Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng

Bibliotek i Barbilla

Tillgången till böcker skapar förutsättning för livslångt lärande.

KOMPETENSER: 2 FINANSIERING: 20% GÅ MED GE PENGAR

Bibliotek i Barbilla

skolboksprojektet - undervisning (5)

Var: Las Brisas-byn, Costa Rica

Ansvarig: Bibliotekskommittén i Brisasskolan

Antal deltagare: 23 flickor och 12 pojkar

Syfte: Skolbiblioteket spelar en central roll i Las Brisas-skolans pedagogiska verksamhet. Tillgången till ett bibliotek har extra stor betydelse i ett område som Brisas-byn där barn inte har tillgång till böcker i hemmen. För de fåtal elever som sedan kommer att få möjlighet att gå vidare till högstadiet kan tillgång till böcker under grundskolan vara till stor hjälp för elevernas språkutveckling och lärande.

Aktivitet/Resultat: Under året som gått har Brisasskolans lärare visat stort intresse och hittat många roliga sätt att utnyttja biblioteket på i skolarbetet. Eleverna har fått inlagt på skolschemat tid för kunna vistas i biblioteket och läsa böcker de själva intresserar sig för. Likaså har de ofta fått konkreta uppgifter att söka viss information bland referenslitteraturen. Många av skolbarnen föredrar att vara i biblioteket än ute på skolgården under rasterna.

Kompetensutbyte: Vi räknar med att bjuda in intressanta personer till olika aktiviteter i biblioteket under nästa läsår.

Vision/plan framåt: Vi planerar bjuda in eleverna ihop med sina familjer till läsestunder/högläsning och samkväm i biblioteket. Detta med förhoppning om att kontinuerligt öka intresset för böcker och varierad litteratur. I skolan räknar man med att organisera olika temadagar för att koncentrera aktiviteter i och kring biblioteket, med förhoppning om att kunna bjuda in t ex cabécar-personer som kan återberätta traditionella historier och därmed bygga broar mellan den indianska orala traditionen och tryckt skönlitteratur. Vi behöver också göra en särskild bokhörna för de minsta barnen.

STORY

I den lilla statliga byskolan Brisas på den costaricanska landsbygden har man tagit initiativet till att öppna ett skolbibliotek, där inte bara skolans elever utan även deras familjer skall ha möjlighet att upptäcka böckernas värld. Vi hoppas Brisasskolan kan inspirera andra skolor att ta samma initiativ och samtidigt visa att elever långt ute på landsbygden har rätt till samma förutsättningar som barn i storstäderna.

I den regnskogsklädda bergskedjan Talamanca i södra Costa Rica arbetar den svenska antropologen Marine Hedström Rojas. Vid skumpig jeepvägs ände finner man det lilla samhället Las Brisas de Pacuarito, där Marine och hennes familj bor grannar med det indianska jägar- och samlarfolket cabécar, i samma område som de på 70-talet inflyttade bondefamiljer som lever på självhushåll.

Tillsammans med sina grannar har Marine engagerat sig i en rad olika lokala kommittéer som arbetar för att förbättra livsvillkoren för områdets närmare 80 familjer. Cabécar-familjerna lever ännu enligt sina gamla traditioner i de utspridda naturbostäderna i regnskogen, medan bondebefolkningen ofta arbetar på sina respektive gårdar med jordbruk eller boskap för självhushåll, eller lever på dagsverken som erbjuds av de med något större gårdar.

Ofta vandrar styrelsemedlemmarna i byns utvecklingskommiteer till fots i fyra timmar för att nå staden Siquirres, där man byter om från gummistövlar till vanliga skor för att söka audiens hos lokala myndigheter och där lobba för sin situation.

Det är tydligt att det är möjligt att nå förändring genom idogt arbete, år 2010 fick man igenom kravet att dra elektricitet till byn, viktigt inte minst med tanke på den lilla sjukstugan och byskolan. En annan stor händelse var i mars 2011 då man med stor glädje och entusiasm invigde nya fina skollokaler, lärarbostad och sanitetsinstallationer, i byn skola. Ett arbete som blivit möjligt genom ekonomisk draghjälp från svenskt håll.

Mycket har man kunnat genomdriva, men många behov kvarstår, då familjerna i byn tillhör landets mest eftersatta befolkning. I de olika organiserade bykommittéerna jobbar man nu vidare för att få dricksvatten, reparera vägen där skolläraren och ambulans ofta måste vända för att de inte kan ta sig fram på den dåliga lervägen. Man arbetar även med att förbättra byns sjukstuga som behöver underhåll och där man också lobbar för att förbättra möjligheten till rätt sjukvård. Detta vid sidan av det fortsatta stödet av byskolan.

En av de stora illutionerna för skolan var drömmen om att upprätta ett bibliotek där barnen skulle kunna få tillgång till roliga sagor, spännande berättelser, illustrerade faktaböcker för att ha en chans att  ”upptäcka världen ” och med bredare kunskaper förhoppningsvis också ha en bättre möjlighet att klara av de nationella proven, för att kunna gå vidare till högstadiet. Ja, den drömmen var något som Yennenga Progress medarbetare fick höra talas om på besök hos Marine för ett antal år sedan. Vid återkomsten till Sverige samlade man in ”bokpengar” som ett startbidrag och med andra medel från vänner i Sverige kunde man köpa in bokhyllor. I skolbiblioteket har inte bara skolans elever utan även deras familjer möjlighet att upptäcka böckernas värld.

Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!