Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng

Nomadförskolan i Monomtenga

Nomadbarnen måste kunna både de bofastas lokala språk och franska, OM de börjar skolan.

KOMPETENSER: 4 FINANSIERING: 99% GÅ MED GE PENGAR

Nomadförskolan i Monomtenga

Var: Monomtenga, Burkina Faso

Ansvarig: Adama Diallo

Syfte: Förskolan i Monomtenga riktar sig enbart till barn tillhörande boskapsskötarfolket Peul, där det inte finns någon tradition av att skicka barnen till skolan och ännu mindre till förskolan.  Syftet med förskolan i Monomtenga är att ge barnen i förskoleåldrarna en bra bas för att sedan klara sig vidare i ett skolsystem där undervisningen inte sker på deras språk.  Målet är att det exempel som denna förskola utgör, ska inspirera andra peulbosättningar och göra på samma sätt, i övergången från traditionellt nomadliv till en nödvändig anpassning till ett liv som bofasta.

Strategi och hållbarhetPå förskolan i Monomtenga används samma strategi och metodik som på förskolan i Nakamtenga. Adama Diallo, som är ansvarig för förskolan, deltar regelbundet i de samtal och de utbildningar som genomförs på förskolan i Nakamtenga. Grunden är att arbetet med barnen ska utgå från deras egna erfarenheter och verklighet. Den grunden är en viktig förutsättning för att underlätta anpassningen till skolas värld.

Resultat: Under året har förskolan haft 18 elever, lika många pojkar som flickor, i åldrarna 4 -5 år. De problem som Adama hade från början med att övertyga föräldrarna om vikten av att skicka barnen till förskolan, finns inte längre. På de få år som skolan har funnits kan konstateras en helt förändrad attityd hos föräldrarna. Från det att Adama och hennes skolprojekt betraktades med stor skepsis, har den nu blivit en central och omtyckt samlingspunkt för byn. Skolan har blivit en utgångspunkt för samtal och aktiviteter inom många områden. Det senaste tillskottet i byn är en kvinnoorganisation som Adama har tagit initiativ till, där syftet är att stärka kvinnornas ekonomi med fåruppfödning. I förskolearbetet har Adama hjälp av Mariam, en ung kvinna från byn. Dessutom hjälper en äldre kvinna till med matlagningen till barnen. Adamas man är också involverad i verksamheten och hjälper till att hämta vatten och annat som behövs för verksamheten.

Kapacitet och kompetensutbyte: Adama Diallo och hennes assistent Mariam Bandé tar del i de pedagogiska sammankomster som anordnas i Nakamtenga. De deltar också aktivt i bokcirkeln som träffas en eftermiddag varje vecka. Adama tar också del i den fortbildning av förskollärare som skolmyndigheterna anordnar varje månad.

Förskolan i Monomtenga får ett direkt ekonomiskt stöd från företaget Språkkonsulterna. Det ekonomiska och inte minst det moraliska stöd från Språkkonsulterna, med deras speciella förståelse för den komplexa språksituation som Adama undervisar i (foulfouldé / moré / franska), är oerhört viktig för denna pionjärverksamhet.   

Plan framåt: Förskolan fortsätter med sitt viktiga arbete för att ge barnen den bästa tänkbara grunden för deras fortsatta skolgång.  Vi arbetar kontinuerligt på att vidareutveckla metoder för lärande, pedagogik och värdebaserat ledarskap.  Utbildning är en process som ska ses i ett långt perspektiv. En bra skolutbildning som ger aktiv kunskap och kreativitet, är en avgörande förutsättning för ett lands utveckling.

STORY

Alla har rätt till språk som man kan förstå och uttrycka sig på. Den dag nomadbarnen i byn Monomtenga i Burkina Faso börjar skolan – OM de får börja skolan –måste de kunna både de bofastas lokala språk och franska, som är det officiella språket i Burkina Faso.

När Adama Diallo var liten lät hennes pappa henne, som det enda av syskonen, börja skolan. Detta var något mycket ovanligt för ett peulbarn, i synnerhet för en flicka. Peulfolket är ursprungligen nomader. Med tiden har de bosatt sig i byar – eftersom allt land är mycket torrt är det inte längre lika motiverat att flytta runt för att hitta bete till djuren.

För några år sedan anmälde sig Adama till Yennenga Progress grundkurs för arbete med barn i förskolan. Kursen gav henne mod och inspiration att starta en förskola för peulbarnen i sin by. Hon har i hela sitt liv velat hjälpa sitt folk till utbildning. Till en början skrattade många i byn åt henne, men hon hade stöd av sin man och sina föräldrar.

Från början undervisade Adama i en provisorisk hydda av gräsmattor som hennes man satte upp vid ett träd. Barnens föräldrar var först måttligt intresserade, men lät henne hållas eftersom barnen gärna gick till lektionerna. Efterhand gick det inte längre att förneka den positiva utveckling barnen uppvisade. Sakta men säkert gjorde föräldrarna små, små gester av uppskattning för det hårda arbete som Adama la ner, för att ge byns barn en bra utbildningsgrund att stå på. I förskolan får de möjlighet att leka in franskan och också lära sig grunderna i att läsa, skriva och räkna.

Tack vare den styrka och övertygelse som Adama visat i sin verksamhet gavs en donation från Sverige, via Yennenga Progress, som gjorde det möjligt för henne att bygga ett mer funktionellt skolhus. I dag driver Adama sin skola med finansiering från företaget Språkkonsulterna, så att hon kan ta ut lön för sitt arbete och inte längre behöver bekosta barnens mat i skolan själv.

Adama ingår i en grupp av lokala pedagoger som träffas regelbundet på Yennenga Progress utbildningscentrum i byn Nakamtenga. Där diskuterar de undervisningen och utvecklar eget undervisningsmaterial. Adama är en driven pedagog och eldsjäl som ger förutsättningarna för barnen i Monomtenga att lyckas i skolan och livet.

Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!