Adama Diallo, som driver en förskola i sin by Monomtenga, har av Språkkonsulterna fått en alldeles egen ny fin dator. För 4 år sedan hade Adama inte ens sett en dator. Sedan dess har hon gått Yennengas datautbildning i Nakamtenga. Datorn har blivit ett arbetsredskap. Flera spel för förskolebarn är nedladdade. Hennes små elever i förskolan får använda datorn hemma i byn. Alla barnens föräldrar är analfabeter. När barnen berättar hemma vad de får vara med om i förskolan kan föräldrarna förstå att det är något stort och väldigt märkligt. Adama vet att hennes små elever får den bästa tänkbara starten, som deras föräldrar inte ens kan drömma om.  Adama visar stolt sin dator för dina kollegor i Nakamtenga.

Tillbaka till Progress