Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng

Socialt byggande

Utveckla och testa hållbara metoder att tillhandahålla bra, miljöanpassade bostäder.

KOMPETENSER: 5 FINANSIERING: 0% GÅ MED GE PENGAR

Budget och finansieringsplan för projektet

 

Period:  September 2013 – juni 2014
Benämning Not Antal A-pris Antal dagar Belopp
Projekteringsarbete 1 4 500 5 10000
Förstudiebesök i Burkina Faso 2
Flygbiljetter och visum 4 15000 60000
Logi och traktamente 4 1100 10 44000
Resor i Burki 

na Faso

1500 10 15000
Framtagande av ritningar för typhus 3 2 5000 10 100000
Framtagande av översiktsplaner 4 2 5000 5 50000
Byggande av 3 typ hus i Burkina Faso 5 Hus 1 100000 100000
Hus 2 150000 150000
Hus 3 300000 300000
Uppföljningsresa till BF 6
Kostn som förstudieresa 119000
Projektledning BF 45000
Administration YP   45000
Revision   7000
Oförutsett   25000
Summa projektkostnad         1070000
Förklaringar
Not 1: Projektgruppen i Sverige träffas under  5 dagar för projekteringsarbete
Not 2: Förstudie i Burkina Faso för direkta samtal och arbete med projektgruppen i BF
samt platsstudier i två kommuner (en i sydväst och en i nordost)
Not 3: 2 x 10 arbetsdagar för framtagande av ritningsunderlag
Not 4: 2 x 5 dagar för framtagande av översiktsplan
Not 5: Kostnad för byggande av typhus i de två kommunerna

 

Printfabriken, har för projektets räkning tryckt prospekt, designade av Soya, som kan skickas efter hos oss.

Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!