Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng

Vatten och Sanitet

Hälsa handlar i första hand om hygien, rent vatten och sanitet.

KOMPETENSER: 2 FINANSIERING: 0% GÅ MED GE PENGAR

Svenska kyrkan i Sandviken köper dass!

3 oktober, 2018

Tack vare Höögs fond i Svenska kyrkan i Sandviken bygger vi nu 25 latriner av modell ”svenska klassiska utedass” i byn Nakamtenga i Burkina Faso! Efter att de senaste åren testat en rad olika modeller, är detta nu den som visat sig vara mest hållbar, lättast att tömma och lättast att använda (både för det den är ämnad för och för att sedan ta innehållet och använda som gödsel!)

Var fjärde invånare på jorden. Detta är en allvarlig hälsofara och dessutom förödmjukande och integritetskränkande. Användning av latriner är fortfarande inte en självklarhet på landsbygden i Burkina Faso.  En majoritet av befolkningen har inte tillgång till ens den enklaste toalett., Detta medför stora sanitära problem, speciellt under regnperioden.  Diarrésjukdomar som t.ex. dysenteri beror ofta av förekomsten av fekalier i omgivningarna runt gårdarna, är alltför vanliga.

Förutsättningarna för jordbruket i Burkina Faso blir sämre och sämre.  Burkina Faso har en av de snabbast växande befolkningarna i världen och allt fler människor måste få mat för dagen. Detta ställer stora krav på ett jordbruk som måste bli mer produktivt.  För att förbättra jordarna behövs gödsel.  Kemisk jordförbättring är alltför kostsamt för bönderna på landsbygden.  Ekologisk sanitet kan därför utgöra en möjlig och billig metod för jordförbättrings.  Den latrinmodell som ska användas i projektet gör det möjligt att ta till vara näringsämnen från avföring och urin på ett säkert sätt för användning i jordbruket. Jorden får det tillskott som behövs för att ge bättre avkastning samtidigt som föroreningar minskar och bioenergi byggs upp.

Målsättningen för projektet är att:

  • Förbättra de sanitära förhållandena genom att bygga latriner som medger kompostering i familjemiljö
  • Minska de sanitära och miljömässiga risker som orsakas av bristen på kunskap om sanitet och avsaknaden av toaletter
  • Förbättra jordbruksavkastningen genom introduktion och användande av kompost från latrinerna

I Nakamtenga finns 125 familjeenheter. Endast 35 av familjerna har nu tillgång till fungerande latriner. En förbättrad latrin som möjliggör kompostering kostar 3000 SEK. För att få hjälp med byggande av en latrin får familjen betala 20% av kostnaderna själva. Det betyder ett nettobehov av 2400 SEK per latrin.  Projektet delas upp etapper. En första etapp beräknas kunna genomföras under hösten 2018/våren 2019. Varje etapp omfattar 20 – 25 latriner och beräknas kosta 50 000 SEK. Vill du stå för nästa etapp?

Mer akut än vanligt – hjälp oss borra brunnar!

14 mars, 2016

I Yennenga Progress utgår vi ofta från akuta situationer för att bygga modeller för långsiktigt hållbar utveckling. Ibland är läget mer akut än vanligt. I Nakamtenga är vi nu  i den perioden då vattenuttaget är som störst. Brunnarna i området börjar sina och fler och fler hämtar sitt vatten hos oss på Yennenga Center. Det är väldig svårt att begränsa vattenuttaget. Vem ska få hämta och vem ska inte få hämta? Och hur mycket? Det handlar ju om människor på samma gårdar.

Denna situation kommer nu att gälla fram till regntiden – alltså fram i slutet på juni. Det innebär en stor risk för att också vårt vatten tar slut. Om vattenuttaget är för stort så att vattennivån i borrhålet sjunker under pumpens nivå, då går pumpen torr och den bränns sönder. För närvarande finns inget system som stänger av strömtillförseln om detta skulle ske. Vår elektriker Paul Weda menar att man måste sätta en nivåsond nere i borrhålet som känner av nivån och stänger av när det behövs, innan pumpen går sönder.

Då den operationen ska göras, måste pumpen lyftas upp ur borrhålet. När detta ändå måste göras, är det lämpligt att samtidigt göra en ”blåsning” av borrhålet för att rensa. I samband med detta kan man också beräkna hur stor uttaget kan vara i kubikmeter per timme. Hela denna operation – lyfta upp pumpen, göra blåsningen, installera sonderna och sätta tillbaka pumpen kommer att kosta runt 9 000 SEK.

Vi är nu i akut behov av medel för detta samt för att kunna gräva fler djupborrade brunnar med rent vatten till befolkningen i området!

Vill du hjälpa oss? Sätt in pengar öronmärkta för ”vatten” på 900243-7, swisha till 1239002437 eller skicka ett sms med texten Yennenga Vatten till 72970 så bidrar du med 100 kr (din operatör kan ta ut en sms-avgift utöver detta.

Behov av latriner…

13 mars, 2015

Issa och Roland tog studenten i juli förra året. Dom har sedan dess arbetat som grovarbetare i Yennengas olika aktiviteter i Nakamtenga – för att få ihop pengar för sina universitetsstudier. Just nu håller de på med att genomföra en enkätundersökning i byn för att vi ska få den aktuella situationen vad gäller tillgång och användande av latriner. Eftersom fungerande latriner är viktigt för god hälsa och för att undvika sjukdomar som är relaterade till bristande hygien, så blir resultatet av enkäten en viktig källa till  då vi ska planera och genomöra ett projekt för byggande av latriner.

Nygammal modell på latrin

31 december, 2014

Att bygga latriner är inte så lätt som det kan tyckas. Många kloka hjärnor har arbetat för att få fram modeller som fungerar i olika miljöer. De traditionella latrinerna här är byggda på en grop som så småningom fylls varpå man måste bygga en ny latrin. I vissa fall är marken för lös och gropen kan falla ihop och allting rasa. En annan modell kallas ECOSAN och bygger på principen om att dela fekalier och urin. Den är dyr att bygga och kräver att användarna förstår hur den ska användas.  ECOSAN toaletterna har därför inte fått någon större spridning.

Nu håller vi i Nakamtenga på att testbygga en latrin som fungerar som ett svenskt utedass. Här blir det ingen separering av fekalier och urin men allt samlas i en tunna som kan tas ut och så småningom användas för kompostering. Det första dasset är under byggnad och om det fungerar ska vi bygga flera.

WATER RESOURCES IN NAKAMTENGA, BURKINA FASO QUALITY, QUANTITY AND RISKS

29 september, 2014

Nakamtenga is situated in Burkina Faso, one of the poorest countries in the world suffering from lack of potable water and food security, leading to starvation and illnesses such as diarrhea. The purpose and goal of the field study was consequently to analyze the water situation in Nakamtenga so that the results and conclusions drawn from it could help to improve the water situation. It was done by investigating the water quality, quantity, risks of contamination and how the water is handled. At the time of observation Nakamtenga had seven functioning wells; two open dug wells and five closed pumps. The water quality analyses indicate that the quality is generally good, with exception of the open wells, of which the water has significant amounts of coliforms. The phosphate levels are above 0.6 mg/l in six of the wells, which indicate that the water may be affected by human activities.

Read the report here!

water_resources_nak

Inbjudan till seminarium om vatten!

20 augusti, 2014

inbjudan_Assambus copy

Presentation!

12 juni, 2014

Så var det äntligen dags för invånarna att få se en del av resultatet av den kartläggning som gjorts av vattensituationen i byn. Inför en fullsatt lektionssal presenterades kartor över Nakamtenga med pumpar och diverse riskkällor illustrerade. Vidare visades bilder på brister i hanteringen av vattnet. Tack vare de observationer som gjorts kunde tydliga, verkliga exempel på felaktig hantering visas. Exemplen gjorde ett starkt intryck på åhörarna. Många skämdes nog lite över sin oaktsamhet, men kände samtidigt att det var viktigt att se de fel som görs.

Nu inväntar invånarna i Nakamtenga med spänning på den fullständiga rapporten kring vattensituationen i byn. Det märktes väldigt tydligt att åhörarna vill lära sig mer om hur man kan minimera kontaminering av vattnet och säkra vattentillgången på lång sikt.

Universitetskontakter!

18 maj, 2014

Nu har vi besökt alla kvarter i byn och intervjuat. Vi är mycket nöjda med resultatet! Bykommittén gjorde ett jättebra jobb med att räkna byns befolkningsmängd, samt att anordna intervjuerna så att de gick smidigt och lätt. Det blev dock inget möte med kommittén i helgen, för vi var i Ouagadougou!

Där var schemat fullspäckat minsann! Ett återbesök hos universitetet var en av de inplanerade aktiviteterna. Syftet var att få reda på geologisk och eventuell hydrologisk information för Nakamtenga, eftersom geologin har en stark påverkan på vattenkvaliteten. Med hjälp av vår universitetskontakt besökte vi landets geologiska institut, och blev direkt hänvisade till generaldirektören. Samtalet var mycket givande. Upplysta med bergartsinformation fortsatte vi äventyret i Ouagadougou med en träff med en FN-anställd vattenexpert.

Nu återstår två och en halv vecka i Nakamtenga. Intensivt rapportskrivande och en redovisning av resultaten väntar. Vi ser fram emot de sista veckorna, om än med en liten tår i ögat.

Niklas och Gustav 13/5 2014

Datainsamlingen går mot sitt slut

4 maj, 2014

Efter att ha fått en överblick över hela områdets vattenresurser har den senaste tidens arbete varit fokuserat på insamlande av data och observationer vid varje enskild vattenkälla. Vi har fortsatt med kvalitetstester men även spenderat en dag vid varje vattenkälla för att studera hur mycket vatten som går åt dagligen samt hur folk tar upp och behandlar vattnet. Det har varit trevliga dagar med både givande möten och samtal om vatten men också mycket sång och lek med de barn som tagit sig till vattenkällorna. Huvud, axlar, knä och tå var en favorit och 1,2,3 rött ljus fungerade så bra så att till och med vår vuxna tolk engagerat deltog. Vi hade god nytta av våra gitarrer och vår fotboll då det fanns stunder under dagen då väldigt få hämtade vatten och vi istället för observationer kunde roa oss på annat vis. Vi är nu inne i mer av en ”intervjufas” då vi besöker varje kvarter för samtal om vattenanvändningen och för att se hur vattnet förvaras och hanteras i hemmen. Det är en stor glädje att bli så väl mottagen och mycket intressant att höra folks uppfattningar och hur deras rutiner ser ut. Mot slutet av veckan hoppas vi vara klara med majoriteten av datainsamlandet och kan lägga mer kraft på analyser och produktion av själva kartläggningsrapporten. Arbetet flyter således på utan några större problem och vi följer med spänning väderutvecklingen och njuter av att varje dag innebär nya spännande möten och nya intressanta observationer.

Gustav och Niklas

Veckoavstämmning med KTH-arna

Varje lördagskväll sedan Gustav och Niklas kom till Nakamtenga så träffar vi byansvariga för avstämning. Gustav och Niklas berättar om vad de jobbat med under veckan. Aktiviteterna diskuteras och kompletterande frågor ställs. Stämningen är mycket positiv. Denna kväll presenterades också en komplett folkräkning för byn. Den senaste folkräkningen gjordes 2006 och enligt den som fanns 812 personer i Nakamtenga. Förra veckan fick de kvartersansvariga i uppgift att räkna alla i sina respektive kvarter. Enligt denna pinfärska och exakta räkning finns det nu 1079 personer i byn.  Det betyder en folkökning på 3% per år.  Det är en alldeles ohållbar ökning med tanke på de knappa resurserna, inklusive den begränsade vattentillgången. I övrigt diskuterades problemen med att kunna betala reparationer då pumparna går sönder och idéer på ett mer regelbundet underhåll av de olika pumparna.

Gustav och Niklas studie här i Nakamtenga har fått till följd en vitalisering av kommunikationerna i byn.  Vi hoppas kunna hålla igång byns ledningsgrupp även i fortsättning kring andra frågor av betydelse för en hållbar, både social och ekonomisk, utveckling.

Nu är brunnen färdig

19 april, 2014

Det är härligt när vägen från det att ett problem har upptäckts och tills problemet är löst – är kort.  Yennenga Progress behöver inga långa handläggningstider. Här gäller från ord till handling.  Brunnsringen höll på att ramla sönder. Tack vara snabb respons från Yennenga supporters i Sverige så kunde, på drygt en vecka, brunnen renoveras.  Igår kom kvinnorna som varje dag använder brunnen, morgon och kväll, och bad att vi skulle framföra deras tack och Guds välsignelse till den som hjälpt till för att brunnen skulle bli säker igen.  Brunnen har funnits i 50 år och gett vatten varje år. Den är en livsförutsättning för människorna som bor i närheten runt brunnen.

Första testet är gjort!

12 april, 2014

Efter några dagars förberedelser på plats och en rundtur där alla Nakamtengas vattenkällor besöktes har vi nu tagit det första vattentestet. I skrivande stund avvaktar vi resultat från bakterietestet. Till vår stora förtjusning är temperaturen i vårt lilla laboratorium 37 grader vilket är perfekt för inkuberingen. Vi har blivit mycket väl mottagna och människorna är nyfikna och hjälpsamma. Det märks i de samtal vi har haft att man verkligen längtar efter att få bukt med vattenproblematiken. Att ha rent vatten är ju grundläggande för all utveckling. Vi har ett tätt samarbete med den lokala bykommittén och har fått god kontakt med andra viktiga representanter för samhället. Arbetet flyter på bra och vi ser fram emot  att få stifta närmare bekantskap med alla härliga människor här i Nakamtenga.

Gustav och Niklas

Första brunnsrenoveringen på gång

2 april, 2014

Tack vara snabb respons så kan renoveringen av brunnen genast påbörjas. Behovet av kunniga brunnsbyggare spreds och ett team som är specialister på att bygga grävda brunnar anmälde snabbt sitt intresse att genomföra arbetet.  Nu har man redan tillverkat cementsten i specialformat för att kunna bygga om den övre delen av brunnen – göra den säker och funktionell.

Vi har ett akut problem!

17 mars, 2014

Nära skolmuren i Nakamtenga finns det en brunn som används av en stor familj som bor strax bakom. Brunnen håller vatten  oftast året runt. Just nu har vi ett problem för själva brunnskanten har vittrat sönder. Det ä ett stort hål på ena sidan. Paulins lille grabb Josaphat som är drygt ett år, hade härom dagen pallrat sig till brunnen själv. Josaphat stod och slängde sten ner i den just där muren saknas helt i lördags. En person  såg det och smög fram och fångade in honom. Hon var upprörd.  Hade hon inte kommit i tid kunde han ha ramlat ner i den djupa brunnen! Den är livsfarlig för alla.

Möte tillkallades och alla är överens om att något måste göras så fort som möjligt. Yennenga behöver nu samla in så att vi kan ta kostnaden för cement till renoveringen om kvarteret samlar sten, sand och grus. Förutom att laga själva brunnskanten så måste det byggas en cementplatta runt hela brunnen för att det ska bli bättre  hygien och avrinning från brunnen. Allt detta måste göras så fort som möjligt. I morse kom den man som en gång byggde brunnen (i lersten) och han är villig att genast sätta igång med förberedelser för brunnsrenoveringen.

Vi uppskattar att kostnaden blir runt 200 000 Fcfa (ca 3000 SEK)

I veckan är det FNs internationella vattendag, och mångkulturella almanackan skriver:

”Vatten är världens viktigaste livsmedel. Men idag saknar 780 miljoner människor tillgång till rent vatten, och varje dag dör tusentals barn på grund av detta.”

Och även av att ramla ner i oskyddade brunnar…

Snart bättre kunskap om vattentillgång och vattenkvalitet i Nakamtenga

9 mars, 2014

Under det stora karitéträdet vid dammen sitter ett trettiofem-tal män i olika åldrar. De är representanter från byn Nakamtengas 6 kvarter och ca 1000 invånare.  De har kallats till möte av ordförande för byns utvecklingskommitté, Adama och byns kommunrepresentant, Jean-Marie.  Det är varmt mitt på dagen men intresset för mötet är stort.  Det ska nämligen handla om den studie av vattenresurser i byn som Gustav och Niklas från KTH i Stockholm ska göra under april och maj.  Alla är överens om att den allra viktigaste frågan för utveckling och ett gott liv i byn, är tillgång till rent vatten till alla.

Efter ett antal välkomsthälsningar berättar Jean-Marie om syftet med mötet och om den kommande vattenstudien. Jag själv fyller i för att det ska bli så klart som möjligt för alla om vad som är syftet för studien.  Flera av kvartersrepresentanterna begärde sedan ordet och förstärkte på olika sätt nyttan och nödvändigheten av den kommande kartläggningen av vattenresurserna.  När kartläggningen är gjord så kommer det att finnas ett bra underlag för att dra riktlinjer och planera för områdets vattenförsörjning och om man sedan vill söka finansiering för nödvändiga förbättringar i vattenförsörjningen.

Efter det att alla med acklamation underströk att man på bästa sätt ska underlätta Gustav och Niklas arbete, passade man på att dela annan information som rör byns befolkning.

Lennart, Nakamtenga, Burkina Faso

 

 

Första kartläggningen på gång

4 mars, 2014

Vi sitter i den 40 gradiga värmen och tittar ut över det torra ockrafärgade landskapet. En och annan åsna med kärra med vattendunkar trippar förbi ute på slätten med sikte på den närmaste brunnen.  Vid brunnen finns redan några kvinnor och barn som med starka armar hivar upp hink efter hink med vatten som finns på cirka 20 meters djup. Det är nu i början på mars och det finns lyckligtvis fortfarande vatten i den brunnen men om någon månad finns där inget mer vatten att hämta.

Tillgången på vatten eller snarare bristen på vatten är ett av de största hindren för utveckling i ett land som Burkina Faso.  Vad kan göras för att få en samlad bild av vattensituationen i och runt en landsbygdsby som Nakamtenga i Burkina Faso?  Vad kan vi tillsammans göra för att tillförsäkra en tillräcklig tillgång på vatten?

Vi som sitter i skuggan och pratar om detta viktiga ämne är jag själv, ordförande i Yennenga Progress BF,  ordförande för Nakamtengas utvecklingskommitté, Adama Compaoré och Nakamtengas talesman och kontaktperson i kommunfullmäktige i Zinaré, Jean Marie. Några ungdomar från fotbollsklubben deltar också i samtalet.

Mötet hade sammankallats för att informera om att två studenter från KTH i Stockholm har fått ett stipendium för att komma till just Nakamtenga för att under de två varmaste och torraste månaderna på året göra en total kartläggning av vattensituationen i området men också analysera kvaliteten på de vattenresurser som finns.  Meningen är också att tillsammans med invånarna i byn försöka hitta fungerande strategier för en mer hållbar vattenförsörjning utifrån de resurser som finns.

När jag berättar om detta blir alla i gruppen väldigt entusiastiska. – En sådan kartläggning har aldrig tidigare gjorts, säger Adama.- Vi ska göra vad vi kan för att informera hela befolkningen om Gustavs och Niklas arbete. – Vi kan redan nu lova att de kommer att bli väl mottagna och att vi alla ska hjälpa till så gott vi kan för att arbetet ska gå smidigt, dom är väldigt välkomna.

Gustav och Niklas kommer alltså i början på april till Nakamtenga för att genomföra sin studie som är en del i deras utbildning men som också är ytterst värdefull och angelägen för den fortsatta utvecklingen i Nakamtenga.  Det blir ett samarbete som blir en win-win situation – precis i Yennenga Progress anda.

KTH-studenter på väg till Burkina Faso

1 mars, 2014

Vi är två KTH-studenter som ska göra en fältstudie i Nakamtenga, Burkina Faso. Vi ska stanna nio veckor och kartlägga vattenresurserna i byn. Kartläggningen ska ske geografiskt, men även geologiskt och hydrologiskt. Studien syftar till att vara underlag för ytterligare åtgärder från Yennenga Progress, för att utveckla vattenhanteringen i området.
Nu har vi börjat införskaffa material, däribland tester för bakterier och näringsämnen. Kontakter har skapats med universitetet i Ouagadougou för att öppna möjligheterna till samarbete. Vi arbetar även med att stärka våra franskakunskaper och att förbereda oss för de tester som ska göras. Vi är väldigt taggade inför uppgiften och ser fram emot att bekanta oss med Nakamtengas invånare och kultur.
Gustav och Niklas

Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!