Firar nytt miljödiplom!

I veckan träffades vi och firade Yennengas nya miljödiplom! Yennenga Progress arbetar med hållbarhet utifrån ett holistiskt tankesätt, där vi konkretiserat samtliga FNs Globala mål för hållbarhet i byn Nakamtenga i Burkina Faso. Detta arbete har nu reviderats utifrån Svensk miljöbas.

Arbetet med miljöfrågor har pågått på ett eller annat sätt sedan starten. Då verksamheten startade i Burkina Faso 2001 var klimatförändringarna redan ett tydligt faktum, långt mer än befolkningen i länder som Sverige uppfattade. Att förstå människans roll i en situation som tydligt förvärrades och hur vi kunde vända trenden och återskapa bättre förutsättningar för liv, grönska och jordbruk, har från första stund varit viktiga grundstenar i arbetet.

Hållbarhet i vår kontext innebär att vi utifrån varje mål och delmål i agenda 2030 agerar utifrån hur vi kan uppnå målet långsiktigt ur byns perspektiv. Hållbarhet genomsyrar därmed samtliga verksamhetsgrenar. För varje nysatsning strävar vi efter att utifrån hållbarhetsperspektiv göra rätt från början. De verksamheter där det redan finns lösningar som inte är optimala, försöker vi i den mån och takt det är möjligt att ”göra om och göra rätt”.

Vi utgår från de tre hållbarhetsområdena; social, miljömässig samt ekonomisk hållbarhet. Läs gärna hela vår hållbarhetspolicy.

Miljöledningssystemet är ett verktyg i att kunna utvärdera och förbättra det egna miljöarbetet, i Sverige men främst i verksamheten i Burkina Faso.

Sedan organisationens uppkomst år 2001 har fokus varit på långsiktig hållbarhet. Idag arbetar man med i princip alla FNs 2030 globala mål. Yennenga Progress arbetar ständigt med att utveckla sina verksamheter till att bli mer ekologiskt och socialt hållbara. Konsekvenserna av klimatförändringarna är en av anledningarna till att organisationen startade sitt arbete för 20 år sedan. Vi arbetar både med att minska våra egna negativa miljöavtryck, samt med verksamheter som ska påverka klimatet i positiv riktning genom att återskapa ett positivt mikroklimat, arbeta med trädplanteringar, binda marken för att förhindra jorderosion och ökenspridning, vi satsar stort på jordförbättrande ekologiska åtgärder, etc. Yennenga Progress genomgick sin första miljödiplomering med Stegen redan 2013.