Health Kära Jultomten!

I år är det extra tydligt att något som vi alla borde kunna ta för givet inte är självklart för alla:

Tillgång till sjukvård.

Frågan som varit allvarlig för många människor runtom i världen redan innan Covid19, är nu akut. Många vuxna och barn lider av konsekvenserna av brist på sjukvård.

Burkina Faso är ett av de länder som lider värst av både mödra- och barnadödlighet i världen. Vår lilla vårdcentral i byn Nakamtenga har ett akut behov av en komplett operationssal för att kunna ta hand om byns befolkning när de behöver vård av mer avancerad karaktär. I dagsläget har man t.ex. inte möjlighet att hantera kejsarsnitt, vilket riskerar både mödra- och barnadödlighet trots att kunskapen och de mänskliga resurserna finns på plats. Finansiellt stöd behövs till medicinsk utrustning och ett nytt innertak som klarar gällande byggnormer för operationssalar och kan desinficeras.

Dessutom saknas budgetmedel som täcker grundläggande vård gratis till alla byns barn så att de överlever bl.a. malaria och diarrésjukdomar – som inga barn ska behöva dö av.

Nu kan du hjälpa till att uppfylla byns önskningar för att säkra befolkningens tillgång till vård. Antingen som en julklapp till företagets kunder eller till nära och kära som redan har allt.

Kontakta oss och berätta vilken önskning du vill uppfylla. Som tack får du en unik banner till er webbsida, e-mailsignatur och digitalt julkort som kan printas eller skickas vidare som gåvobevis.

Tack för att du hjälper oss att säkra en GOD JUL!

I byn Nakamtenga har vi tillsammans lagt pusselbitarna för att skapa ett välfärdssamhälle i mikroformat som täcker in alla FNs Globala Mål för hållbar utveckling. Vi har kommit en god bit på väg för att skapa ett samhälle där befolkningen inte fastnar i arbete för överlevnad, utan istället kan börja bygga en bättre framtid. Du kan bli del i att göra det möjligt.

Modellen för hälsa som vi använder, bygger på Dr Denis Mukweges visioner om bra vård för alla, med en bredare syn på vad som behövs för att vara frisk. Nämligen att utöver den medicinska hjälpen också få psykologisk och juridisk hjälp, samt socioekonomiskt stöd så att en själv kan försörja sig och sin familj och bidra till samhällsutvecklingen. Dr Mukwege fick Nobels fredspris 2018 för sitt arbete och har sedan 2006 varit mentor till Yennenga Progress grundare Stina Berge.