Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng

Bibliotek i Nakamtenga

Tillgången till böcker skapar förutsättning för livslångt lärande.

KOMPETENSER: 4 FINANSIERING: 80% GÅ MED GE PENGAR

Biblioteket inrett!

25 juni, 2018

Den byggnad på grundskolan som uppförts för att utgöra bibliotek har fram till och med hösten 2017 använts som klassrum eftersom vi inte då hunnit bygga klart den sista delen av klassrumsbygge för grundskolan. Under den perioden har biblioteket fått inhysas i en mindre lokal i skolans administrationsbyggnad.

I januari 2018 kunde den nya klassrumsbyggnaden för klasserna 4 – 6 invigas och därmed kunde biblioteket äntligen flytta in i den byggnad som uppförts för att vara just bibliotek. I samband med detta var det nödvändigt att tillverka nya hyllsystem för att på ett ändamålsenligt sätt inreda det nya biblioteket. Ett hyllsystem som är så bra som möjligt mot termiter och som täckas över för att skydda mot damm under de timmar biblioteket är stängt. Det är snickeri- och svets-verkstaden på Yennenga Center som designat och byggt de snygga ändamålsenliga möblerna.

Under hösten 2017 började två unga praktikanter, Zalisa och Daoda, som har utbildats för att förestå biblioteket och ansvara för aktiviteter kopplade till biblioteket. De handleddes av Christiane Furnkratz, som under flera år varit engagerad i Yennengas biblioteksverksamhet i Burkina Faso.

Målet med biblioteksverksamheten är att väcka barnens och ungdomarnas lust att läsa, både för nöje och för kunskapsinhämtning.  Men också att skapa en mötesplats för livslångt lärande och kulturella aktiviteter. Biblioteket ger tillgänglighet till varierad och åldersanpassad litteratur som skapar intresse, utvecklar språk och ordförråd, ger associationer samt nya perspektiv och insikter. Detta är grundläggande både för demokratin och för att våra elever och andra besökare ska få möjlighet att bli aktiva samhällsmedborgare med sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Alla skolbarnen på vår skola som ligger i anslutning till biblioteket har en ”bänkbok” så att de, när de är färdiga med sina uppgifter under lektionen, kan läsa för nöjes skull.

Biblioteket är alltid öppet under skoltid för att ge stöd i undervisningen men också för att vara tillgängligt för barnen på raster och den långa siestan mellan kl 12 och 15. Vår ambition är att biblioteket ska kunna vara öppet också kl. 17-19 på vardagskvällarna, samt på helgen för ungdomarna och vuxna, för att kunna läsa, göra läxor etc.

Med en sådan mötesplats som biblioteket blir, öppnas också dörren för andra aktiviteter och drömmen att fungera som kulturcenter föddes! Tänk att skapa teater, ordna filmkvällar för de äldre barnen och vuxna, matinéer på morgon för de små, musik- och dansföreställningar

Tack föreningen Burkinas Vänner i Stockholm och Stiftelsen Engelbrekts Barnavårds & Husmodersskola för att ni gjort allt detta möjligt!

 

Varje bok bör vara en spegel eller ett fönster

12 december, 2017

Christiane som arbetar i byn under några veckor önskade sig tre julklappar. En av dem var att få en hålla en liten konferens med lärarna på vår skola i byn för att prata om böcker och vad vi kan uppnå med vårt bibliotek.

När hon fått frågan om hon kunde hjälpa oss att hitta böcker till vårt bibliotek i Nakamtenga, hittade hon grekiska berättelser, ryska osv och insåg att någon stans måste det finnas med olika afrikanska berättelser. Nu råkar det vara så att hennes dotter bor i Frankrike, och hon därmed har möjligheten att regelbundet leta på förlag och bokhandlar. Christiane har därmed gjort det till en konst att hitta rätt böcker, både klassiker, uppslagsverk och inte minst historier med berättelser och bilder utifrån afrikansk kontext.

Så de titlar vi har på vårt bibliotek är ingen slump.

När vår nya skolbyggnad snart invigs, så kommer huset att frigöras som från början var planerat för att bli bibliotek. Så snart kommer vårt bibliotek äntligen ha helt nya förutsättningar att kunna ha regelbunden verksamhet.

Under de veckor som Christiane varit här, har hon arbetat med två ungdomar som gått till och med sista året på gymnasiet, för att visa dem hur de ska sortera böckerna efter svårighetsgrad, samt hur de ska ta hand om böckerna – och inte minst visa barnen till rätt val av bok och hur de ska läsa dem för att de ska hålla länge.

Målet är att vara en läsande skola. Alla barnen ska ha en bänkbok så att de kan läsa för nöjesskull, inte bara böcker där de måste svara på frågor eller förbereda sig i sina ämnen. Lärarna ska uppmuntras att läsa och låna hem böcker. Och ungdomarna ska få en lugn plats för att genom böckerna både kunna läsa sina läxor (många unga på landsbygden har ingen möjlighet att köpa sina skolböcker, vilket försvårar möjligheten att göra läxor) men också för att läsa för att ”resa” genom livet och världen.

Dröm:

Vi drömmer om att organisera bokcirklar, ordna skrivarstuga, och illustrationsworkshops. För att kunna organisera detta behövs personal. Vi önskar kunna anställa de två ungdomarna, som Christiane jobbat med dessa veckor. Då kan de dela upp dagen/tiderna mellan sig så att de kan finnas i biblioteket på dagtid och hjälpa lärarna rätt, både i förberedelser inför lektionerna, men också välja böcker som lämpar sig i de olika klasserna som bänkbok. (Då kan de också passa på att finnas på rasterna för barnen, så att vi kan arbeta aktivt med kompisstödjare, och vara närvarande bland barnen)

Tanken är också att biblioteket ska kunna vara öppet kl. 18-20 på vardagskvällarna, samt på helgen för ungdomarna och vuxna, för att kunna läsa, göra läxor etc.

Sedan finns ju alltid drömmen om en dator (eller två!) med internetuppkoppling för att kunna söka information, både för lärarna för att kunna förbereda sina lektioner, men också för de äldre studenterna för att sina studier.

Budgetbehov:

Årlig budget för att kunna förnya med nya böcker

Bra bokhyllor och förvaring för att kunna förvara böckerna på ett bra sätt i det svåra klimatet (damm, termiter och annat!)

Lönekostnader för två personer som kan ansvara för biblioteket så att det kan hållas öppet regelbundet.

Dator med internetuppkoppling

Bättre än en guldgruva!

29 april, 2016

Biblioteket har blivit en självklar del av undervisningen i Yennengas förskola och skola i Nakamtenga – så ser det inte ut i de flesta liknande byar. Förskolebarnen får varje dag lyssna när lärarna läser högt ur en bok. De arbetar sedan vidare på olika sätt med utgångspunkt i boken och barnen fyller ständigt på sitt ordförråd. För skolbarnen är böcker numera en självklarhet. Man ser att de ibland smiter in på rasten för att hinna läsa lite till. Att biblioteket är öppet på lördagar är mycket viktig för alla barn och ungdomar i byn. Det kommer fler och fler och vill utnyttja sin möjlighet att läsa och upptäcka. Några av de större har börjat låna hem böcker för att hinna läsa mer. Biblioteket är bättre än en guldgruva för barnen i Nakamtenga.

Eva Karlsson, Nakamtenga

Läsglädje och en efterlysning

21 mars, 2016

Yennenga Networker Christiane Fürnkrantz gör ett fantastiskt jobb med att leta böcker för barn, ungdomar och vuxna till biblioteket i Nakamtenga. Helst ska böckerna vara på franska och av afrikanska författare. Christiane fyller resväska efter resväska som får följa med resenärer till Burkina Faso. I Nakamtenga är glädjen över böckerna stor. Eva Karlsson som är pedagogiskt ansvarig för Yennenga Progress verksamhet berättar:

– Idag har vi haft bokcirkel, som alltid på onsdagar. Vi har läst och presenterat böcker och förundrats över att Christiane orkar skaffa fler och fler böcker. Hur många finns egentligen? Frågade en av lärarna. En annan fråga som kom upp var hur man läser böcker för sina barn i olika åldrar för att det ska passa både för de yngre och äldre. Bra frågor. Det är så otroligt roligt med detta stora läsintresse. Eleverna har nu fått med sig fyra böcker var att läsa under lovet. Tack Christiane!

För att kunnas skicka alla fina böcker från Stockholm till Nakamtenga är vi i behov av resväskor. Har du en resväska som du inte använder ståendes i skåp eller förråd? Vi tar gärna emot den och lovar att den kommer att användas väl och fyllas med berättelser. Maila info@yennengaprpogress.se om du vill bidra med en väska. 

Ett eget kulturhus

17 maj, 2015

Alla böckerna i det gamla biblioteket packades ner i lådor. Stora skynken har legat över böckerna för att de inte ska bli allför dammiga under sandstormarna, som drar förbi och tränger sig in. De gamla skraltiga bokskåpen har renoverats. Hyllorna är förstärkta. Dörrarna har fått nya fungerande stängningsanordningar och ett skikt ny lack. Det har killarna i Yennengas verkstad fixat.

Det ny biblioteket finns nu i anslutning till grundskolan i vad vi kallar Kulturhuset. Böckerna plockas upp på hyllorna efter ämne och målgrupp. Germaine, som är förskollärare är också biblioteksansvarig. Varje lördag eftermiddag är biblioteket öppet för alla. Det kommer fler och fler barn i olika åldrar och vill läsa. Alla måste tvätta händerna innan de får ta i böckerna. Germaine är noga med att böckerna ska förbli hela och rena så de går att använda i många många år. Barnen sitter och läser koncentrerat.

När de lämnar tillbaka böckerna berättar de för Germaine vad boken handlade om. Ibland ställer de frågor om texten och om ord. Att förstå snö, då det är 43 grader i skuggan, känns långt borta och svårgreppbart. De små, som ännu inte läser hela böcker själva, får lyssna på saga. Läsintresset ökar för varje vecka.

Bibliotek Maria på tunnanAll personal på förskolan och skolan har läsgrupp en gång i veckan. Alla har då läst en bok och berättar om den. Målet är att alla lärarna ska känna till böckerna och kunna rekommendera barnen böcker som kan passa dem.

Bibliotek berättar boken

Yennengas bibliotek i Nakamtenga tar gärna emot böcker på franska. Även filmer, serietidningar och tidskrifter.

Bibliotek bakom huset

”You’re always on my mind,”

26 februari, 2015

Och så glad jag blev, Eva, att böckerna kom fram så fort! Er glädje är min belöning!

Det finns några tunna böcker och ett pussel på några ställen som har en dragkedja (i min lilla vinröda kabinväska). Och någonstans, tillsammans med ditt namn och din mejl adress, Eva, finns ett fint franskt vykort. Jag hann inte skriva några rader till dig, lärarna och skolbarnen. Men bilden med alla ”stepping stones” och det tryckta budskapet hoppas jag duger som en uppmuntrande hälsning från mig.

Som du såg fyllde jag varje litet utrymme med bomullsplagg för barnen från en av kassarna här hemma med saker som kommer att transporteras med nästa container. ”You’re always on my mind,” som man brukar säga på engelska.

Det som jag har lärt mig om ert skolprojekt, nej förlåt, om ”vårt projekt”, är så otroligt fint att jag känner mig lycklig och privilegierad att vara involverad i. Jag har för länge sedan insett att jag (tyvärr!) inte kan förändra världen, men jag har kommit till insikt att man kan förändra så otroligt mycket genom att satsa på den lilla världen. För mig har det blivit mysiga Nockebyhov i Bromma, med mitt hyreshus, mina grannar och vänner, min kolonilott och mina bin. Jag kan göra så mycket i det lilla här och får så mycket glädje tillbaka. Och genom en slump (genom Stinas och min väninna Hafize) har min lilla värld utökats med er lilla värld i Burkina Faso. Det känns mycket meningsfullt för mig att genom min kunskap och mina möjligheter (resorna till Paris) kunna skaffa er de böcker som jag kan tänka mig ni har nytta och glädje av.

När Nelson Mandelas självbiografi kom ut (Long Walk to Freedom) läste jag med stort intresse just de första hundra sidorna där Mandela beskriver sin barndom och ungdom. Jag fascinerades och imponerades av hans enkelhet och ödmjukhet, hans innerliga band med sin hemby, och kärleken, nästan ömheten med vilken han skildrade relationerna  med sina närmaste, med dom som han växte upp hos. Om det bara är fred, och människorna inte behöver svälta, så gör det inte så mycket om de lever under enkla omständigheter. Alla andra i byn har de i stort sätt likadant, inte sämre och inte bättre. Och då behöver ingen känna sig underlägsen eller vara mindre värd. Är det inte så i Nakamtenga? Det inbillar jag mig i alla fall.

Sen kan jag tänka mig att det blir ett annat förhållande när byborna umgås med stadsbon, människor med statusyrken, politiker, rika. Men genom de insatser som Yennengaprojektet gör, med latriner, vattenreservoir, gasspisar, hälsovård, förebyggande tandvård, förskola och skola, yrkesutbildning så måste Nakamtenga formligen sjuda av aktiviteter, framsteg, och hopp om en bättre framtid. Och i stället för att växa upp med den blytunga bördan av den gamla kolonialismen i bakhuvudet får alla dessa barn växa upp fria, och stolta, och glada, med tankarna fyllda av framtidstro. Det tycker jag är helt otroligt fint och värdefullt. Och Eva, det är mest din och Lennarts förtjänst som satte denna process i gång. Det som ni nu äntligen kan förverkliga efter många års erfarenheter, framgångar och besvikelser. Ni har lärt er att man inte kan trolla fram utveckling, en ”quickfix” på kort tid och med en viss summa pengar. Det som ni har satt igång i Nakamtenga tror jag är som en organism, som sakteligen växer och blir allt större och finare allt eftersom tiden går. Och alla som är delaktiga, och det är många, kan dela stolthet och glädje. Dagens ungdomar skulle glatt beteckna det här som en ”win-win situation” för alla inblandade.

I lördags såg jag på biografen Zita en underbar afrikansk dokumentär, ”The Manuscripts of Timbuktu”. Att se vördnaden och kärleken hos dom som håller på och förvaltar det svarta  Afrikas 1000-åriga kulturskatt är en stor upplevelse. Många har insett att det inte är dokumentens värde, mätt i någon valuta. Dessa manuskript har ett värde utöver det som kan mätas med en viss summa pengar. De afrikanska sagorna som ni berättar för barnen, sångerna ni sjunger tillsammans, maskarna som ni målar, några av de böcker som jag lyckas införskaffa och vars innehåll lärarna förmedlar till barnen… Allt det där tillsammans kommer att bidra till  att barnen växer upp med stolthet över sin afrikanska identitet. Kolonialismen har lämnat efter sig stora sår på många håll i världen. Trots att det finns många ”delete” knappar nu kan tyvärr  ingenting bli ogjort. Men Yennenga projektet är någonting nytt och annorlunda, ett nytt sätt att skapa tillsammans, att vara och att växa. Jag måste ärligt säga att jag högaktar och beundrar allt son ni, Eva och Lennart och Stina, har startat och som ni tillsammans med era medarbetare och vänner fortsätter att utveckla. Jag önskar ”bon courage” och ”lycka till” med det fortsatta arbetet.

Hälsa så mycket till underbare, hjälpsamme Charlemagne och tacka honom så mycket! Om jag får min kabinväska tillbaka i mars kan jag genast fylla den med ytterligare 6 kilo franska barnböcker och åtskilliga engelska som jag redan har här hemma. Jag har dessutom flera fina pussel och ett bra franskt spel om färger, färgblandningar och komplementärfärger. Jag köpte också en barnbok om att gräla med varandra, men att bli sams igen. Och en bok hur man kan bli goda vänner trots att man först talar olika språk och inte kan förstå varandra. Det finns två böcker om grönsaksodling. Jag ville visa att även franska, vita barn tycker om sin skolträdgård och arbetar med jorden. Och böcker om fotboll eller bilar för tonårsgrabbarna. Det finns en tanke bakom allt jag köper. Fast ibland köper jag en engelsk bok här i Stockholm bara därför att det är en skojig historia eller underbara teckningar och härliga färger. Även jag som vuxen kan bli glad när jag läser eller bläddrar genom dessa böcker. Och alla skolbarn i Nakamtenga skall få en egen bänkbok, så det så.

Hälsa så mycket till lärarna i förskolan och skolan. Och till snälla Charlemagne!

Kramar till er från

Christiane

P.S. På söndag kommer jag att träffa Hafize och Emre och då kan de visa mig alla nya bilder på facebook.

Det ser jag fram emot!

Den 25 februari 2015 08:57 skrev Eva Karlsson:

”Vi är mycket lyckligt lottade på Yennengas skolor i Nakamtenga. Vårt bibliotek utökas med de finaste böcker vi kan önska oss. Skrivna för barn i Afrika med miljö där barn och lärare känner igen sig. Tack igen Christiane för alla fina böcker du köper och kämpar för att få transporterade till Nakamtenga!”

Så här skrev jag på Yennenga fb igår kväll. Vi har fått den röda väskan som kämpat sig genom snöstormar och förseningar. Charlemange har varit på flygplatsen 3 nätter i rad för att söka väskorna. Turkiska flygbolaget kommer på natten. han fick i förgår tag i våra väskor, men hans egen har inte kommit. Jag är sååå glad att böckerna kom fram. Det var riktig nervöst. TACK käraste Christiane för alla enormt fina böcker. Vi njuter av att hålla dem, titta på bilderna och känna på de fina bladen…

Lärarna och barnen på skolan kommer att få denna nya omgång böcker nu i veckan. Jag vill alltid presentera böckerna så alla ser vad vi fått.

På fb ligger också en bild på väskan och böckerna.

Tackorden räcker inte.

Kram

Eva

Noga utvalda böcker

11 november, 2013

Det ligger en hög noga utvalda fina barnböcker, på franska, med fantastiska bilder, med historier om livet i Afrika, på Yennengas kontor i Stockholm! Christiane Fürnkranz har varit i Frankrike och la då extra tid och energi att omsorgsfullt välja böcker som ska skickas vidare till biblioteket i Nakamtenga, Burkina Faso!

Att hitta fina böcker på rätt språk och som lyfter en vardag som barnen kan känna igen sig i  är en viktig nyckel till läsande och eget skrivande!

Och vem är bättre på att förklara det är författaren Chimamanda Adichie! Så lyssna gärna på hennes TED-talk!

http://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story.html

Tack snälla Christiane för att du lägger så mycket tid och omsorg på att hitta fina böcker till barnen i Nakamtenga!

Un arbre pour Lollie/Ett träd för Lollie

29 oktober, 2012

larbre-de-lollie-300x221

Fatou Keita från Elfenbenskusten var i Sverige och besökte Afrikultur (www.afrikultur.se) och Franska skolan (www.franskaskolan.se) en vecka i oktober 2012.

Nu säljs hennes Un arbre pour Lollie/Ett träd för Lollie som bok+CD på franska och svenska på Bokspindeln (www.bokspindeln.se).

Boken är inbunden med hård pärm och har färgbilder på varje sida. Texten är på franska och på CD:n är boken inläst på franska av författaren själv samt på svenska av skådespelerskan Fransesca Quartey.

Boken går även att beställas via Bokspindelns hemsida.

Ett träd för Lollie handlar om en liten flicka (Lollie) som kommer till en ny skola. I början går allt jättebra och Lollie får en rad nya vänner. När det sedan kommer fram att Lollie har aids förändras allt…
“Boken går i närkamp med fördomar och rädslor, gestaltar en svår men positiv väg till större insikt bland Lollies kamrater och slutar i en slags försoning med att Lollie dör och att kompisarna planterar ett vackert träd till hennes minne. På det här sättet lyckas Keïta behandla två svåra frågor, som hon tycker har saknats i barnböckerna.”

Läs mer om boken och Fatou Keita i skriften Den hemliga trädgården 4: Afrika.

http://varldslitteratur.se/sites/varldslitteratur.se/files/bifogat/DHT_keita.pdf

Denna skrift kan beställas kostnadsfritt från vbib@solidaritetshuset.se

av: Yennenga Networker Matilda Wallin

Yennenga Library – literature in our lives!

13 oktober, 2011

books1 books2

Today I had a morning meeting at the international library in Stockholm, with Matilda Wallin, expert on children’s literature and a great interest in African literature, also active in the association Afrikultur.

The meeting ended up taking half day, because of all interesting aspects we touched in the conversation! And with me back to the office I had two heavy bags with fantastic children’s literature written by African authors, books that will soon be transported to the upcoming library in Nakamtenga, Burkina Faso.

Literature and books are super important! We are supporting initiatives to start libraries in places they do not exist. As a pilot project, we will start in the small village Nakamtenga, Burkina Faso, where reading and writing skills are still frighteningly low, and where access to books for ordinary people, is vanishingly small. We are now building a concept that we soon hope to spread on to more of the countries in our network.

We are convinced of the importance of access to books, for social development and children’s ability to advance in their studies. We want to focus on language stimulation on a broad level, arise curiosity and offer the opportunity to develop, both through reading, listening and writing.

We have great authors in Burkina Faso and in the region, with whom we dream to soon having writing workshops! The library in Nakamtenga will also have all school literature, so that school children can come and study, and do their homework.

We are in Sweden fortunate to have a fully functional library that provides access to both the art of literature and ancient classical literature. Swedish libraries are also an industry at the forefront of technology! We hope to develop exchanges between Yennenga Libraries and Swedish libraries, to make the best possible of this project, to support each other and open interesting doors to greatness!

If you are interested in literature or you have books in our international languages that you would like to donate, you are most welcome to contact us and join the Yennenga Library team!

Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!