Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng

Reproduktiv hälsa och helhetssyn – Somaliland

Fokus på sexuell- och reproduktiv hälsa samt tuberkulos i Toghdeer-regionen i Somaliland.

KOMPETENSER: 5 FINANSIERING: 0% GÅ MED GE PENGAR

Reproduktiv hälsa och helhetssyn – Somaliland

Var: Togdheer-regionen i Somaliland

Ansvar: Rhoda Elmi och Lars-Olof Larsson

Antal deltagare: SOYVO, som når ut till cirka 2 000 barn och ungdomar.

Syfte: Förebyggande arbete med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa för att minska spridningen av HIV/AIDS samt att minska barn- och mödradödlighet. Förebygga tuberkulos, påskynda tillfrisknande och underlätta patienternas återgång i samhällslivet. I projektet engageras unga i Somaliland för en långsiktig och hållbar utveckling med grund i mänskliga rättigheter.

Strategi och hållbarhet: Grunden i arbetet har varit samtal med de personer som projekten berör, bland annat genom fokusgrupper.  Under arbetet har även planering och kritisk utvärdering av lämpliga och optimala insatser diskuterats med ungdomsorganisation, sjukvårdsanställda, politiker och beslutsfattare. Strategin är att använda lokala resurser för att implementeringen ska bli långsiktig och hållbar ur sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter.

Resultat: Under 2015 genomfördes en förstudie där projektet tog form i samförstånd mellan SOYVO (Solidarity Youth Voluntary Organization) och den svenska projektgruppen. Resurser har tilldelats från Forum Syd och projektet har startat under början av 2016.

Vi börjar med att på plats ta fram en utbildning om den unga kvinnans hälsa och utveckling. Materialet ska användas för interaktiv utbildning bland unga kvinnor i hela regionen. Arbetsgruppen som tar fram materialet består av unga kvinnor med stöd av svensk barnmorska. Allt material framställs utifrån lokala förutsättningar och behov.

Kapacitet och kompetensutbyte: Kunskap om projektområdena samt metod finns hos SOYVO och internt i den svenska projektgruppen. Dialog förs med sjukhuset samt universitetet i Burao och sjukhuset i Hargeisa. Detta för att få en lokal förankring med personer som känner till landet samt de utmaningar som projekten riktar in sig på. I det svenska arbetsteamet finns Rhoda Elmi, Somalilands ambassadör och apotekare; Yasmin Elmi, socionom; Elin Madvall, barnmorska; Lars-Olof Larsson, överläkare; Viktor Storberg, sjuksköterska med inriktning på internationell hälsa; adjungerad: överläkare Margareta Eriksson, Astrid Lindgrens barnsjukhus. Samt att verksamheten inom många områden samverkar med övriga Yennenga-verksamheter.

Plan framåt: I ett nästa steg kommer vi att utöka samverkan med Yennenga Progress verksamheter i andra länder, inom de områden SOYVO är engagerade i, som exempelvis kvinnohälsa och mödravård, det unga föräldraskapet, jämställdhet samt yrkesutbildningar.

Långsiktig finansiering för dessa projektdelar söks från olika bidragsgivare.

Övergripande är att gemensamt skapa ett trovärdigt samarbete på alla nivåer i Somaliland. Detta säkras genom kompetens, interaktion och samarbete med organisationer och resurser såväl lokalt som internationellt.

Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!