha för grönsaker och 2 ha för odling av majs, soja och bönväxter. Det är en verklig utmaning att lyckas få fram tillräckligt med grönsaker och frukter med de förutsättningar som gäller här. Marken som vi odlar på är fullständigt utarmad efter mängder av år med urlakning av jorden utan någon som helst tillförsel av näring. Nederbörden är långt ifrån tillräckligt och mer och mer oberäknelig på grund av klimatförändringarna. Vattentillgången för bevattning har hittills varit i snålaste laget eftersom den djupborrade brunn som installerades för två år sedan inte ger tillräckligt med vatten. Trots alla dessa bromsklossar så kämpar vi för att alla ska orka hålla emot frestelsen av de gödningsmedel och kemiska bekämpningsmedel. Att jobba ekologiskt i Sverige är svårt och här är det som alla kan förstå, flera gånger svårare. Men det är också enda lösningen. Att tillsätta konstgödsel och annat, må ge en större planta på kort sikt men bidrar inte till det grundläggande, nämligen att bygga upp marken. Förutom de långsiktiga skadliga effekterna på miljö och hälsa, skapar det också ett beroende, eftersom marken är ännu mer urlakad och förstörd, den dag du slutar med dessa preparat. Det är vårt allra största uppdrag, var helst vi befinner oss på jorden, att arbeta med naturen och inte emot den.

Våra anställda har ingen formell utbildning för grönsaks- och fruktodling och behöver därför återkommande utbildning, rådgivning och stöd i planering av odlingarna. Lars insats är därför ovärderlig. Han har kunskap och han inspirerar våra arbetare att bättre göra sitt allra bästa för att lyckas.

En tredje uppgift som Lars har, är att leda arbetet att bygga ett vattentorn för magasinering av vatten från det nya borrhål som borrades för några dagar sedan. Vi var oerhört nervösa huruvida vi skulle hitta vatten, men efter att ha borrat 100 meter, hittades äntligen en åder som för närvarande visar sig ge 2 kubikmeter vatten per timme. Det betyder att med det första borrhålet vi nu kan räkna med 3,5 kubikmeter per timme. Arbetet med att bygga det 5 meter höga vattentornet och att installera en solpanelsanläggning för pumpning av vattnet, har påbörjats denna vecka och beräknas vara klart i slutet av nästa vecka.

Lars Gustavsson lägger alltså tre veckors intensivt arbete här hos oss i Nakamtenga utan något arvode. Vi hoppas att andra med specifika erfarenheter och kunskaper ska inspireras av det exempel på ansvarstagande för en hållbar utveckling som Lars med sitt engagemang visar. Ett sådant engagemang stärker oss som arbetar med dessa frågor på daglig basis och ger oss kraft att inte ge upp.