Hur vi övar val och arbetar med demokrati och mänskliga rättigheter

I vårt arbete för barns rättigheter har vi påbörjat samarbete med World’s children’s prize (WCP) Med detta följer ett instuderingsmaterial som berättar om barns situation runt om i världen, beskriver barns rättigheter och berättar inspirerande om människor som dedicerar sina liv för att på olika sätt hjälpa barn. Nu har vi genomfört vår första Changemaker day!

Eleverna hade förberett sig sedan länge. Olika elever hade tagit på sig uppdraget att ”vara” de olika barnrättshjältarna som presenterades i World’s children’s prize material, som använts i undervisningen. Dessa barnrättshjältar hade kampanjat och talat som sitt viktiga arbete för barns rättigheter runt om i världen.

Det rörde frågor om rätten till skolgång, frihet från sexuell exploatering, och trygghet.

Urnan var redo och alla gjorde sina egna identitetskort för att kunna prickas av, vid valurnorna och tältet som satts upp för att kunna rösta utan att någon ser. De olika kandidaterna fick hålla var sin sista presentation av det arbete som den barnrättshjälte de representerade gör.

Så var röstningen igång!

När rösterna offentligt räknats så att alla som var där kunde se proceduren stod det klart att Malala var stor vinnare. Madina som representerade Malala, höll ett brandtal om vad hon ville genomföra som vinnare av World’s Children’s Prize och sina drömmar för framtiden för Nakamtenga och vår region. Hon ville ha in fler som kunde bygga skolor som skulle vara gratis för alla flickor!

Skolan använde förra årets undervisningsmaterial från WCP, eftersom det nya materialet av olika anledningar kommer senare i år. Detta för att det skulle fungera med det burkinska skolåret och alla de prov-veckor som nu drar igång inför skolårets slut. Barnrättshjältarna som presenteras i materialet har ju inget ”sista datum” och flera av dem som vunnit långt tillbaka i tiden är lika aktuella i år som då. Det viktiga är processen, arbetet, förberedelserna och genomförandet av röstningen!