Presentation av styrelsen 2022!

Stor lycka att på vårt första större live-möte på länge, få välja in denna magiska styrelse vars uppdrag är att göra vår modell tillgänglig för världen: sustainable, scalable, affordable.

Årsmötets och minglets värdinna var Amanda Mompalao de Piro, i Circle Ks nya fina lokaler på söder, som dukat upp fantastiskt, med frukt från Ekolådan och snacks och dryck i långa rader. Ett händelserikt år presenterades av generalsekreterare Stina Berge, med bilder från alla verksamheter i byn Nakamtenga, vårt ”showroom” för hållbar utveckling, hur vi på bynivå når FNs Globala Mål för hållbar utveckling, och arbetar med Inner Development Goals, som också presenterades av en av hjärnorna bakom detta koncept, Jakob Trollbäck.

Årsmötets formella del leddes av mötesordförande Roland Göransson. Och salen var fylld av Yennenga partners och vänner.

Till ordförande valdes Amanda Mompalao de Piro, kvällens värdinna och specialist inom franchising, marketing & communication

Till övriga styrelseledamöter valdes Kent Sangler, fokus företagssamarbeten, Jakob Trollbäck, fokus design, Inner Development Goals och Globala Målen, Frida Monsén, fokus Digital learning & Gamification.

Dan Lindgren, fokus creative content och processledning,

Sara Lindell, nyval med fokus på tech-lösningar för start-ups och scale-ups, samt Fredrik Bergström, också nyval med fokus på strategi och finansiering.

Till suppleanter valdes Mia Barkland, fokus Globala Målen,

samt Cecilia Williams Ehrenborg, fokus på Hållbarhet och pedagogik

Uppdraget för styrelsen är att skapa det ramverk och organisation i Sverige som är bäst lämpad för att bidra till att förverkliga Yennengas vision och konceptet, med hjälp av FNs Globala mål, Agenda 2030, samt ”paketera” verksamhetens tillgänglighet. Fokus kommande period är att skapa strategin för spridningen av konceptet samt stabil finansiering.

Och se till att vi skapar historia!