Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng

IT och utbildningscenter

IT tillgängliggör kunskap och möjliggör kommunikation. Kurser och IT för både barn och vuxna.

KOMPETENSER: 2 FINANSIERING: 17% GÅ MED GE PENGAR

IT och utbildningscenter

Var: Nakamtenga, Burkina Faso

Ansvarig: Joseph Ouedraogo

Syfte: Syftet med IT-enheten på Yennenga Center är i första hand att ge barnen på förskolan och i grundskolan grundläggande datorkunskap. Verksamheten utgör också ett kompletterande pedagogiskt redskap för främst matematik och språkinlärning. IT-enheten är också tillgänglig för centrets personal som vill lära sig använda datorer.

Strategi och hållbarhet: Yennenga Progress har en målsättning att Yennengas skolor ska vara bland de bästa i landet, där alla barn ska kunna genomföra sin utbildning med goda betyg. För att förstärka denna ambition, är IT-verksamheten ett viktigt stöd och komplement till övrig undervisning. Varje barn från 5 år och uppåt ska varje vecka få undervisning i att använda dator och, förutom att arbeta med de pedagogiska programmen, också lära sig enkel ordbehandling.

Resultat: IT-enheten har under året närmare integrerats i skolverksamheten och är nu inrymd i en lokal i direkt anslutning till grundskolan. Den tidigare ansvarige för datorutbildningen, Jean Ouoba, har lämnat Yennenga Progress för andra uppgifter. Han har ersatts av Joseph Ouedraogo som med stor entusiasm arbetar vidare med barnen. Joseph tar också aktiv del i den ordinarie undervisningen i klasserna för att han på ett så bra sätt som möjligt, ska kunna anpassa IT-lektionerna för de aktuella behoven i de olika klasserna.

Kapacitet och kompetensutbyte: Under hösten har IT-lokalen fått bättre datorutrustning via företaget TEC Finance. De har ställt 30 begagnade, men väl genomgångna och uppdaterade lap-tops, till centrets förfogande.

Plan framåt: En väl fungerande datorsal är en tillgång på Yennengas skolor som är unik på landsbygden i Burkina Faso. Den ger våra elever möjligheter att avancera i sina studier på ett sätt som annars inte skulle vara möjligt.  Vi behöver därför kontinuerligt förstärka IT verksamheten.

Vi har ännu inte möjlighet att erbjuda eleverna uppkoppling mot internet. Kostnaderna för detta är fortfarande för höga för att det ska var genomförbart. Ett mål är att vi ska kunna erbjuda elever från Nakamtenga som går gymnasial utbildning i den närliggande tätorten, möjligheter att använda datorerna för att söka kunskaper via internet. Idéerna finns men ekonomin sätter gränser för vad som är möjligt.

 

Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!