Vad har ditt mellanmål med världen att göra?

Det finns en fråga som uppfyller mig under större delen av dagen: Hur kan vi få människor att förstå att de globala utvecklingsmålen gäller oss alla – och att vi själva dessutom är en del av lösningen? Syftet med FN:s globala utvecklingsmål är att visa att en rad grundläggande företeelser måste fungera på jorden, överallt och samtidigt, för att vår värld och mänskligheten ska kunna betraktas som hållbar. Yennenga arbetar för att uppnå dessa mål i Nakamtenga, en liten by i Burkina Faso i Västafrika. Vi vill inspirera dig att göra likadant, var du än befinner dig.

När vi skapade Yennenga Progress formulerade vi dessa två punkter:

 1. Alla människor måste ha tid och möjlighet att göra mer än att bara överleva. Det innebär att deras grundläggande fysiska behov för överlevnad måste vara tillgodosedda. Bara då kan de ta nästa steg och frigöra kraft för utveckling, innovation och filosoferande. De grundläggande fysiska behoven kan vi sammanfatta som:
  mat för dagen
  rent vatten
  ett tryggt hem
  energi för matlagning, ladda mobiler, etc.
 2. Alla de globala målen hänger samman och är i sig själva inte tillräckliga. Om du till exempel har en förskola, måste du också ha en grundskola, högre utbildning och sedan möjlighet till arbete. För att utbildningen ska fungera måste du ha mat, god hälsa, en lampa så att det går att göra läxorna och så vidare.
  När vi hade formulerat de två punkterna insåg vi också en tredje punkt:
 3. Förutsättningen för långsiktig hållbarhet och fred är en gemensam välfärd. För att kunna organisera en sådan måste vi ha ett system för beslutsfattande och samarbete där vi har förtroende för varandra och känner omsorg för våra medmänniskor.

Den ”lättare” delen av vårt jobb är att upptäcka saker som fattas, till exempel vatten, skola eller hälsa. Sådana problem går att lösa om vi har ekonomiska resurser.

Det krävs däremot mer arbete för att uppnå punkt tre. Därför välkomnar vi med stor glädje det faktum att det nu formuleras Inner Development Goals

När du följer oss i sociala medier ser du hur vi har valt att tolka de globala målen i byn Nakamtenga, utifrån byns perspektiv. Vi arbetar utifrån frågan: om vi vill uppnå ett mål, hur ska det gå till på lokal nivå?

Att uppfylla de globala målen är inte en fråga om bistånd och välgörenhet för någon annans skull. Det är en fråga om hållbarhet för dig. Även om en handling kan kännas abstrakt för att du inte ser den, rör den fortfarande dig, ditt liv och din plats på jorden. Ett planterat träd i Burkina Faso är ett planterat träd för klimatet. Du är del av lösningen på varje mål, på olika nivåer. Här passar den ibland glömda devisen i vårt högpresterande samhälle bra: många bäckar små gör en stor å.

Precis som att dina mänskliga rättigheter är beroende av att du respekterar andras mänskliga rättigheter, är varje globalt mål för dig personligen beroende av att du bidrar till att andra når sina mål. Jag ska ta ett exempel.

Om du vill bidra till det andra globala målet, Ingen hunger, kan du skicka en peng till Yennengas insamling för skolmat. Skolmaten går till alla byns barn under sommaren eftersom det råder svältkatastrof i området. Men för att bidra till det globala målet Ingen hunger kan du också exempelvis välja en ekologisk banan när du handlar mellanmål. Om du väljer en banan som är både ekologisk och rättvisemärkt, har du enligt min tolkning bidragit till minst 13 av de 17 globala målen!

 • Ingen fattigdom: Du respekterar andras mänskliga rättigheter genom att se till att den som producerat det du äter har fått betalt för arbetet.
 • Ingen hunger: Du gör det möjligt att bevara mångfald, bidrar till hållbar livsmedelsproduktion, hjälper småskaliga livsmedelsproducenter, med mera.
 • God hälsa och välbefinnande: Du har genom att välja den ekologiska bananen inte bara skyddat dig och de dina från gifterna som finns i de konventionella bananerna. Du har dessutom skyddat människorna som odlar bananerna från cancerframkallande medel som är förbjudna i EU, och gifter som utöver cancer bland annat leder till njursvikt och andningssvårigheter.
 • God utbildning för alla: Genom att handla ekologiskt och rättvisemärkt från en reglerad marknad kan du vara säker på att det inte har förekommit barnarbete när bananen har odlats. Barnen till arbetarna går i stället i skolan. Höjd utbildningsnivå är en mycket effektiv utvecklings- och demokratiparameter.
 • Rent vatten: Genom att handla ekologiska varor hjälper du till att förhindra farliga utsläpp i våra vatten.
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: Ekologiska odlingar har regelverk för arbetsvillkor och sociala aspekter, men leta gärna efter produkter som också är rättvisemärkta.
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: När du handlar ekologiskt uppmuntrar du ökad hållbarhet i alla led av produktionen.
 • Minskad ojämlikhet: Genom att du bryr dig om de som producerar allt du köper, bidrar du till respekten för principen om allas lika värde och rättigheter.
 • Hållbar konsumtion och produktion: Du bidrar till hållbar konsumtion och produktion när du på ett ansvarsfullt sätt väljer vad du lägger i varukorgen.
 • Bekämpa klimatförändringarna: När du handlar din ekologiska banan bidrar du till att minska utsläpp av gifter i naturen och hjälper därmed till att bekämpa klimatförändringarna.
 • Ekosystem och biologisk mångfald: Du har genom att välja en ekologisk banan gett möjligheter för värdefulla växter, insekter och fåglar att fortsätta att leva och frodas. Det i sin tur gör att det naturliga kretsloppet av pollinering och näringsupptag får frodas.
 • Fredliga och inkluderande samhällen: Genom att se till att människor och natur mår bra undviker vi klimatflyktingar och konflikter.
 • Genomförande och Globalt partnerskap: Om alla börjar välja hållbara alternativ tillsammans samtidigt, är vi ostoppbara i vårt arbete för hållbar utveckling!

Tänk vad du kan uppnå bara genom att handla rätt sorts bananer! (En svensk äter i genomsnitt 100 bananer om året.) Vi hade kunnat göra en liknande lista för andra produkter, till exempel kaffe och choklad. Dessutom finns det mer komplexa produkter som är långt mer förädlade, där vi kan undvika plast och annat som inte är nedbrytbart. Vi kan välja närproducerat, producenter som bidrar till biologisk mångfald och märken som gör medvetna val för att hjälpa oss konsumenter att välja hållbart. På sociala medier kan vi följa #reduce #reuse och #recycle. Alla dessa val sätter fingret på de Inner Development Goals som nu formuleras, nämligen att vara snäll, ta ditt ansvar och se hur du är en del av världen.

Var och en av oss är del av lösningen.

Stina Berge

Grundare och Generalsekreterare Yennenga Progress