Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng

Masterkurser och forskning traumabearbetning

Studie och forskningsutbyte angående behandling av trauma.

KOMPETENSER: 6 FINANSIERING: 0% GÅ MED GE PENGAR

Besök av Justin Cikuru från DR Kongo

7 februari, 2016

Yennenga uppmuntrar andras potential och ber om hjälp för att lyckas. Den 7-12 februari har vi besök av Justin Cikuru psykolog med KBT-inriktning från Östra Kongo. Han har deltagit i den masterutbildning som byggts upp vid Universiteé Evangelique Afrique genom samarbete mellan Yennenga Networkers Gunilla Berglund från Stockholms Universitet och Juvenal Balegamire från Bukavus Universitet.

Förhoppningen är att masterutbildningen ska öppna nya möjligheter för forskning kring traumabearbetning i samarbete med Dr Denis Mukwege och Panzisjukhuset. I den här typen av forskning är det viktigt att metoderna som används är anpassade till den kontext där de ska användas. Eftersom de metoder Gunilla till vardags arbetar med inte är utvecklade i Kongo och eftersom hon och hennes kollegor inte talar Swahili, som de flesta patienterna på Panzi-sjukhuset, såg de behovet av att starta en mastersutbildning i psykologi på plats i Kongo så att de kongolesiska psykologerna själva kan utforma behandlingen. I Kongo finns psykologutbildning på grundnivå, men inte någon masterskurs i klinisk psykologi eller någon forskningsförberedande kurs.

Möten och kunskapsutbyte är grundläggande för en positiv samhällsutveckling. Yennenga Progress bygger nätverk där medlemmarna möts, utbyter erfarenheter och tillsammans hittar nya lösningar. Gunilla och hennes kollegor från psykologiska institutionen vid Stockholms universitet har besökt DR Kongo vid ett flertal tillfällen och undervisat vid masterskursen.

Nu under våren 2016 har sista terminen för masterstudenterna inletts i Kongo och de kommer att arbeta kliniskt med patienter under handledning. Justin, som bland annat arbetar med musikterapi för trauma-överlevare vid Panzisjukhuset kommer att hålla i delar av handledningen. Syftet med besöket i Stockholm är kompetensutveckling genom att följa Gunilla och hennes kollegors praktiska arbete med handledning av studenter och diskutera metod och bedömning. Justin kommer också att dela sina erfarenheter och sin kunskap från arbetet med musikterapi med Gunillas studenter.

Vi ser fram emot en vecka fylld av inspirerande och utvecklande möten som tar masterutbildningen och forskningsplanerna framåt.

Rapport från DR Kongo

27 november, 2015

I slutet av oktober var  Gunilla Berglund åter i DR Kongo för att undervisa vid den pågående masterskursen i klinisk psykologi som Doktor Mukwege tagit initativ till. Tillsammans med Professor Balegamire, och svenska kollegor Jan Bergström, Josefin Särnholm och Matti Ek driver Gunilla Yennenga Progress projekt för Traumaforskning vid Universitée Evangelique Afrique och Panzisjukhuset i Kivu-regionen, Östra Kongo.

Målet är att kunna bedriva forskning kring traumabearbetning på Panzi-sjukhuset i Kongo. I den här typen av forskning är det viktigt att metoderna som används är utformade i den kontext där de ska användas. Struket Eftersom de metoder Gunilla arbetar med inte är utvecklade i Kongo och eftersom hon och hennes kollegor inte talar Swahili, som de flesta patienterna på Panzi-sjukhuset, såg de behovet av att starta en mastersutbildning i psykologi på plats i Kongo. I Kongo finns psykologutbildning på grundnivå, men inte någon masterskurs i klinisk psykologi eller någon forskningsförberedande kurs.

Ibland händer saker och ting av vad som i alla fall till synes är en slump. Ungefär samtidigt som Yennengas team för Traumaforskning började diskutera möjligheterna att skapa en mastersutbildning i Kongo så återvände Professor Balegamire till Kongo från Mocambique där han bott sedan 90-talet. I Mocambique arbetade Professor Balegamire med exakt den här typen av masterskurser i klinisk psykologi och han var självklart intresserad av att starta något liknande i Kongo. Tillsammans med Professor Balegamire har Gunilla och hennes kollegor startat en masterkurs i Bukavu.

Under den senaste resan som varade i tolv dagar har Gunilla undervisat studenterna i forskningsmetodik, besökt studenternas arbetsplatser och vardagsmiljöer. Nu planerar teamet för att Gunilla tillsammans med Matti Ek ska kunna åka tillbaka till Kongo i vår för att ge handledning i det kliniska arbetet. Till sommaren är utbildningen genomförd och teamet planerar tillsammans med Professor Balegamire ytterligare två omgångar av utbildningen.

Under vårens resa är planen också att anställa en forskningsassistent som får till uppgift att sammanställa och ordna de patient-data som finns på Panzi-sjukhuset. Förhoppningen är att vi ska kunna få mer  finansiering  för en mer omfattande studie där teamet vill undersöka patienternas biopsykosociala status både när de kommer och när de skrivs ut från Panzisjukhuset.

Uppdatering från trauma-arbetet i Bukavu

3 november, 2014

Kvinnorna, männen och barnen är alla drabbade. Psykologerna Isidore och Evariste åker ut till byarna som blivit attackerade och ger traumabehandling och edukation för att minska stigmatisering och öka det sociala stödet.

10744797_10152778380625325_1246257426_n

Undervisning i klinisk psykologi pågår på Universite Evangelique en Afrique!

10711368_10152778399815325_602444792_n

Psykologkollegor och kursdeltagare i masterkurser i klinisk psykologi på uea!!

10744859_10152782500000325_1210920070_n

Professor Balegarmies besök

8 juni, 2014

Nu är Professor Balegamire åter i Bukavu och resan har gått bra.

Efter intensiva 10 dagar, tar vi nu arbetet vidare. I höst startar den första kursen i den masterutbildning i psykologi som Professor Balegamire tagit fram för l’universitet evangelique i Bukavu. Utbildningen och det forskningsprojekt som planeras i anslutning till denna, kom till på förfrågan av Yennenga Networker Dr Denis Mukwege. Detta för att stärka arbetet vid Panzisjukhuset, men också för att öka tillgången till utbildade psykologer i det krigshärjade östra Kongo.

Docent Gunilla Berglund, som är temaledare för den svenska delen av Yennenga Psychology team sedan snart 4 år tillbaka, åker i höst tillsammans med psykolog Josefin Särnholm specialiserad i klinisk psykologi i primärvåren, samt psykolog Maria Bragesjö specialiserad inom traumabehandling för att tillsammans med Professor Balegamire hålla de första kurserna.

Professor Balegamires besök i Sverige har präglats av långa arbetsdagar på Stockholms universitet tillsammans med Docent Berglund och hennes team som nu består av 10 psykologer, men också andra möten för att stärka samarbetet, innehåll och framtidsvisioner.

Stockholms universitet och Psykologiska institutionen har visat stor gästfrihet och engagemang i vårt arbete. Stort tack till Professor Ann-Charlotte Smedler, institutionens prefekt, Professor Per Carlbring, docent Markus Jansson Fröjmark, professor Maria Larsson, vice prefekt, och Studierektor för psykoloprogrammet Dr Jonas Ramnerö.

Professor Balegamire höll två föreläsningar under sin vistelse i Stockholm. Den första på ett välbesökt event hos Psykologer utan gränser, som också gjorde en insamling till det fortsatta arbetet. Det andra som en del av den allmänna föreläsningsserien vid psykologiska institutionen, där han fick tillfälle att träffa ytterligare en rad psykologer från institutionen.

Vi blev också inbjudna till en rad spännande nätverk under veckan. Det är just via kompetensmatchande och intressanta nätverk som Yennenga Progress också växer och varje specifik verksamhet kan utvecklas och nå nya höjder.

Veckan bjöd på möten med:

CSS = Center for Social Sustainability som är ett nystarta forskningscenter på KI.

SACER = Swedish Association for Contemplation in Higher Education and Research. Disruptive Innovations in Health care

Kongolesiska ambassaden i Stockholm

IMG_7750Stefan Einhorn som tillsammans med GRO och Linneus Palmefonden  är huvudfinaisärer av denna satsning.

IMG_7693Samt Yennenga Progress styrelse, så klart, där Professor Balegamire fick styra segelbåten runt i Stockholms innerstad.

Besöket avslutades med att vi fick delta som gäster vid Psykologiska institutionens personalfest, där vi också fick glädjen att vara med då Gunilla Berglund överraskades med att institutionens studenter röstat fram just henne som årets bästa lärare! Vi är oerhört stolta över att just Gunilla är teamledare för Yennenga Psychology team! Så vi kan bara instämma i motiveringen för priset. Hon är en oerhörd tillgång med sin stora kompetens, sin forskarerferenhet, gedigna engagemang, outtröttliga arbete, goda ledaregenskaper och en fantastisk människa att arbeta med. Grattis till Yennenga Progress att ha sådana som Docent Gunilla Berglund, Professor Balegamire och alla andra fantastiska människor som gjort dessa dagar och denna verksamhet till vad den är!

IMG_7665

 

 

Föreläsning vid psykologiska institutionen, med Professor Balegamire

2 juni, 2014

Datum: 04 juni 2014 14:00 – 04 juni 2014 15:00
Plats: Rum 357, Frescati Hagväg 14, plan 3

Onsdag 4/6, kl 14-15: Professor Juvenal Balegamire Bazilashe, Panzisjukhuset och l’Universite Evangelique d’Afrique, talar om ”Why is it so important to develop psychology now in the Democratic Republic of Congo?”

Seminariet äger rum onsdag den 4 juni 2014, kl 14-15 i konferensrummet 357, Frescati Hagväg 14, plan 3. (Det ersätter därmed det tidigare annonserade seminariet med Ivo Todorov.)

Abstract

Going through the history of the Democratic Republic of Congo (DRC), we notice that since the 19th century this country has been experiencing massive stress and traumas, with many socioeconomic and psychological consequences.

Can we also notice that something was done during the same period to take deeply care of traumatised people and communities?

What about the short term solutions which are designed or implemented now? Are short term trainings of mental health professionals adequate to the situation of DRC, a country which is not yet a post-conflict country?

Which kind of long term solutions should be implemented now to have a real impact on the future of the DRC whose population will suffer from stress and traumas for generations?

Avdelningen för klinisk psykologi ansvarar för dagens seminarium.

Studien tar form

8 april, 2014

Arbetsgruppen vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, har fortsatt mycket nära dialog med Dr Mukwege och hans forskningsteam vad gäller inriktning och finansiering av vårt samarbete i syfte att möta deras mest prioriterade önskemål. En mycket god nyhet är att vi fått anslag från Linnaeus Palme för att genomföra utbildningen för psykologer i Bukavu under 2014 och 2015.

Då Dr Mukwege var i Stockholm i december beskrev han deras behov av psykologisk forskningskompetens för att kartlägga patienternas psykiska hälsa och utvärdera befintlig psykologisk verksamhet. Samtalen utmynnade i förslag på i första hand två studier. Responsen från Dr Mukwege och forskningssamordnaren på Panzisjukhuset Dr Lisa Peters har varit mycket positiva. Vårt mål är att forskningen till stor del utförs innan utbildningen startar för att bättre kunna anpassa den senare.

Inom kort börjar arbetet i Bukavu för att samla in data.

Ytterligare en positiv utveckling är att Josefin Särnholm, psykolog och medförfattare till studierna, inom ramen för forskningsprojektet sökt in till forskarutbildningen i Psykologi på Stockholms universitet. Förutom att Josefin är en fantastisk tillgång kompetensmässigt kommer hon förhoppningsvis också framöver att kunna söka kompletterande finansiering via andra fonder/program för senare kostnader och projekt.

 

TACK

12 februari, 2014

Nu har jag börjat landa lite efter den fantastiska festkvällen på Grand Hotell i måndags, med Amelia Adamo i spetsen. M-galan var en fantastisk tillställning med 800 framgångsrika, glittrande personer, främst kvinnor.

bild copy 2Jag kom i sällskap med en av kvällens få män, dokumentärfilmare, producent och regissör Simon Stanford. Så honom fick jag hålla hårt i 😉

Som ni vet vid det här laget utsågs Dr Mukwege till årets Hedersmappie. En mer passande person är svår att hitta. Journalist och dokumentärfilmare Marika Griehsel hade inför kvällen skapat en fantastiskt fin film som presenterade Dr Mukwege och hans arbete, klippt för att passa de få minutrarna på scenen som gällde hedersmappien.

Vi höll tummarna in  i det sista, på en något svajig linje men lyckades i tid få Dr Mukwege live via skype, så att han kunde få se den fyllda salen av hyllningar – och gästerna få en glimt av honom själv.

En tår av lättnad och oändlig stolthet. Tack Amelia och alla dina fantastiska gäster! Ministrar, skådespelare, musiker, företagare och ja helt enkelt strålande människor! Som Dr Mukwege sa: Förändra världen till en plats vi drömmer om, gör vi om vi alla står upp tillsammans.

Och trots få minutrar på scen är det som vanligt massor av jobb bakom! Så jag passar här på att tacka alla som varit involverade! Marika Griehsel som på kort varsel skapade filmen hos Giant Film Productions, Simon Stanford som filmat, SMT-radio som hjälpte oss med ljudinspelningar och Cut-e som bekostade klippningen.

bild copy 5Och för att galans gäster ska påminnas om Dr Mukweges enorma arbete och att möjligheterna att skapa en bättre värld ligger i dina händer och det bara är att öppna kalendern och pricka in vad du vill bidra med, så fick vi äran att i den fina Goodiebagen lägga i vackra Moleskin-kalendrar som vi fått från Tommy och Annika Sandén på Concess. I kalendern bokmärke och dekal trycka av våra ”hovleverantörer” Printfabriken, om hur den nya ägaren av kalendern kan bidra med sin tid och sitt engagemang. – planerade och designade av Jan Larsson på Soya och Magnus Westerberg på Masscreation. Detta i sin tur samordnat av Betiel Solomon, samt packat och levererat hos Informationsteknik av Hanz och Ragnhild Linderyd som stod ut med både mig och det pilliga jobbet! 😉

bild copy 3Därutöver förstår all rolig kontakt med Ameila och hennes team, och inte minst Dr Mukwege och hans team som tålmodigt mellan sina konsultationer svarat på frågor och väntade uppe sent på kvällen för att kunna delta live via Skype, så att dessutom hela hans familj blev involverade i att styra upp aftonen!

Helt enkelt: TACK för en fantastisk afton och rolig planeringstid och för ert engagemang framåt!

M-magasin utser Dr Denis Mukwege till årets Hedersmappie

11 februari, 2014

Det finns människor som är fascinerande för sina teoretiska kunskaper, andra för sina fantastiska praktiska insatser, sina ledaregenskaper eller för sin enorma medmänsklighet. Så finns det de som har alla dessa egenskaper och mer där till. En av dem är Dr Mukwege som nu utsetts till årets Hedersmappie. Det är precis Mature Affluent Pioneering People som tillsammans med sådana som Dr Mukwege kan göra skillnad.

Dr Mukwege, är överläkare vid Panzisjukhuset i Demokratiska Republiken Kongo (DRC), ett av världens mest konfliktdrabbade länder. Han arbetar i en region där människans mest brutala sidor kommer till uttryck i sexuellt våld mot framför allt kvinnor. Våldets omfattning har nått ofattbara nivåer och Dr Denis Mukwege har ofrivilligt blivit specialist på att laga kvinnornas trasiga underliv.

 Dr Mukwege säger själv att priserna han genom året fått för sitt fantastiska arbete även är till alla dessa kvinnor han arbetar med. ”Det är deras mod som ger mig drivkraft att arbeta vidare.”

Våldtäkter som massförstörelsevapen, en långsam men effektiv strategi för att förgöra ett helt folk. De livsöden Dr Mukwege kan berätta om, och hans eget, är förkrossande. Trots detta inger möte med Dr Mukwege hopp och framtidstro. Förutom att vara en skicklig kirurg är han en ledar­personlig­het som fått världen att öppna ögonen för ett svårt ämne. Det är människor som Dr Mukwege som förändrar världen!

Vi är stolta och glada över att Dr. Denis Mukwege blivit utnämnd till årets Heders-Mappie 2013. Din röst är viktig för Dr Mukwege i hans arbete. Din röst är viktig för fred i Kongo. Din röst är viktig för världen! Kontakta oss gärna på mukwege@yennengaprogress.se, så berättar vi mer. Mailet besvarat av svensk assistent.

Du kan också stödja Dr Mukwege och hans arbete ekonomiskt. Skicka ett sms till 72970 och skriv Yennenga Mukwege 50, Yennenga Mukwege 100 eller Yennenga Mukwege 200 så kommer motsvarande summa att skickas till kontot för Mukwege Foundation + din operatörs sms-avgift.

Eller sätt in ett bidrag på 90-konto 900243-7 och ange Mukwege Foundation

Tack Amelia och alla mappies out there!

Artikel hos Psykologförbundet

31 januari, 2014

Här en artikel som skriver om det forskarseminarie vi anordnade vid Psykologiska institutionen i Stockholm i december, då Dr Mukwege gästade Sverige, för att bland annat ta emot Right Livelihood Award.

Läs artikeln i sin helhet!

Wallströms Resolution

29 januari, 2014

På senaste forskningsmötet här i Stockholm, angående det forskningsprojekt runt traumabearbetning som initierats av Dr Mukwege, visade Marika Griehsel sin film: Wallströms Resolution. Det är en stark skildring om ett viktigt uppdrag: att få våldtäkt i krig att klassas som ett krigsbrott av FN! Dr Mukwege är en av de mänskliga rättighetsaktivister som Margot Wallström möter i sitt banbrytande arbetet som FN särskilda sändebud.

Nu fick den ligga till grund för att ge insikt i situationen i östra Kongo och den berör oss alla. Alla krig genom historien har färgats av dessa fruktansvärda övergrepp i större eller mindre skala. Det handlar om att våga se och våga säga ifrån!

Läs mer om Wallströms resolution, 1960 här

Om du inte redan sett den, så beställ den direkt av Marika Griehsel. Skicka din beställning till marika@giantmedia.org

 

Gedigen mediaövervakning!

9 januari, 2014

http://hd.se/utrikes/2013/12/02/kraver-stopp-for-valdtakter-i-krig/

http://www.regeringen.se/sb/d/17009/a/230278

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5721070

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/han-har-behandlat-tusentals-v%C3%A5ldtagna-kvinnor-2496497

http://www.svt.se/gomorron-sverige/prisas-for-kamp-mot-valdtakt

http://www.svt.se/nyheter/varlden/kraver-stopp-for-valdtakter-i-krig

http://www.svtplay.se/klipp/1644561/arets-right-livelihood-pristagare-denis-mukwege

http://www.tv4.se/utvalda-nyhetsklipp/klipp/han-har-behandlat-tusentals-v%C3%A5ldtagna-kvinnor-2496559

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/prisas-for-kamp-mot-valdtakt_8781752.svd

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17951325.ab

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/ett-friskt-samhalle-ar-ett-fredligt-samhalle_8784874.svd

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article17950036.ab

http://www.sandaren.se/nyhet/denis-mukwege-prisad-i-riksdagen

http://www.dagen.se/nyheter/mukwege-tog-emot-alternativt-nobelpris/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5721094

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kraver-stopp-for-valdtakter-i-krig_8784072.svd

http://www.dagensmedicin.se/kronikor/speciellt-att-se-in-i-ett-par-ogon-som-har-sett-sa-mycket/

http://modernpsykologi.wordpress.com/2013/12/02/vapnet-heter-valdtakt/

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/denis-mukwege-far-alternativt-nobelpris/

http://www.8sidor.se/inrikes/2013/12/lakare-chockad-over-valdet-mot-kvinnor-i-kongo

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2013/12/04/kongos-fasansfulla-beskrivlighet/

http://www.dagen.se/vardag/jag-far-se-kvinnor-borja-le-igen/

http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Kinshasa/Aktuellt/Nyheter/Dr-Mukwege-mottar-pris-i-riksdagen-Tal-av-bistandsministern-sys/

http://www.vk.se/1056188/susanne-nystrom-den-motvillige-pristagaren

http://www.expressen.se/debatt/bildt-tack-alla-okanda-och-kanda-hjaltar/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2151&artikel=5720929

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5724768

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article17948866.ab

Tal av biståndsminister Hillevi Engström vid seminariet

http://www.regeringen.se/sb/d/17929/nocache/true/a/230104

http://www.flickr.com/photos/utrikesdepartementet/sets/72157638378253885/

UD Mukwege – Bildt Möte om sexuellt våld i konfliktsituationer

http://www.regeringen.se/sb/d/17009/nocache/true/a/230278

Maria Eriksson Baaz från Nordiska Afrikainstitutet om läget i DR Kongo

http://www.nai.uu.se/news/articles/2013/12/05/114058/index.xml?Language=sv

Norad-konferensen 11 december 2013 i Oslo

Mukwege på Norad-konferensen med fokus på hälsa och utbildning

http://youtu.be/YHBaJ4SXpVk

Eastern Congo Initiative med skådespelaren Ben Affleck

http://www.youtube.com/watch?v=IcloAVusC9Y

http://www.easterncongo.org/success-stories/cbo-success-stories

 

Dags att boka!

21 november, 2013

Snart är Dr Mukwege här! Intresset är överväldigande och jag önskar att det gick att göra ALLT! Men som hans assistent Olivier sa: tyvärr har vi ju inte lyckats klona honom ännu!

Schemat är fyllt av viktiga möten, seminarier, events, journalister och inte minst allt fantastiskt roligt runt själva prisutdelningen av Right Livelihood Award!

Vi på Yennenga Progress är enormt stolta över att ha nominerat Dr Mukwege till detta pris, och kanske möjligen ännu stoltare över att Dr Mukwege är en sann Yennenga – hjälte!- och Yennenga Networker!

Mycket på hans schema dagarna i Stockholm är inte öppet för allmänheten, annat är redan fullbokat, men här är en överblick, och ta chansen att träffa denna fantastiske man!

 

3 dec kl. 09.00

Utrikespolitiska Institutionen

http://www.ui.se/evenemang/localactionandlackofstateresponsibility

 

3 dec kl. 13.00

Boulevardteatern, PANG du är död,

30% av intäkterna går till Mukwege Foundation, Yennenga Progress

http://www.boulevardteatern.se/foerestaellningar/boulevardteaternht-2010-fran-l-till-oe/pang-du-e-doed-stockholms-mimfestival

 

3 dec kl. 16.00

Seminarium och mingel på Armémuseet

http://www.mynewsdesk.com/se/armemuseum/pressreleases/moet-dr-denis-mukwege-om-vaaldtaekt-som-vapen-och-fredens-moejligheter-930038

 

4 dec kl. 14.00

Forskarseminarium om traumabearbetning

Stockholms Universitet, CSS Karolinska Institutet, Yennenga Progress

http://www.psychology.su.se/om-oss/evenemang/möt-dr-mukwege-vinnare-av-right-livelihood-award-1.154995

 

4 dec kl.17.00

Seminarium om 1325: Women, Peace and Security, på Bio Rio

http://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2013/11/Invitation_BioRio4dec.pdf

 

5 dec kl 12

Lunchseminarium i Riksdagen

http://www.rightlivelihood.org/fileadmin/Files/PDF/2013_Laureates/Inbjudan_Riksdagen_Mukwege.pdf

 

7 dec kl. 14.00

Presentation av boken: Denis Mukwege, en levnadsberättelse

http://akademibokhandeln.se/event/ett-samtal-med-denis-mukwege/?postid=939

 

8 dec kl 18

Kvällsevent med Dr Mukwege, Marika Griehsel och Timbuktu

http://www.lakarmissionen.se/portal/page/portal/lakarmissionen/nyhetsarkiv/visa?element_id=17116664

 

PANG! Du e död!

7 november, 2013

Spelas den 3 december av och med Camilla Monsén

Lämplig från 13 år

Vad gör krig med människor?
Vad gör soldatlivet med barn?
Vad gör barn som soldater?

Det finns ungeför 300 000 barnsoldater i världen idag. En tredjedel av dessa är flickor. Enligt FN:s barnkonvention, arikel 38, ska inget barn under 15 år får användas i väpnade konflikter. Konventionen säger också att varje barn har rätt att överlvea, att utvecklas samt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp. Inget barn får utsättas för tortyr eller förnedrande bestraffning. Inget barn får olagligt berövas sin frihet.
Tänk om det var så… Men så är det inte! Följ med ett barn in i det omänskliga.

Boulevardteatern i samarbete med Right Livelihood Award/Yennenga Progress
I dagarna tilldelas Dr Denis Mukwege Right Livelihood Award.
Med motiveringen: ”…for his courageous work healing women survivors of war-time sexual violence and speaking up about its root causes”.
Dr Mukwege är chefsöverläkare och gynekolog i den krigshärjade regionen Kivu i Demokratiska Republiken Kongo (DRC). Trots ständigt dödshot, talar Dr Mukwege outtröttligt för att öka medvetenheten om den verklighet kriget i Kongo för med sig och dess allvarliga och långvariga konsekvenser för hela landets utveckling och inte minst för barnen.

30 % av biljettintäkterna från föreställningen går oavkortat till Dr Mukwege stiftelse som stöd för hans fortsatta arbete.

SPELTID
Tis 3 dec kl 13 
Boulelogga

BILJETTER
Ordinarie biljettpris 180 kr
Pensionärer, scenpass, studerande, ungdomar till och med 19 år,  grupp om minst 10 pers 110 kr

Stockholms skolor 60 kr
OBS! Skolföreställningar bokas senast 31 okt för att erhålla pris med subvention. Skolbokningar görs via Boulevardteaterns biljettkassa.

Köp/boka biljetter här:

Biljettkassan är öppen vardagar 12-18 samt en timme före föreställning,

tel 08 642 98 00. epost: Biljett(a)boulevardteatern.se
Biljetter kan beställas på www.ticnet.se eller via Ticnets callcenter
tel 077-170 70 70.
Kvarvarande biljetter kan köpas i teaterns biljettkassa en timme före föreställning.

Mediauppmärksamheten på topp!

30 oktober, 2013

Surgeon who treated thousands of women raped in the Congo Washington Post

Denis Mukwege accepted the 2013 Civil Courage Prize for his work at the Panzi Hospital, which he founded in 1999 in the capital of the war-torn province of 
Congolese gynecologist receives Civil Courage PrizePress TV

Congolese gynecologist Denis Mukwege has received the 2013 Civil Courage Prize, honoring his humanitarian work in the conflict-ridden eastern Democratic 
DRC: Gynecologist Mukwege Receives Civil Courage Prize | Red 

Democratic Republic of Congo gynecologist Denis Mukwege has received the 2013 Civil Courage Prize, honoring his humanitarian work in the conflict-ridden 
Speech of doctor Mukwege at the civil courage prize award 

Civil Courage Prize award ceremony – Doctor Mukwege. The Honorable John Train, Distinguished guests, Ladies and gentleman,. Good evening! Thank you for 
Congratulations to Dr. Denis Mukwege for being awarded the Civil 

Congratulations to Dr. Denis Mukwege for being awarded the Civil Courage Prize! How he helps 1000s of women in DRC: http://t.co/Cy63wbYljE by 

Research and treatment of PTSD in Eastern Congo

29 oktober, 2013

Summary

The last decade of conflict in East DRC has implied a large number of trauma survivors. Despite of maximising the existing resources, the psychological competence and human resources to meet the needs have been insufficient. Thus, there is a lack of national educated health personnel including psychologists and many trauma survivors are not treated by professionals. This project is a collaboration between Stockholm University, l’Universite Evangelique d’Afrique, the Panzi Foundation and Yennenga Progress in order to provide, and culturally adapt, knowledge of evidence based psychological treatments of trauma survivors. The project encompasses four tasks: Task 1 is to initiate a permanent master course for psychologists in South Bukavu. Task 2 is to develop a culturally adapted psychological treatment manual. Task 3 is to perform a workshop for health care personnel at The Panzi hospital in Bukavu, focusing on how to meat newly traumatized survivors.  In task 4, management including reporting will be performed continuously.

In conclusion, this collaborative project will improve the professional competence of psychologists in the region, which will be maintained and developed by l’Université Evangélique d’Afrique in the future.

Background

Civilians in East DRC suffer the consequences of war and conflict since many years resulting in immediate and delayed psychological consequences like posttraumatic stress disorder (PTSD), depression and somatisation. There hasn’t been a comprehensive study of the prevalence and comorbidity of psychological disorders of the population in East DRC. However, a screening of patients arriving to the clinic of sexual violence survivors indicates that the Panzi hospital receives at least 250 female trauma survivors with diagnosed medium or severe PTSD every month. Despite of maximising the existing resources the psychological competence and human resources to meet the needs have been insufficient. Throughout the years there have been some one-occasion trainings in scientifically psychological treatments at the Panzi Hospital. However, there is a lack of continuity to ensure that the knowledge is spread to national professionals outside the Panzi Hospital and that the knowledge sustains within the hospital when personnel leave and new ones are employed. Thus, there is a lack of national educated health personnel including psychologists and many trauma survivors are not treated by professionals. The project outline is the result of an idea by Dr Mukwege through the network Yennenga Progress, to address the needs of the health care personnel and the patients in the region of East DRC and at the Panzi Hospital.

Overall objective

Provide knowledge and culturally adapt evidence-based treatment of anxiety disorders and somatization to professionals in order to meet needs of trauma survivors as a result of the conflict in East DRC.

Specific objectives

  • Implement a permanent eight weeks master course about ‘Anxiety and its disorders, theory and treatment’ at the “Faculty of Psychology and Educational Sciences” at l’Université Evangélique en Afrique. It will be based on a master course at the Psychological Institution at Stockholm University and culturally adapted to the context in DRC.
  • Develop and evaluate a culturally adapted manual for psychologists in order to assess, diagnose and treat anxiety disorders including PTSD.
  • Provide knowledge to health care personnel of the Panzi Hospital on how to address and comfort recent trauma survivors.

Partners

The project will be implemented by a joint collaboration between two academic universities, l’Université Evangelique en Afrique and Stockholm University, the Panzi Hospital in Bukavu and the Yennenga Progress network.

L’Université Evangelique en Afrique

The university will provide infrastructure including room, projectors, copies etc. to facilitate the realisation of the course. This programme of 8 weeks will be part of the whole, permanent  Master course Programme. L’Université Evangelique en Afrique will be represented by Professeur Mushagalusa Nachigera, PhD.

Stockholm University, Psychological Institution

Stockholm university will provide experience and knowledge transfer of teaching and research of clinical psychology in particular anxiety disorders and somatization. Ass. Professor Berglund will lead a team of four psychologists from Stockholm University.

Panzi Foundation

The Panzi hospital is the centre for medical and psychological treatment of trauma victims. The health care personnel of the hospital will follow the training of how to address and comfort recent trauma victims. The psychologists working at Panzi treating the trauma survivors will follow the eight week long master course. The Panzi Hospital is linked to the l’Université Evangelique en Afrique as the hospital is partly funded by the Evangelique church. Panzi Foundation will be represented by Dr. Denis Mukwege.

Yennenga Progress

The network Yennenga Progress is the link, between the parties of this project. The network matches its members initiatives with the right skills and contacts, to create the best possible condition for development. The role of Yennenga Progress is in addition to matching, to monitor operations, external and internal communication and through its branches around the world help continue strengthening, develop and provide input into the future development of this university cooperation.

 

Murder attempt on Dr Mukwege

26 oktober, 2012

I try to breathe calmly and collect my thoughts. I feel nauseous. Maybe because I do not know what to do. My thoughts are rushing and I know it is irrational, but I want to be there, in the living room with the family Mukwege. Holding hands. Though I know it’s not saving the world and is surely not very wise.

Last night there was a murder attempt on Dr. Mukwege. In his home! With threats and pressure against his children. Dr. Mukwege survived the attack without being hurt, but a close friend being at their house, was killed as they both threw themselves on the ground to escape the bullets.

Peace be with you, dear Jeef. Grief.

Courageous people who dare standing up for what they believe in, are often vulnerable. An important task for us ordinary mortals, little people who sometimes can feel very helpless, is to support those who have the courage and strength like Dr Mukwege.

Although we do not feel as brave as heroes like Dr Mukwege, it is my belief that our job as humans is to support those who are brave so that they feel they are not alone! And also so that those who are trying to silence our heroes will KNOW that the heroes are not alone, we all, ordinary mortals are standing up for them – and together we are strong.

How do you measure success?

21 juli, 2011

How do you measure success?  On May 7th a group from Vineland United Mennonite Church hosted a benefit concert for Healing Streams.  lt was a wonderful success.  The a cappella afro-jazz group Soul Influence entertained us with their impeccable harmony.  The attendance was the highest ever at 150 tickets sold.  We raised over 10,000 to equip and empower Congolese leaders with culturally appropriate counselling skills to bring hope and healing to their communities.

But was that what made it a success?

The culminating success was that 150 people heard about the plight of women, men and children in the Democratic Republic of Congo. A country where extreme poverty makes recovery from 10 years of conflict almost insurmountable. A country where resources are clustered in a few key cities and the majority of the population has no access to medical facilities, the justice system or psych0-social supports.

The culminating success was the 150 people joined the momentum to halt the epidemic of rape and violence and replace it with hope, healing and justice.

150 left that evening with the challenge from Congolese sexual violence survivors, “Just by showing up here today, you have encouraged us. Don’t forget what you have seen here today. Go home and tell everyone you know about how we are suffering and how we want it to end.”

The success of the evening was that those of us who heard this call and responded were changed.

Dawn Penner

http://www.healingstreams.org/

Together we can do more!

1 juni, 2011

Inspired by the resilience of the women of Congo, I am committed to doing what I can to empower these women in their recovery from 10 years of grinding poverty, terror and conflict.  Resilience is the ability to use the resources available to get up and keep going day after day.  Like a elastic band becomes increasingly vulnerable as it is stretched thin, so too human beings become more vulnerable the more we are stressed.

Resilience is the ability to recover, incorporating new growth that has occurred as a result of the suffering.  Like a shattered bowl repaired using the ancient art of Kintsugi, so human beings recover revealing the scars of conflict and trauma.

While Congo has been called “the worst place in the world to be a woman”, it is also the best place in the world to be inspired by those who are fighting to make the country a place that is safe and peaceful for all.

Healing Streams is proud to partner with the women of Congo, Panzi Foundation and Yennenga Progress on a project to bring rape trauma recovery skills to the women and men in the remotest regions of South Kivu.  Together we can do more!

Dawn Penner

http://www.healingstreams.org/

The king baudouin international development prize

26 maj, 2011

We are very proud and happy to announce that our dear member Dr Mukwege has been granted the The King Baudouin international development prize.

“Convinced of the need to foster solidarity on the scale of the entire planet, for ethical reasons and also as a contribution to world stability,  the King Baudouin Foundationcreated the King Baudouin International Development Prize in 1978. True to the personality and values which inspired its creation, the aim of the King Baudouin International Development Prize is to acknowledge the work of persons or organisations which have made a substantial contribution to the development of countries in the southern hemisphere or to solidarity between industrialised nations and developing nations”

The motivation for the prize is as follows:

“pour son action qui a permis de restaurer la dignité de milliers de femmes victimes de violences sexuelles, à travers des soins médicaux et un soutien social, pour son dévouement et sa contribution à la mise en place d’un système de soins de santé intégré dans l’Est du Congo, et pour son engagement profond en faveur de son pays natal, plaidant sans relâche pour un retour à la paix dans une région où la terreur et la peur détruisent jusqu’à l’essence de la société.”

Congratulations dearest Dr Mukwege!

Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!