Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng

Utbildningsradio

Samhällsinformation för informerade beslut och stärkt demokrati.

KOMPETENSER: 2 FINANSIERING: 0% GÅ MED GE PENGAR

Utbildningsradio

Var: Zorogo, Burkina Faso

Ansvarig: Charlemagne Kaboré, Julia Kauta Konaté

Syfte: Det övergripande syftet för insatsen är inriktat på att öka lokalbefolkningens tillgång till information och kunskap både vad gäller jordbruksfrågor, nederbördsförhållanden och produktion samt marknadsföring, aktuella marknadspriser och försäljning av jordbruksprodukter. Genom att ge människor den information och den kunskap de behöver för att kunna ta tillvara sina demokratiska rättigheter, blir radiostationen också ett verktyg för att förstärka demokratin i de delar av Burkina Faso som radion når ut till. Radiokanalen bidrar också till att hålla befolkningen väl informerad om den övergripande utvecklingen i regionen och i världen.

Strategi och hållbarhet: Projektet genomförs av en lokal organisation med stor erfarenhet av utvecklingsarbete i regionen, främst inom demokratiområdet. Organisationen är välkänd och har ett grundmurat gott rykte. I projektet är mekanismer inbyggda för att radiostationen, efter etableringen, ska fungera även utan externt finasiellt stöd.

Aktivitet och resultat: Den första fasen innefattar uppbyggnad av den infrastruktur som behövs för de radiosändningar som är huvudsyftet med projektet. Under denna period planerar vi även att genomföra den base line study som är nödvändig för att efter projekttiden avläsa resultat och effekter.

Kompetensutbyte: Som resurs och rådgivning under uppbyggnad och genomförande av verksamheten, finns via Yennenga Progess det svenska företaget SMT-radio, som själva har erfarenhet att bygga station från grunden, skapa innehåll, samt som ger råd i hur vår radiostation ska kunna bygga ett upplägg för att bli ekonomiskt hållbar efter projektperioden. Christer Ljungeryd , VD för SMT-radio är ordförande i Radioakademin.

Via Yennenga Progress finns engagerade resurspersoner på plats i Burkina Faso, även den kände filmregissören Dani Kouyaté och hans hustru Julia Kouyaté som är radiojournalist, som båda använder sig av sina nätverk och sina erfarenheter för att bidra till bästa möjliga uppstart och utveckling av verksamheten.

Plan framåt: Förhoppningen är att verksamheten vid radiostationen ska kunna startas under 2016. En radiostation som denna har en oerhört viktig roll att spela för att ge befolkning korrekt och tillräcklig information för att kunna fatta välgrundade beslut både politiskt och socio-ekonomiskt.

STORY

I Sverige har de allra flesta gått i skolan och därmed fått lära sig grunderna i demokratisk struktur och vi vet att en av de möjligheter vi har som medborgare att påverka våra liv är att rösta. I Burkina Faso i Västafrika är situationen annorlunda. Över 90% av befolkningen är jordbrukare, de har gått i skola några få år eller inte alls. Många av dem kan varken läsa eller skriva. Men rösta får de så klart.

Men vem röstar man på när man inte förstår varför man röstar eller vad den politiker man röstar på arbetar med? För många är själva konceptet demokrati något främmande. Man vet inte vad ett kommunalråd gör eller vad en riksdagsman ska verka för. Många uppfattar en folkvald som en chef som gör vad han vill utan att behöva förklara sig.

I ett sådant här sammanhang är det bästa sättet att nå ut till folket med information en närradio som kan sända på olika lokala språk. Vår idé är att skapa en permanent radiostation, en regionsradio, som kan informera, sensibilisera och mobilisera befolkningen så att de kan ta tillvara på sina demokratiska rättigheter genom att till en början lära sig vad de går ut på. Att stärka demokratin är en av många saker en utbildningsradio kan bidra med!

Arbetet går framåt med mark för byggande av radiostationen i staden Zorogo, samt ordna de intyg som behövs för att få sända radio. Första inspelningsutrustningen har skickats av SMT Radio som fortsatt bidrar med kompetens och kontakter för uppbyggandet av radiostationen. Vårt mål är att via denna regionradio:

1.Förstärka demokratin i de delar av Burkina Faso som radion når ut till genom att ge människor den information de behöver för att kunna ta tillvara sina demokratiska rättigheter till fullo.

2. Förbättra människors dagliga levnadsstandard genom att informera om saker som hör deras vardag till. T.ex. var de bästa och billigaste varorna finns, hur man bäst förvarar sina produkter, hur man skyddar sig mot sexuellt överförbara sjukdomar, klimatförändringar, osv.

Vi har redan påbörjat samarbeten med experter inom både radio och utbildning som vill bidra till att genom radion skapa positiv förändring på landsbygden i Burkina Faso!

Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!