Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng

Ungdomsklubben

Barn och unga är vår framtid - what more can I say!

KOMPETENSER: 0 FINANSIERING: 0% GÅ MED GE PENGAR

Ungdomsklubben

Var: Nakamtenga, Burkina Faso

Ansvarig: Aloïse Compaoré, Pierre Ilboudo 

Syfte: Vi bygger en ungdomsgård med fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Vi erbjuder en utvecklande mötesplats där barn och ungdomar i byn träffas för olika aktiviteter; alltifrån olika sporter, till kurser, hantverk och läxläsning.

Strategi och hållbarhet: Utgångspunkten är en inhägnad gård på Yennenga Center. Tanken är att det på gården ska finnas möjligheter till olika former av utvecklande aktiviteter och på så sätt vara ett positivt alternativ till att hänga på marknadsplatsen. Ungdomarna ska själva ta ansvar för innehållet i verksamheten.

Resultat: Under 2015 har en cementerad basketplan byggts på gården, som också kan användas till andra sporter som handboll, innebandy etc.  Planen kan också användas för musik, teater och dans. Det har byggts en klubblokal med omklädningsrum, duschar, latrin och materialförråd. Muren runt gården som funnits i ett 15-tal år har öppnats upp för att bli mer tillgänglig. Två stora skrivtavlor har satts upp på en av murarna till gården. För att eleverna ska kunna arbeta på kvällstid är dessa belysta med el från en solpanel.

Två olika ungdomskommittéer ansvarar för att gården sköts och alltid är ren och städad. Den ena gruppen utgörs av elever på gymnasienivå som främst behöver använda gården för sina studier. Den andra gruppen utgörs av ungdomar från byn som organiserar olika former av idrott.

Kapacitet och kompetensutbyte: SW Mänskligt har finansierat upprustningen av ungdomsgården. Den inhägnade gården har funnits i många år men det är först nu som den är funktionell. Ungdomarna är mycket entusiastiska inför de möjligheter som de nu har fått. De kommer själva att se till att gården får ett liv och ett innehåll. 

Plan framåt: Det finns kompletterande arbeten att göra på gården. Det som står överst på önskelistan är en öppen takförsedd terrass för samlingar av olika slag. Kompletteringarna kommer att genomföras så fort det finns ekonomiska resurser till detta.

STORY

I byn Nakamtenga finns ett stort antal ungdomar i tonåren.Ungdomarna har ingen eller alltför bristfällig utbildning och de flesta har ingen form av inkomstbringande arbete. De lever alltså i en mycket utsatt situation. För vår övriga verksamhet i Nakamtenga kan dessa ungdomar utgöra en fantastisk resurs om de får känna sig inkluderade i den utveckling som är på gång. Vi vill stödja ungdomarna i deras organiserande av aktiviteter och utveckla ett koncept för att ta tillvara deras engagemang och entusiasm. Och vi vill verka för att ungdomsgården blir en inkubator för småföretagande och socialt entreprenörskap.

I Burkina Faso, där den offentliga sektorn är försvinnande liten men kreativiteten är desto större och idéer och viljan sprudlar. Målet är att lägga grunden för kreativitet, entreprenörskap och företagande. Vi är övertygade om vikten av en stor satsning på ungdomarna för samhällets utveckling och för fattigdomsbekämpning. Vi är i Sverige lyckligt lottade att ha en ett väl utvecklat föreningsliv, en stark folkrörelse och en rad mycket framstående entreprenörer inom idrott, träningskläder och sportartiklar. Detta vill vi ta tillvara i detta pilotprojekt, som vi snart hoppas kunna sprida vidare till fler av länderna i vårt nätverk.

Ungdomarna i byn har på eget initativ startat en ungdomsklubb som nu funnits i ett antal år. Sedan start har de drömt om att göra i ordning sin fotbollsplan, skaffa fotbollskläder, skor och annan utrustning samt rusta upp ungdomsgården. Sakta men säkert blir önskemålen verklighet.

Klubben träffas varje vecka. De börjar varje gång med att genomföra olika samhällsaktiviteter med barnen. Som att plocka skräp –  framför allt plastpåsar. De städar allmänna platser som marknaden och runtomkring. De sopsorterar och tar hand om soporna. Brännbart bränns och återvinningsplasten skickas på återvinning. Därefter får alla en färsk frukt innan fotbollsträningen börjar. Ungdomarna tränar i olika åldersgrupper där alla barn har möjlighet att vara med, flickor som pojkar. De äldre är ledare för de yngre. Samtalen i grupperna är ett av målen för klubben där alla kan få komma till tals, där de har någon som stöttar i livet. Många barn och ungdomar, som inte går i skolan, har klubben som enda fasta program för hela veckan.

Flera önskningar har blivit verklighet med en hel del arbete återstår. En viktig del är ledarutbildning, utbildning för tränarna och de äldre ledarna. Men ungdomarna låter sig inte stoppas, redan nu bubblar det och sjuder av inspiration:

  • Ungdomarna vill anordna och delta i fotbollstävlingar.
  • Ungdomarna vill ordna marknadsdagar och festivaler.
  • Ungdomarna vill att vi utvecklar datasalen till ett cybercafé så att ungdomarna kan nå världen och gå online-utbildningar.
  • Ungdomarna vill haka på biblioteksprojektet så att det finns tillgång till litteratur både som böcker och ljudböcker.
  • Biblioteket kommer också att skapa lugn plats för läxläsning och möjlighet till läxläsningshjälp
  • Ungdomarna vill anordna filmkvällar
  • Ungdomarna vill sätta upp ateljéer för hantverk och annat småföretagande

Vill du hjälpa till? Maila info@yennengaprogress.se.

För lite inspiration se gärna DB Schenker film om hur de firade julen 2013: https://www.youtube.com/watch?v=lSmFw1UAPV0

Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!