Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng

Jämställdhet

Utmana begränsande normer. Öka jämställdhet och minska våld.

KOMPETENSER: 2 FINANSIERING: 0% GÅ MED GE PENGAR

Jämställdhet

Genom en satsning på pappagrupper i Burkina Faso vill vi bidra till ökad jämställdhet. Att enbart arbeta med kvinnor för att öka jämställdhet har visat sig vara mycket problematiskt. Vi ser det därför som grundläggande att satsa extra på goda manliga förebilder och lyfta frågan om en ansvarstagande manlighet till ytan. Många samhälls- och hälsoproblem bottnar i en skev människosyn och att kvinnor inte har rätt till sin egen kropp.

Genom att arbeta med män bidrar vi till att i grunden förändra dessa strukturer och kan uppnå ett hållbart jämställdhetsarbete som gynnar hela familjen. Utbildningen genomförs av experter från Män för jämställdhet som arbetat med samma material i flera olika sammanhang och kulturella kontexter tidigare.Då vi satsar på att stärka fäderna i deras fadersroll förbättrar vi hälsan på både psykisk och fysisk nivå för hela familjen.

Vår vision är ett nätverk av lokalsamhällen där män och pojkar, inklusive fäder, tar ansvar för att förändra könsrollerna, tar avstånd från våld, månar om sin partner och sina barns hälsa. Vi börjar i byn Nakamtenga i Burkina Faso men möjligheterna är oändliga och vi hoppas att vi tillsammans kan ta konceptet vidare också till andra länder och sammanhang.

Yennenga Progress har fått sitt namn efter Princessan Yennenga i en legend från 1400-talet i Västafrika – som utmanade begränsande normer! Yennenga symboliserar mycket som är av vikt än idag, i Västafrika men också här och runt om i världen. Yennenga var ung, vacker och älskad av folket och inte minst av sin far. Hon hade både skönheten och skickligheten. Yennenga överskred könsrollerna, gavs tillåtelse att få utveckla sin inneboende talang och hade stor betydelse för sitt rikes säkerhet och utveckling. Yennenga var modig och viljestark. Hon vågade ta hjälp av andra för att lyckas. Hon försökte föra dialog, och visade beslutsamhet och handlingskraft i sitt livsval. Yennenga accepterade inte blint regler och överheter utan valde att vara sann mot sig själv.

Och som i alla sagor lyckades Yennenga förverkliga sin dröm. Hon blir urmoder och levde happily ever after som förebild för oss alla!

Vi älskar kultur och traditioner – så länge de inte blir begränsande och hindrar människor från att leva sin fulla potential!

Vi genomför därför en rad projekt och satsningar för att utmana begränsande normer och sätta strukturer för ökad potential!

Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!