I april 2014 träffades Charlemagne Kaboré, ansvarig på plats i Ouagadougou för vårt projekt utbildningsradio, och Dani Kouyaté, burkinsk regissör, bosatt i Sverige.
En första kontakt togs dem emellan där Charlemagne visade vad som redan gjorts för att få projektet på fötter och vad som krävs nu för att kunna starta vår radiostation.

Dani Kouyaté kommer med sina kontakter inom media i Burkina att stödja projektet genom att t.ex. ta kontakt med möjliga partners som kan bidra med expertis och finansiellt stöd.