I Nakamtenga bygger vi en ny skolbyggnad med fler klassrum för att verksamheten ska kunna växa i takt med att barnen blir äldre. Vi bygger på med en ny klass varje läsår så att vi följer våra elever uppåt i åldrarna.

Den nya byggnaden är ritad av Kjellander + Sjöberg. Uppdraget är ideellt och utförs pro bono. Byggnadens robusta koncept tar fasta på ett stomsystem som är modulärt i tre dimensioner, vilket ger möjligheter att skapa utrymme för trappor, entrébalkong, skärmtak och solskydd inom samma system.

Skolbygget skapar välbehövda arbetstillfällen och byggs helt av det lokala byggteamet. Grundläggningen är på plats och klassrummen förväntas stå klara till skolstarten i september. Vi kan knappt vänta så mycket ser vi fram emot den nya skolan!

Vi har säkrat finansiering för första etappen, men söker fortfarande finansiärer som vill investera i resten av skolbygget – är det du? Bidra gärna genom ”ge pengar”-knappen här till vänster eller skicka ett sms med texten Yennenga Utbilding till 72970 så bidrar du med 100 kr (din opertör kan ta ut en sms-avgift utöver detta).

Tillbaka till Progress