Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng

Dr Mukwege Center

Grundläggande hälsa med fokus på reproduktiv hälsa och preventiv vård

KOMPETENSER: 8 FINANSIERING: 40% GÅ MED GE PENGAR

Dr Mukwege Center

For information in english scroll down

Var: Nakamtenga, Burkina Faso

Ansvarig : Dr Denis Mukwege, Beatrice Yameogo

Syfte: Syftet är att bygga en referensklinik för att minska mödra- och barnadödligheten söder om Sahara. Modellen One Stop Center bygger på Dr Denis Mukweges erfarenhet från arbetet vid Panzisjukhuset i östra DR Kongo och hans vision om förbättrad kvinnohälsa i hela Afrika. Det är en unik modell för integrerad hälsovård med fokus på att stärka kvinnor och flickor. Centralt i modellen är att koppla samman medicinsk och psykologisk vård för fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Strategi och hållbarhet: Centret är en unik metod för holistisk, integrerad vård som fokuserar på stärkande av kvinnor och flickor – inklusive förebyggande och behandling av sexuellt våld. Metoden bygger på reproduktiv hälsa, mödravård, vård av nyfödda och barnhälsovård, och kan därefter expandera till andra medicinska områden.

Modellens komponenter:

Modellens komponenter:

 • Medicinsk vård

För att komma igång med den medicinska vården, innan den nya kliniken är färdigbyggd, gör vi en rockad på centret för att frigöra lokaler. Den byggnad där textilskolan idag huserar, också kallad ”vita-huset”, anpassas till att bli dispensärer. (Textilskolan flyttas idag till en byggnad som används till lager). Vi kommer till att börja med fungera som vårdcentral med grundläggande hälsovård och mödravård. Tack vare volontärer och organisationer, specialiserade på specifika vårdfrågor kan vi bjuda in till ”screening” inom specifikt ämne under den begränsade period som specialisten finns på plats. Exempel på områden är tandvård, synundersökningar, svårläkta sår, hudåkommor, vaccineringar, etc. Detta gör också att vi kan bygga ut vårt lokala nätverk av specialister samt bidra med kurser till närliggande sjukvårdsutbildningar. Har du ett specialistområde du skulle vilja bidra med?

 • Psykologisk vård samt informationsarbete och förebyggande hälsoarbete

Psykologisk kunskap och bemötande är en viktig del av Dr Mukweges modell för hållbar vård. Den innehåller inte bara terapi i olika former utan inkluderar genomtänkt bemötande och allmän kunskap om hur relationer påverkar både vårt hälsotillstånd och samhällsutveckling i allmänhet. En del av detta arbete är de pappagruppsledarutbildningar vi startade redan förra året. Dessa syftar till att öka familjernas välbefinnande, jämställdhet och hälsa. Vi planerar nu också att starta regelbunden öppenförskola dit föräldrar kan komma med de riktigt små barnen. Förutom kreativa aktiviteter med barnen får vi då också tillfälle att prata om hygien och nutrition, anknytning, barns utveckling, barns rättigheter, våld inom familjen och hur detta påverkar barns utveckling. Vår förhoppning är också att inom kort få möjlighet att bygga upp ungdomsmottagning. Har du kontakter eller kunskap inom något av dessa områden, så dela gärna med dig i arbetet!

 • Juridiskt stöd

I Burkina Faso finns ett utvecklat koncept som kallas Boutique de droit – Juridik-kiosker. I ett land med stor analfabetism och låg utbildningsnivå, blir dessa viktigare än någonsin, för att vanliga människor ska få hjälp med grundläggande frågor som att skaffa id-handlingar och födelsebevis samt få hjälp med mindre brottsmål och konflikter. För att säkerställa respekt för de mänskliga rättigheterna krävs att tillgängliggöra kunskap och information, samt ge verktyg och nätverk för att säkerställa dem. I samarbete med Boutique de Droit kommer vi regelbundet på centret att erbjuda öppna föreläsningar på viktiga teman för lagar och mänskliga rättigheter. Allt ifrån omskärelse och tvångsäktenskap, till valprocedurer, äktenskapsregler, mer allmänna strukturer för mänskliga rättigheter. I samband med dessa hålls också mottagning, där befolkningen kan få hjälp i enskilda frågor. Är du kunnig inom en viktig juridisk fråga och skulle vilja bidra med föreläsning eller workshop? Eller vill du bidra till att göra dessa möten möjliga genom att finansiera juristernas besök i byn?

 • Socio-ekonomisk empowerment

Läs mer om vårt arbete med yrkeskolor och inkomstgenererande verksamheter: Textil, Restaurang, Bygg och Verkstad, Odling. Bidra gärna med din kompetens för att utveckla yrkesskolorna ytterligare, med allt från hantverket i sig, till design eller kontakter!

Modellens styrkor:

 1. Opinionsbildning både lokalt och internationellt
 2. Betoning på högkvalitativ hälsoservice
 3. Datainsamling och evidensbaserade studier

Aktivitet/resultat: Imberg arkitekter har arbetat utifrån Panzi-modellen, samt referensbyggnader i Burkina Faso för att tillsammans med våra lokala arkitekter ta fram ritningar för kliniken som ska byggas. Västra Götalands regionsjukhus i Borås samt BB-Sophia i Stockholm har skickat utrustning till kliniken. I väntan på att kliniken byggs inreder vi en lokal i byn för mottagning samt informationsträffar.

Kompetensutbyte: Teamet av engagerade personer för uppbyggnaden av kliniken växer. Utöver Imberg arkitekter arbetar även 3dO arkitekter med utformandet i samverkan med tekniker från Västra Götalands regionsjukhus i Borås. För verksamhetsinnehållet som leds av Dr Mukwege, engagerar sig på forskningsnivå både Stefan Einhorn och 1,6 & 2, 6 miljonerklubbens Alexandra Charles, samt grundaren av BB-Sophia Gudrun Abascal med sin personal, samt farmaceutbolaget Actavis i kommunikation med teamet på Panzi-sjukhuset i DR Kongo. På plats i Burkina Faso leder Beatrice Yameogo verksamheten. Studiebesök gjordes under året också på bland annat Philanis verksamhet i Kapstaden i Sydafrika där läkaren Ingrid Leroux utvecklat bland annat Mentor Mother program för att fånga upp och förebygga komplikationer under graviditet och förlossning.

Plan framåt: Vi arbetar nu på att säkerställa finansieringen så att vi kan bygga den första kliniken, enligt modellen utanför Kongo; på landsbygden i Burkina Faso. Burkina Faso befinner sig långt bak i UNDP:s rankning av länder i världen (181 av 187), barna- och mödradödligheten är bland de högsta i världen och många kvinnor lider av komplikationer efter könsstympning. I genomsnitt föder kvinnor 6,7 barn, spädbarnsdödligheten ligger på 7 % (2014), varav ett av tio dör innan sin femårsdag. Dessa dödsfall är konsekvenser av fattigdom, brist på information och liten eller ingen tillgång till sjukvård.

Dr Mukweges One Stop Center model is a unique approach to holistic, integrated health care that focuses on the empowerment of women and girls – including prevention and treatment of sexual violence.

As the special needs of women is often neglected in both research and access to health services, this necessitates an approach to health-service delivery that is integrated, conscious of limiting gender structures, and cognizant of the needs and challenges linked with access to good health not the least in countries of poor road infrastructure, socio-economic concerns, systemic governance challenges and low access to education and awareness on the community level.

Dr Mukweges One Stop Center is based on reproductive, Maternal, Newborn and Child Health services, and can after that expand to other areas of care.

Even though Dr Mukweges One Stop Center was created for the Panzi Hospital and the special concerns of the war torn eastern Congo it has become evident that the model can have significant positive impact if applied in other countries as well.

Components of the model:

 • Medical Care
 • Psychosocial Care
 • Health information and preventive health campaigns
 • Judicial Assistance
 • Socio-economic Empowerment

 Added-value elements of the model:

 1. Community and international advocacy
 2. Emphasis on high quality service delivery
 3. Data collection and evidence-based studies

Added-value elements of the Yennenga Progress network:

 1. International network of experts willing to contribute at all levels of health care
 2. Possibility to scale the idea of Dr Mukweges One Stop Center to more Yennenga Progress countries (Today pre-studies made: Burkina Faso, Uganda and Somaliland)

Contact

DRC,

Mr Lubula Igomokelo,

dm-assistant@hopitaldepanzi.org

Europe

Esther Dingemans

edingemans@mukwegefoundation.org

Sweden,

Stina Berge,

Stina@yennengaprogress.se

Burkina Faso

Beatrice Yameogo,

louisemarie456@yahoo.com

DrMukwegefoundation_new

Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!