Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng

Socialt byggande

Utveckla och testa hållbara metoder att tillhandahålla bra, miljöanpassade bostäder.

KOMPETENSER: 5 FINANSIERING: 0% GÅ MED GE PENGAR

Yennenga Construction Team

Till ledningsgruppen i Burkina Faso är en svensk arbetsgrupp knuten, bestående av arkitekt, vatten- och klimatexpert samt teknikexpert, verksamma på KTH, byggnadsingenjör och samhällsvetare.  De flesta i den svenska expertgruppen har omfattande erfarenheter av konkret utvecklingsarbete i olika länder i Afrika. Den svenska expertgruppen har som primär uppgift att i nära samarbete med ledningsgruppen i Burkina Faso, presentera helhetskonceptet (bostäderna och bostadsområdets fysiska utformning i den lokala miljön) samt utarbeta byggnadsplaner med i första hand tre typhus i olika storlek och utförande.  Gruppens uppgift är också att utifrån egna kunskaper och tillgänglig forskning forma bostäderna för att med så låga kostnader som möjligt, skapa ett drägligt inomhusklimat.

Lennart Karlsson

Statsvetare, Byggnadsingenjör

Statsvetare, Byggnadsingenjör, Inriktning: Internationellt utvecklingssamarbete, Västafrika

Staffan Persson

Högskoleingenjör,

Högskoleingenjör, Inriktning: Miljöanpassat och hållbart byggande

Thomas Thorsell

Dr

Institutionen för byggnadsteknologi, KTH, Inriktning: Byggfysik, byggteknik, byggnadsmaterial mm

Bo Olofsson

Professor

Institutionen för mark – och vattenteknik, KTH, Inriktning: Miljö och klimat

Alexis Pontvik

Arkitekt

Professor i stadsbyggnad, KTH, Arkitektur och samhällsbyggnad

Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!