Ungdomsgård i Nakamtenga – nästa steg för fred och hållbarhet!

Vi har länge drömt om att kunna erbjuda ungdomarna i området något att göra även på helgerna. I ett land som Burkina Faso finns få alternativ för ungdomarna på landsbygden. Innebandyn och fotbollen betyder mycket. Likaså hjälper de äldre de yngre med läxläsning. Men det behövs mer! Inte minst för de ungdomar som har hemsituationer som gör att de börjar hänga utanför barerna på marknaden på kvällarna. De behöver goda förebilder och roliga och meningsfulla saker att göra. Och nu händer det!

Sedan en tid tillbaka bollar vi på Yennenga tankar och idéer med fotbollsföreningen Tullinge Fotboll, om hur vi kan vidareutveckla ungdomsverksamheten, anordna ledarskapsutbildningar och kollon.

På senaste mötet visade det sig att ordföranden Michele Di Dato, dessutom tillsammans med sin dotter Michaela driver Brand Emotional Response Group, och vill engagera sig även som företag. De går därför nu in och finansierar att vi kan anställa permanent fritidsledarpersonal som varje vecka ordnar en fritidsklubb på ungdomsgården i Nakamtenga, med aktiviteter, kafeteria och mötesplats för unga att samlas runt lek och allvar, samtal och gemenskap.

Detta är en satsning som kan kopplas vidare till Yennenga Youth både i Burkina och i Sverige, likt de tankar vi redan bollar med Tullinge Fotboll och det nationella Innebandyförbundet i Burkina! Vill du engagera dig i Yennenga Youth och/eller bidra till verksamheten är du mycket välkommen!

För att ytterligare lära känna andra företag och samarbetspartners i Yennenga-nätverket erbjuder Brand Emotional Response Group från och med nu också att 10% av alla intäkter från uppdrag som kommer från er andra i vårt nätverk oavkortat skänks för att finansiera fler satsningar för ungdomarna.

Slå fler flugor i en smäll – ta tag i era frågor på er kommunikations och marknads ”To-Do-lista” och bidra samtidigt till Yennengas verksamhet och ändamål!