Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng

Bibliotek i Nakamtenga

Tillgången till böcker skapar förutsättning för livslångt lärande.

KOMPETENSER: 4 FINANSIERING: 80% GÅ MED GE PENGAR

Bibliotek i Nakamtenga

Syfte: Syftet med biblioteksverksamheten är att väcka barnens och ungdomarnas lust att läsa, både för nöje och för kunskapsinhämtning.  Målet är att ge tillgänglighet till varierad och åldersanpassad litteratur som skapar intresse, utvecklar språk och ordförråd, ger associationer samt nya perspektiv och insikter. De flesta hushåll i de områden där vi har våra bibliotek har inga egna böcker. Biblioteket och skolans vuxna spelar därför en avgörande roll för barnens läsvanor. Biblioteken erbjuder en god och stimulerande miljö med böcker som ”öppnar upp världar”, där barnen ska kunna söka både kunskap och identitet. Vi vill genom våra bibliotek sprida idén till andra skolor och visa att även ett litet och relativt enkelt bibliotek kan betyda mycket för att stimulera läslust och för att öka språkträning.

Strategi och hållbarhet: Fokus ligger på att hitta böcker skrivna och illustrerade av författare i den region biblioteket ligger i. Detta för att barnen ska känna igen sig i bilder och kunna referera till sin egen verklighet utifrån de berättelser de läser. Vi prioriterar också faktaböcker och litteratur kopplad till skolgången. Lärare ansvariga för biblioteket finns på plats för att handleda besökarna i val av böcker samt i hur de ska handskas med böckerna för att de ska hålla länge.

Böcker måste bli en självklarhet. Därför ligger alltid böcker framme i klassrummen, väl synliga för barnen. På förskolan och skolan i Nakamtenga är högläsning ett obligatoriskt inslag varje dag i varje grupp. Eftersom böckerna är på franska, lär sig lärarna att för de yngre barnen direkt översätta texten till moré, som är barnens språk. Franskan bli snabbt begriplig och användbar för eleverna. Både på förskolan och i grundskolan används flera utvecklande lässtrategier, som barnen har med sig hela livet. Eleverna i klasserna lånar ”bänkböcker” som de har fastställd tid att läsa och dessutom får läsa när de har utfört sina andra uppgifter. När de läst ut en bok får eleverna berätta om innehållet för sina klasskamrater.  Daglig läsning stimulerar den språkliga utvecklingen och inspirerar till eget skrivande.

Aktivitet/Resultat: Biblioteket i Burkina Faso har nu har cirka 2 000 böcker av olika slag, de allra flesta på franska och en del på engelska. Som ett resultat av bokläsandet får barnen och eleverna på Yennengas skolor och de äldre eleverna i byn ett rikare språk i tal och skrift. De lär sig att uttrycka sig och redogöra fritt för innehållet i böcker det läst. Eleverna får genom läsandet en större förståelse för omvärlden. De lär sig tidigt att lyssna, berätta och ställa frågor.

En del av biblioteksverksamheten är läsecirkeln som träffas en eftermiddag varje vecka. I läsecirkeln deltar förskollärare och grundskolelärare. Varje deltagare berättar om den bok de läst under veckan, de beskriver vilka lärdomar som kan dras av innehållet, ger tips på hur de använt boken och ger förslag på vilken åldersnivå respektive bok passar för.

Kapacitet och kompetensutbyte: Yennenga Progress har medlemmar som hjälper till att utöka biblioteket med utvalda kvalitetsböcker för olika nivåer.  Christiane Fürnkrantz är ett exempel på en eldsjäl som ständigt letar efter böcker, särskilt med afrikanska författare och illustratörer, i vilka eleverna och lärarna kan identifiera sig. Yennenga har också kontakter på Franska skolan i Stockholm samt på Internationella Biblioteket i Stockholm.

Plan Framåt: Yennenga planerar för utbyten med bibliotikarier för att ge mer input till våra ansvariga lärare om användandet av biblioteket i undervisningen och på barnens fritid. Vi behöver hjälp med att bygga upp ett katalogsystem. Vi vill också arrangera skrivarverkstad och högläsning. Dessutom behöver vi medel för att fortsätta fylla på med fina böcker. En aktivitet som redan påbörjats i mindre skala i Burkina Faso är filmvisning. Filmer med rikt innehåll och som ger en utgångspunkt för samtal och diskussioner.  Biblioteket ska bli en plats dit även vuxna, som har börjat kvällsstudier, kan komma.

 STORY NAKAMTENGA

books1

Biblioteket i Nakamtenga tar form! Det används flitigt av våra förskolor och primärskolan som precis kommit igång, men börjar också användas på eftermiddagen av barn och unga vuxna. Litteratur och böcker är superviktigt! Vi är övertygade om vikten av att böcker finns lättillgängliga för barnens möjlighet att gå vidare i sina studier. Vi vill satsa på språkstimulering på bred nivå, väcka nyfikenhet och erbjuda möjlighet att utvecklas, både genom att läsa, lyssna och skriva själv.

Vi vill starta bibliotek på platser där det inte finns. Vårt största bibliotek ligger idag i en liten by, Nakamtenga, i ett av världens absolut fattigaste länder, Burkina Faso, där läs- och skrivkunnigheten fortfarande är skrämmande låg, och där tillgången till böcker för vanliga människor, är försvinnande liten. I princip ingen familj i området har en enda bok hemma.

En samlingsplats som ett bibliotek öppnar för oändliga möjligheter! Redan nu bubblar det och sjuder av inspiration, både på plats bland de som redan engagerar sig på centret i byn Nakamtenga – Centre de L’esprit ouverte– och bland de som i Sverige börjar fundera över utvecklandet av biblioteket och vad det medför!

Några idéer som vi hoppas kunna bygga vidare på:

Att genom både nätkurser och kurser på plats låta centret bli ett folkbildningscenter och så småningom kanske en folkhögskola!

Utvidga möjligheten att gå online-utbildningar i datasalen som finns i anslutning till biblioteket, och ständigt hitta nya intressanta kurser att erbjuda våra medlemmar.

Regelbundet anordna skrivarverkstad, både med inhemska och internationella författare.

Anordna kurser för olika hantverk, både för att ta till vara de traditionella från området, och vidareutveckla exempelvis återvinningskonst, frivoliteter, luffarslöjd, etc.

Utveckla utbytet mellan Yennengas bibliotek och svenska bibliotek.

Skapa lugn plats för läxläsning och möjlighet till läxläsningshjälp

Utveckla cybercafét

Anordna filmkvällar

Verka för att centret blir en inkubator för småföretagande och socialt entreprenörskap.

Vill du hjälpa till? Maila info@yennengaprogress.se

STORY BARBILLA

Bild 1

I den lilla statliga byskolan Brisas på den costaricanska landsbygden har man tagit initiativet till att öppna ett skolbibliotek, där inte bara skolans elever utan även deras familjer skall ha möjlighet att upptäcka böckernas värld. Vi hoppas Brisasskolan kan inspirera andra skolor att ta samma initiativ och samtidigt visa att elever långt ute på landsbygden har rätt till samma förutsättningar som barn i storstäderna.

I den regnskogsklädda bergskedjan Talamanca i södra Costa Rica arbetar den svenska antropologen Marine Hedström Rojas. Vid skumpig jeepvägs ände finner man det lilla samhället Las Brisas de Pacuarito, där Marine och hennes familj bor grannar med det indianska jägar- och samlarfolket cabécar, i samma område som de på 70-talet inflyttade bondefamiljer som lever på självhushåll.

Tillsammans med sina grannar har Marine engagerat sig i en rad olika lokala kommittéer som arbetar för att förbättra livsvillkoren för områdets närmare 80 familjer. Cabécar-familjerna lever ännu enligt sina gamla traditioner i de utspridda naturbostäderna i regnskogen, medan bondebefolkningen ofta arbetar på sina respektive gårdar med jordbruk eller boskap för självhushåll, eller lever på dagsverken som erbjuds av de med något större gårdar.

Ofta vandrar styrelsemedlemmarna i byns utvecklingskommiteer till fots i fyra timmar för att nå staden Siquirres, där man byter om från gummistövlar till vanliga skor för att söka audiens hos lokala myndigheter och där lobba för sin situation.

Det är tydligt att det är möjligt att nå förändring genom idogt arbete, år 2010 fick man igenom kravet att dra elektricitet till byn, viktigt inte minst med tanke på den lilla sjukstugan och byskolan. En annan stor händelse var i mars 2011 då man med stor glädje och entusiasm invigde nya fina skollokaler, lärarbostad och sanitetsinstallationer, i byn skola. Ett arbete som blivit möjligt genom ekonomisk draghjälp från svenskt håll.

Mycket har man kunnat genomdriva, men många behov kvarstår, då familjerna i byn tillhör landets mest eftersatta befolkning. I de olika organiserade bykommittéerna jobbar man nu vidare för att få dricksvatten, reparera vägen där skolläraren och ambulans ofta måste vända för att de inte kan ta sig fram på den dåliga lervägen. Man arbetar även med att förbättra byns sjukstuga som behöver underhåll och där man också lobbar för att förbättra möjligheten till rätt sjukvård. Detta vid sidan av det fortsatta stödet av byskolan.

En av de stora illutionerna för skolan var drömmen om att upprätta ett bibliotek där barnen skulle kunna få tillgång till roliga sagor, spännande berättelser, illustrerade faktaböcker för att ha en chans att  ”upptäcka världen ” och med bredare kunskaper förhoppningsvis också ha en bättre möjlighet att klara av de nationella proven, för att kunna gå vidare till högstadiet. Ja, den drömmen var något som Yennenga Progress medarbetare fick höra talas om på besök hos Marine för ett antal år sedan. Vid återkomsten till Sverige samlade man in ”bokpengar” som ett startbidrag och med andra medel från vänner i Sverige kunde man köpa in bokhyllor. I skolbiblioteket har inte bara skolans elever utan även deras familjer möjlighet att upptäcka böckernas värld.

Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!