Mammorna på uppdrag Framtid!

Mammorna sa: Världen står inför stor förändring. Vad kan våra barn göra i framtiden om de inte har grundläggande utbildning? I Nakamtenga var det mammorna som samlades och tog initiativet att starta förskolan, för nu 20 år sedan. Det var samma gäng kvinnor som sedan drev frågan om att bygga skolan. Vi har nu nått ända till 9:an med klasser och börjat planera för gymnasiet! Låt din morsdagspresent bli ett stöd för framtiden!

I Nakamtenga som på många håll i världen är det till stor del kvinnorna som är ansvariga att betala skolavgifter och kringkostnader runt skolgången. De avgifter som föräldrarna betalar är en symbolisk summa, även om den för en del familjer så klart är rejält kännbar i och med ett liv som bygger på självhushållande jordbruk. Resten finansieras av Yennenga som organisation via skolfaddrar, gåvor och tack vare de lokala intäkter på plats i Nakamtenga, som Yennenga får in via våra lokala företag som säljer produkter och tjänster på plats.

På Yennengas skolor arbetar vi enligt ledorden att vara elevnära, aktivera eleven och fokusera på språkutvecklingen. Detta i en miljö och kontext där de flesta andra skolor har klasser uppåt 100 elever, där lektionerna är föreläsningar och eleven är passiv annat än att kopiera, samt att många elever inte kunde skolspråket franska när de började skolan, och därför har en rejäl språklig uppförsbacke. Den språkliga processen blir i vanliga skolor ofta mycket långsam eftersom barnen inte hör eller använder franskan utanför klassrummet och heller inte använder språket i klassrummet mer än att upprepa vad läraren sagt.

Men landet har en ny läroplan som till stor del liknar den strategi vi arbetar efter. Våra skolor blir därför inte bara viktiga för de barn som går hos oss och deras familjer, utan bidrar också till att vi kan skapa verktygslådor och modeller för hur andra skolor kan implementera den nya läroplanen och därmed höja kvalitén på undervisningen.

Vi säkerställer välutbildad och dedikerad personal, som arbetar processinriktat med kollegialt lärande, för sin egen vidareutveckling men också för att vi ska kunna stödja andra skolors processer. Alla elever har de böcker och det material de behöver, vi har ett välfyllt bibliotek, där varje klass har schemalagd tid varje vecka. Alla klasser har också IT-lektioner i datorsalen. Skolträdgården är mycket populär och vackert grönskande! Skolköket skördar lök och andra grönsaker direkt till matlagningen, samt att överskottet säljs på marknaden. Alla elever får ett rejält mål näringsrik mat varje dag, och frukt innan de går hem för att säkerställa att alla får i sig vad de behöver. Eventuell undernäring får vi därför bukt på redan när barnen börjar på förskolan. Därutöver har vi också utökad skolhälsovård, så att vi dels följer deras utvecklingskurvor, men också har regelbunden tandhälsokontroll samt vård om de blir sjuka eller skadade.

Så ja, det kostar. Vi beräknar att det kostar ungefär 300 kr i månaden per barn. Pengarna går inte till ett enskilt barn utan till att finansiera verksamheten i sin helhet. Låt din gåva till mamma bli en månads skolgång på vår skola eller varför inte bli skolfadder! Swisha 300 kronor till 123 900 24 37 eller anmäl autogiro på vår hemsida.

Maila info@yennengaprogress.se för gåvobrev att ge till din mamma eller dig själv.