Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng

Masterkurser och forskning traumabearbetning

Studie och forskningsutbyte angående behandling av trauma.

KOMPETENSER: 6 FINANSIERING: 0% GÅ MED GE PENGAR

Masterkurser och forskning traumabearbetning

Right Livelihood Award 2013Foto credit Right Livelihood Foundation

Var: Bukavu, Demokratiska Republiken Kongo

Ansvarig: Docent Gunilla Berglund, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet i samarbete med Dr Juvenal Balegamire vid l’Université Evangelique en Afrique.

Antal deltagare: Sverige, 6 personer (3F/3M) och i Kongo 3 (M) och 15 (M) elever.

Syfte: Syftet med vår insats är att de många traumatiserade människor i DR Kongo som överlevt fasansfulla händelser skall få en god vård. Det innebär att psykologerna/studenterna måste ha tillräckliga kunskaper för att tillämpa KBT i sin kliniska vardag och utvärdera den behandling de ger. Ett ytterligare syfte är att ge de kongolesiska lärarna redskap att själva fortsätta att utbilda i KBT.

Strategi och hållbarhet: Vi anser att det bästa sättet att bidra till utveckling är att förmedla kunskap som mottagaren förvaltar på det sätt som den finner vara lämpligt. Det ger förutsättningar för social och ekonomisk hållbarhet i och med att det bygger och förstärker positiva befintliga strukturer.

Via Yennenga Progress och Dr Denis Mukwege fick vi kontakt med Dr Juvenal Balegamire och l’Université Evangelique en Afrique. De hade behov av att starta en masterutbildning för psykologer eftersom kompetensen att behandla psykologiska problem var låg och traumatiserade människor, såsom kvinnor som utsatts för sexuellt våld vårdades för sina somatiska problem på Panzisjukhuset. Man ville ge dem också en god psykologiskt vård. Vi hade erfarenhet av att undervisa i klinisk psykologi från Stockholms universitet och att handleda och erbjöd oss att komma till Bukavu och göra det vi gör här hemma i samarbete med dem. Allt undervisningsmaterial är presenterat på franska, fransk litteratur har skaffats till universitetets bibliotek.

Resultat: Under året har vi slutfört den teoretiska delen av masterutbildningen i klinisk psykologi som vi ger i samarbete med l’Université Evangelique en Afrique. Vi har genomfört en kurs i forskningsmetodik med inriktning på ”single case”. Det är en metod för vetenskaplig utvärdering av enskilda fall som används mycket inom KBT. Studenternas kunskaper i KBT ökade från en mycket låg nivå före till en nivå strax över medel jämfört med andra masterutbildningar i världen. 15 studenter gick kursen och examinerades. Enligt utvärderingarna var de mycket nöjda med kursen och såg hur de skulle kunna använda kunskaperna i sitt dagliga arbete. Vi har kapacitet att ha 20 – 25 elever, vilket vi önskar nästa gång vi ger utbildningen. Dessutom vill vi då nå ut till kvinnliga psykologer.

Masterkursen pågår under två år och vår ambition är att vi ska genomföra den två varv innan de kongolesiska lärarna är beredda at ta över helt. Vi lämnade tio böcker på franska till universitetets bibliotek och hade med oss 22 kilo frågeformulär och manualer som delades ut till deltagarna.

Kapacitet och kompetensutbyte: En tillgång är att KBT, forskningsmetodik och handledning är väsentliga delar i det svenska teamets profession. Vi har gjort förberedelser och planering som en volontär insats och fått input från flera kollegor på Stockholms universitet. Stefan Einhorns stiftelse har bidragit ekonomiskt till forskningsstudierna och lärarutbytet Linneaus Palme har gjort utbildningen möjlig.

Plan framåt: Kliniskt arbete i KBT behandling under handledning inleds i februari 2016. Psykologen Justin Cikuru som fått sin KBT utbildning i Nairobi kommer att vara den som håller i arbetet under denna period. Under en månad kommer Gunilla Berglund att ge honom handledning på handledning.

Vi har också påbörjat förarbete för de två studier som vi planerar att genomföra vid Panzisjukhuset. Studierna görs i samarbete med Dr Denis Mukwege och syftar dels till en kartläggning av biopsykosocial status hos de kvinnor som söker vård vid kliniken för sexuellt våldsutsatta och dels till att undersöka om det sker någon förändring av denna under vistelsen på Panzisjukhuset. Undersökningen omfattar kartläggning av somatisering, stigmatisering, PTSD, depression, socialt närverk, funktion och gynekologens bedömning av fysisk skada.

STORY

Dr Denis Mukwege är chefsöverläkare och gynekolog och arbetar i krigshärjade regionen Kivu i Demokratiska Republiken Kongo (DRC). Tillsammans med sina kollegor har han behandlat över 40 000 våldtäktsoffer, och därmed ofrivilligt utvecklat stor kompetens inom behandling av allvarliga gynekologiska skador. Trots angrepp på sitt liv, talar Dr Mukwege outtröttligt för att öka medvetenheten om den verklighet kriget i Kongo för med sig och dess allvarliga och långvariga konsekvenser för hela landets utveckling och inte minst flickor och kvinnor.

Grundorsakerna till kriget i Kongo, som rasat sedan 1996, är den laglösa plundringen av Kongos naturresurser för bland annat komponenter till våra mobiltelefoner. Över 6 miljoner människor har dödats och över 2 miljoner människor är på flykt. Trots den största fredsbevarande FN- insatsen i modern tid med över 20 000 man, fortsätter striderna i östra Kongo. Kulturen av straffrihet har allvarligt undergrävt ansträngningarna att upprätta en rättsstat och förtroendet för landets institutioner, vilket leder till en urholkning av allmän moral samt cykler av våld och vedergällning. Vi ser allvarliga brott mot internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter.

Som del av sitt viktiga arbete med traumaöverlevare har Dr Mukwege även som en del av Yennenga Progress, initierat ett forskningsprojekt om traumabehandling, i samarbete med universitetet i Bukavu och forskare vid Psykologiska institutionen på Stockholms Universitet.

Vi jobbar också kontinuerligt med att lyfta frågan om orsakerna till det pågående kriget. Allas röster är viktiga i detta! Din också! Detta krig får inte fortgå!

Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!