Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng

Förskolan i Nakamtenga

Vårt allra första projekt och ett strålande exempel vad Yennenga Progress är. En verksamhet i ständig process och utveckling med fantastiska resultat.

KOMPETENSER: 10 FINANSIERING: 12% GÅ MED GE PENGAR

Förskolan i Nakamtenga

Var: Nakamtenga, Burkina Faso

Ansvarig:  Pauline Kondé

Syfte: Syftet med förskolan i byn Nakamtenga är att genomföra en förskoleverksamhet med pedagogik och undervisningsmaterial som utgår från barnens eget språk och sammanhang. Härmed ges barnen den bas de behöver för att så bra som möjligt genomföra sin fortsatta skolgång. Förskolan i Nakamtenga är inriktad på barn från den näraliggande landsbygden vilkas förutsättningar för att klara skolan skiljer sig stort från barn med föräldrar som själva har en skolbakgrund. Vår målsättning är att den pedagogik och det undervisningsmaterial som här tas fram, ska vara modellbildande för hela landet.

Strategi och hållbarhet: Verksamheten vid förskolan i Nakamtenga har utvecklats under en 15- års period.  De unga kvinnor i Nakamtenga som genom åren utbildats till förskollärare fortsätter målmedvetet arbetet med barnen.  Den pedagogik som används har influenser från många olika håll och en egen strategi har utformats som passar den lokala kontexten. Grundläggande är att varje barn är i fokus.  En viktig uppgift för förskolan i Nakamtenga är att genom lek och arbete ge barnen ett bra språk och ett stort ordförråd, både på deras modersmål och på franska, som är landets officiella språk, men som ett fåtal på landsbygden talar och förstår. Ett annat huvudtema i barnens undervisning och fostran är hygien. Mycket stor vikt läggs vid renlighet, både kroppslig och vad gäller kläder. Handtvätt sker flera gånger under dagen och tandborstning är obligatorisk efter varje måltid. Denna fostran lägger grunden för god hälsa och välbefinnande.

Undre året har en skolreform genomförts i Burkina Faso vilken innebär att förskolan nu är en del av skolsystemet. Tidigare betraktades förskola som en social verksamhet och låg därför under socialdepartementet. Nu sorterar förskolan på samma sätt som grundskolan, under departementet för lägre utbildning. Detta gör att det är ännu viktigare än tidigare att förskolan i sitt innehåll, ska vara skolförberedande.

Resultat: Under året har förskolan haft fem grupper med drygt 100 barn, en småbarnsgrupp, två mellangrupper samt två grupper för de äldsta barnen. I förskolan arbetar elva unga kvinnor med verksamheten, och dessutom två personer som ansvarar för matbespisningen samt en vaktmästare/vakt.

Personalen är ambitiös, målinriktad och starkt formade av Yennenga Progress grundsyn. Varje grupp består av mellan 20 och 25 elever och i varje grupp finns två personal. Eftersom lärarna nu har lång erfarenhet av arbetet, skapar de en trygg och harmonisk miljö för barnen. Besökare från Sverige, förundras över den arbetsro och koncentration på uppgifterna som finns hos barnen i de olika grupperna.

Kapacitet och kompetensutbyte: Pauline Kondé är ansvarig för förskolan och leder verksamheten med stöd av Eva Karlsson som är resursperson och bollplank. Pauline tar aktiv del i de pedagogdagar för fortbildning som kontinuerligt anordnas av skolmyndigheterna. Alla förskollärare deltar i Yennengas bokcirkel där deltagarna läser böcker, redogör för böckernas innehåll och diskuterar vilka lärdomar som kan dras. Eftersom läsning och läsförståelse är absolut grundläggande förutsättning för utbildning, måste lärarna, för att kunna förmedla läsgläjde till barnen, själva ständigt arbeta aktivt med detta.

Plan framåt: Förskolan fortsätter med sitt viktiga arbete för att ge barnen den bästa tänkbara grunden för deras fortsatta skolgång. Vi arbetar kontinuerligt på att vidareutveckla metoder för lärande, pedagogik och värdebaserat ledarskap. Utbildning är en process som ska ses i ett långt perspektiv. En bra skolutbildning som ger aktiv kunskap och kreativitet, är en avgörande förutsättning för ett lands utveckling.

STORY

Det var här allt började. Kvinnorna i byn Nakamtenga, de allra flesta analfabeter, gick samman och sa att de behövde en förskola i byn. Inte för att de behövde barnvakt, det kan någon släkting eller ett äldre barn sköta – utan för att de ville ge sina barn en ärlig chans att klara skolan.

När ett barn i Burkina Faso börjar skolan vid sju års ålder förväntas hen lära sig att läsa, räkna och skriva på ett språk hen inte kan (Franska). Det kan vara svårt nog att lära sig detta på sitt eget språk! Dessutom ska barnet utan att ha tränat finmotorik och aldrig någonsin ha fått kladda på papper hela sitt liv, helt plötsligt skriva små snirkliga bokstäver på en griffeltavla och om hen gör fel får de inte sällan ett slag i huvudet. Från dag ett har barnens föräldrar ingen möjlighet att hjälpa dem med några läxor, eftersom de själva ofta är analfabeter och kanske inte ens kan franska. Om barnen misslyckas med att få medelbetyg får de gå om klassen en gång till, och om de sedan måste gå om ytterligare en gång, får de inte gå kvar.

När endast 60% av barnen i landet börjar skolan och detta är förutsättningarna för de allra flesta så är det inte svårt att räkna ut att det inte är många barn kvar i skolbänkarna efter ett par år.

Världen snurrar fort, utveckling sker i rasande fart. För den som inte har grundläggande utbildning finns det snart inte mycket kvar att göra. Kvinnorna i Nakamtenga var väl medvetna om detta och konstaterade: våra barn är inte dumma i huvudet, men de har inte fått en ärlig chans att klara skolan – därför måste vi ha en förskola i byn! Barnen måste få en bra erfarenhets- och kunskapsgrund för att kunna klara sig bra i sin vidare skolgång.

Ett bra skolsystem en förutsättning för att nå hållbar utveckling. Trots att det gjorts en stor satsning på utbyggnad av primärskolan de senaste åren, är antalet barn som har möjlighet att börja skolutbildning inte högre än ca 60%. I de större samhällena finns ett fåtal förskolor men utvecklingen går långsamt på grund av brist på resurser. Kvinnorna bestämde sig för att starta en förskola och började själva samla pengar och byggstenar för att bygga sin skola. Tack vara kvinnornas framsynthet och beslutsamhet är skolan byggd och verksamheten har varit i gång sedan 2001. Många årskullar har vid det här laget redan lämnat förskolan och är nu de främsta eleverna i den närliggande primärskolan.

Utbildning och utbyten
Grundidén med skolan är att utbilda förskollärare som bor i området och som efter utbildningen själva tar hand om undervisningen och ansvaret för skolan. Utbildningen bygger på praktisk verksamhet varvad med teoretisk utbildning och reflektion. Stor vikt läggs vid att utarbeta lokalt undervisningsmaterial, för att underlätta för barnen att ta till sig kunskap. Bilder och texter måste svara mot barnets verklighet.

Tanken med undervisningen är att den pedagogik och metodik som utarbetas ska vara direkt anpassad till den miljö i vilken barnen lever och har sina referensramar. Från dag ett är lärarna och lärarkandidaterna vana vid regelbunden utvärdering och input. Skolan har genom åren tagit emot många speciallärare som delat med sig av senaste forskning och idéer om läsinlärning, matteträning, pedagogik, materialutveckling etc. Detta har skapat en öppen och mottaglig stämning där lärarna ständigt efterfrågar input då de möter barn med speciella behov, samt regelbundet träffas i de olika utbildningsenheterna för att stödja varandra och ta nästa steg i verksamhetens utveckling. En verksamhet är aldrig ”färdig” och det är det som är tjusningen!

En skola som är anpassad till barnens behov och miljö
Barnen uppmuntras att lära sig mer av egna traditionella hantverk, sånger och danser. En viktig del av verksamheten är hygienundervisning och konkret arbete med skolans egen trädgård. Där odlas frukter och grönsaker som används som undervisningsmaterial och dessutom blir tillskott till dagens mat och fruktstund. Eftersom det inte finns tillräckligt med mat hemma kommer många av barnen till skolan utan att ha ätit något. Barnen får därför varje dag ett lagat mål mat och en frukt. Detta är grundläggande för att de ska orka tillgodogöra sig utbildningen.

Innanför skolans låga mur av traktens natursten finns klassrum, förråd, latriner, kök och en matsal under ett soltak. Mellan skolbyggnaderna finns trädgården där grönsakerna odlas. På skolgården har barnen varit med och planterat många fruktträd för att lära hur de växer och ger närande frukt, men också för att de ger skugga i den stekande solen och skydd mot ökenvindarna från norr.

Förskolan i Nakamtenga, som samarbetar med de regionala skolmyndigheterna, får många nationella och internationella besökare som vill se hur skolan fungerar. Från närliggande byar finns önskemål att liknande skolor ska kunna startas. Därför finns ett mycket stort behov att utbilda nya lärare som kan ta ansvar förskolor i sina egna byar.

Vår vision för framtiden
För att bygga vidare på det positiva och utvecklande inlärningsklimat som barnen vant sig vid i förskolan har vi också startat en grundskola. Skolan byggs nu på efterhand med en klass i taget, så att vi följer barnen uppåt i åldrarna. Både vad gäller utbildningen av nya förskollärare och lärare till grundskolan, arbetar vi med nya metoder för att tillhandahålla praktisk och kontext-anpassad undervisning.

Målsättningen är att vi genom att visa upp en väl fungerande verksamhet, med kreativa barn som klarar sig bra genom skolgången, ska kunna påverka landets lärarutbildning och skolsystem. Vi är på god väg!

Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!