Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng

Masterkurser och forskning traumabearbetning

Studie och forskningsutbyte angående behandling av trauma.

KOMPETENSER: 6 FINANSIERING: 0% GÅ MED GE PENGAR

Finansiering

Skicka ett sms till 72970 och skriv

Yennenga Mukwege 50,

Yennenga Mukwege 100,

eller

Yennenga Mukwege 200, så kommer motsvarande summa att skickas till kontot för Dr Mukweges verksamhet. Din operatörs avgift tillkommer.

Förutom att vi på detta konto samlar in pengar till forskningsutbytet, är det också kontot för Mukwege Foundation. Kontot används för de initiativ och verksamheter som Dr Mukwege bedriver och Dr Mukwege själv fördelar dem där det de bäst behövs.

Om du vill skänka till någon specifik del av hans verksamhet, så skriv det i ämnesfältet.

I den fas av forskningsutbytet som vi nu går in i, behöver vi finansiering för de utbyten som krävs för framtagandet av kursmaterial och studieplan. Kompetensutbyten är A och O så att vi kan dra nytta av befintlig forskning globalt, samt den breda erfarenhet som psykologerna på plats i DRC tvingats bli specialister på.

I nästa steg av implementering har vi fått universitetsmedel från Linneus Palme-fonden för att lärare från Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, på plats i Bukvau med Professor Balegamire kan genomföra de första kurserna, så att utvärdering och vidareutveckling av upplägget kan göras direkt på plats.

I nästa fas behöver projektet ytterligare 600 000 Sek för att kunna anställa lärare och psykologer, för utveckling av kurserna samt framtagande av manualstyrt material samt forskningsprogrammet.

Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!