Välkommen till Yennenga Joachim van Willingen

Vi är glada att välkomna Joachim van Willingen, som praktikant under hösten. Med bakgrund inom medicin och som nu går masterprogrammet för Public Health vid Uppsala universitet, kommer han att djupdyka i frågan om matsäkerhet och hållbart jordbruk – och kopplat till hälsa och välmående så klart!

Mitt namn är Joachim och jag är praktikant hos Yennenga Progress de kommande två månaderna. Min bakgrund är inom medicin, men jag är väldigt nyfiken till många andra saker. En av dem är livsmedelsystem och speciellt sammanhangen med hur vi bedriver jordbruk. I mitt hemland, Holland, finns det stora problem med övergången till hållbara jordbruksmetoder. Poängen är att det finns många lösningar och att forskning har presenterat många möjligheter till hållbarare jordbruk, men implementationen är väldigt svår och komplicerad. Frågan är: Hur kan vi förändra den komplexa verkligheten, implementera och översätta kunskaper från teori till praktik.

Jag ska arbeta med dessa ämnen och ser fram emot att lära mig mycket om hur förändring sker i verkligheten. Jag hoppas att jag kan bidra till hållbara jordbruksmetoder, en ökad livsmedelsäkerhet och ekonomisk stabilitet i Burkina Faso.

Till slut är jag tacksam för det varma välkomnandet hos Yennenga och möjligheten de har gett mig att arbeta hos dem. Ser fram emot att skriva mer om mina upplevelser om två månader.