Nu står det äntligen klart: Dr Denis Mukwege får Nobels fredspris

De första åren han var nominerad var vi förberedda till tänderna! Nu rann tårarna av glädje och dagen har varit fylld av glada samtal! Dr Mukwege har fått många pris genom åren. Hoten mot honom på hemmaplan har vuxit, men nu tror vi och hoppas att Nobles Fredspris både ska ge honom större säkerhet, stabilare arbetsförhållanden och att han får det stöd hans arbete förtjänar både nationellt och internationellt. Världen behöver sådana som Dr Mukwege.

2006 träffade jag Dr Mukwege första gången. Jag arbetade då för en svensk organisation och var ansvarig för hans besök i Sverige (PMU). Det var då som vi grundade Yennenga Progress som organisation och han har sedan dess varit del av uppbyggnaden av organisationen, som rådgivare och mentor.

Hälsodelen av konceptet bygger på Panzimodellen som Dr Muwkege tillsammans med sitt team utvecklat vid Panzisjukhuset i Bukavu i Östra Kongo (DRC). Den utgår ifrån att det är många delar och funktioner i ett samhälle som måste fungera för att människor ska kunna leva och utvecklas. Hälsokliniken som är under uppbyggnad i Nakamtenga, heter just Dr Denis Mukwege center och är tänkt att inkludera både medicinsk vård, psykologisk vård, informationsarbete och förebyggande hälsoarbete, juridiskt stöd samt länkas till resten av modellen av socio-ekonomisk empowerment.

Dr Mukweges vision om att sprida konceptet över Afrika och världen, är på gång! Och även länder som Sverige som kommit långt i välfärdsbygget har mycket att lära av hans arbetssätt!

Om Den Goda Byn

Konceptet ”Den goda byn”, som vi som organisation utvecklat är en modell för ett välfärdssamhälle i mikroformat i länder som ännu inte har en skattefinansierad välfärd. Vi utgår från byn Nakamtenga, i Burkina Faso som är ett världens fattigaste länder och har kommit en bra bit på väg. Vi arbetar inom alla delarna av utbildning, hälsa och infrastruktur (inkl organisering, demokrati och statsbudget) och har uppnått en lokalfinansiering av driften av byns välfärd på 32 % (2017). Nu har vi en femårsplan där vi ska ha nått ”tillräckligt bra” mänskliga rättigheter enligt FNs agenda 2030 om fem år inklusive lokal struktur för 100% drift av den lokala välfärden.

 

Tillbaka till Progress