Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng

Förskolan SW/SB i Ziniaré

”Analfabetism och okunskap bromsar både barnens och landets utveckling"

KOMPETENSER: 5 FINANSIERING: 99% GÅ MED GE PENGAR

Förskolan SW/SB i Ziniaré

Var: Ziniaré, Burkina Faso

Ansvarig: Eugenie Kompuisbeogo

Syfte: Liksom övriga förskolor som har vuxit fram med Yennenga Progress målsättning och grundsyn, arbetar Eugenie i sin skola med samma syfte och mål, nämligen att ge barnen i skolans närområde, möjlighet till en grundläggande skolförberedelse som ska ge dem större förutsättning att klara grundskolan.  Ziniaré är en snabbt växande tätort och behovet av förskolor är mycket stort.

Strategi och hållbarhetPå förskolan SW/SB i Ziniaré används samma strategi och metodik som på förskolan i Nakamtenga. Eugenie, som är ansvarig för förskolan, var med från starten av förskolan i Nakamtenga 2001 och blev den skolans första föreståndare. Under 2012 lämnade Eugenie förskolan i Nakamtenga för att starta SW/SB i Ziniaré.

Resultat: Under året har förskolan haft 35 elever i två grupper, 21 flickor och 14 pojkar, i åldrarna 3 – 5 år. Eugenie har två medarbetare, Leoine Tiendrebeogo och Safieta Compaoré. Safieta började själv sin skolutbildning på förskolan i Nakamtenga som en av de första eleverna.

Under senhösten har skolan fått en välbehövlig upprustning. Den byggnad som hade använts för matlagning till barnen, sprack sönder under senaste regnperioden och kunde inte repareras. Den fick därför rivas och ett nytt och mer ändamålsenligt kökshus har ersatt det gamla. Skolgården har också fått en ny gungställning och sandlåda för utelekar. Själva skolhuset har också målats om.  Trots att det är innehållet i undervisningen som är det primära är det också viktigt att skolmiljön är inbjudande och ändamålsenlig.

För att ge mer plats åt verksamheten har Eugenies familj under året flyttat från tomten och hyr en enkel bostad i närheten.

Kapacitet och kompetensutbyte: Eugenie tar aktiv del i den fortgående vidareutbildningen som skolmyndigheterna i kommunen genomför en gång i månaden. Syftet med dessa pedagogiska träffar är att genom ett aktivt utbyte mellan förskolorna sprida kunskap, samt utbyta erfarenheter och ”best practice”.

Företaget SJR samarbetar med förskolan och ger ekonomiskt stöd till verksamheten, främst för att man ska kunna klara nödvändiga investeringar i strukturen.  Personal från SJR följer aktivt skolans utveckling och ger på så sätt moraliskt stöd och uppmuntran.

Plan framåt: Förskolan fortsätter med sitt viktiga arbete för att ge barnen den bästa tänkbara grunden för deras fortsatta skolgång. Förutsättningarna förändras i ett samhälle under snabb utveckling, och i en liten stad som Ziniare, innebär detta att även förskolan måste vara lyhörd för utveckling. All utbildning är en process som ska ses i ett långt perspektiv. En bra skolutbildning som ger aktiv kunskap och kreativitet, är en avgörande förutsättning för ett lands utveckling.

STORY

Analfabetism och okunskap bromsar på ett avgörande sätt barnens såväl som landets utveckling. Enligt UNDP:s Human Development Index ligger Burkina Faso på plats 175 av sammanlagt 177 länder, och är därmed världens tredje fattigaste land. Ett betydande hinder är ett mycket svagt utvecklat utbildningssystem.

Eugenie är en av de två kvinnor som var med från början, då Yennenga Progress startade vår allra första förskola i Nakamtenga. Hon blev snart förskolechef och blev kvar 11 år på förskolan i Nakamtenga. Till en början bodde hon med sin familj i byn, men flyttade tillsammans med man och barn till den närliggande staden Ziniare. Eugenie såg att i kvarteren runt hennes nya bostad, fanns massor av barn, men ingen förskola. Eugenie såg hur de bara sprang omkring och inte hade något att göra. Med sina erfarenheter vet hon att barnen behöver en bra förskola i Ziniaré likaväl som i byn Nakamtenga. I flera år drömde hon om att kunna ge även dessa barn en chans i livet.

Eugenie var beredd att starta förskolan under ett tak av gräs, som skydd för solen. Det är sant att god undervisning inte sitter i en fin byggnad. Vad hjälper en byggnad om lärarna inte kan sin sak, säger hon bestämt, men visst underlättar det att ha golv, väggar och tak då man ska ha en förskoleklass att ta hand om.

Tack vare det mod och övertygelse som Eugenie visat i sin verksamhet gavs en donation från Sverige via Yennenga Progress som gjorde det möjligt för henne att bygga ett ordentligt skolhus. Idag driver Eugenie sin skola med finansiering och stöd från företaget SJR som också erbjuder också sina konsulter att vara volontärer på plats i Ziniare för att dela med sig av sina kunskaper och vinna nya i ett samarbete som stärker alla.

Så här säger Eugenie:

”Jag vill vara med i kampen mot analfabetism och okunskap som på ett avgörande sätt bromsar både barnens utveckling men också landets utveckling. Mitt mål är därför att bidra till att varje barn, och främst föräldralösa barn och andra barn med små ekonomiska möjligheter, ska få chansen att bli väl förberedda för och få en plats i primärskolan. Jag förstår deras situation och delar deras bekymmer för barnens framtid.  En lösning på problemet är att vi tillsammans kan försöka skapa möjligheter även för dessa barn att gå i skolan.  

Om barnen får en möjlighet till skolutbildning får de också de redskap de behöver för att senare i livet kunna få arbete och bidra till den gemensamma utvecklingen av landet.

Jag vill med min skola och med undervisningen här, bidra till att barnen får en bra grund att bygga vidare på för framtiden. Detta kommer att innebära mycket arbete för min del, men eftersom utbildning är mitt stora intresse arbetar jag med glädje.  Jag känner mig alltid glad då jag är mitt i barngruppen och jag möts av barnens glada leenden. Därför vill jag till 100 procent arbeta för att berika barnens liv och bidra till att göra dem till självständiga människor.”

Eugenie ingår i en grupp av lokala pedagoger som träffas regelbundet på Yennenga Progress utbildningscentrum i byn Nakamtenga. Där diskuterar de undervisningen och utvecklar eget undervisningsmaterial.

Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!