Glad Påsk

Oavsett vad du har för tro så är symbolik och tid för reflektion alltid bra. Liksom den kristna påskens budskap om att övervinna prövningar och återuppstå till ett nytt liv, symboliserar ramadan en möjlighet till omstart och självförbättring. Detta gemensamma fokus på omsorg om de fattiga och behövande under både påsken och ramadan ger oss en påminnelse om vårt gemensamma ansvar för att skapa en mer rättvis och medkännande värld. Bortom dessa traditioner med de färgglada äggen och det söta godiset ligger en djupare betydelse - en betydelse som kan kopplas till den eviga kampen mot fattigdom.

Trots fokus på påsk-ris och färgglada ägg, kaniner och kycklingar, är påskens kärna historien om Jesus uppståndelse, ett budskap om hopp och förnyelse. Det är en tid då vi reflekterar över kraften i att övervinna hinder och återvända till livet efter prövningar. Det är också viktigt att notera att vi befinner oss mitt i fastemånaden ramadan för många muslimer runt om i världen. Ramadan är en period av andlig förnyelse, självbehärskning och generositet. Det är en tid då troende avstår från mat och dryck under dagtid för att stärka sin relation till Gud och uppleva solidaritet med de som lider av hunger och fattigdom. Denna gemensamma fokus på omsorg om de fattiga och behövande under både påsken och ramadan ger oss en påminnelse om vårt gemensamma ansvar för att skapa en mer rättvis och medkännande värld.

Den andliga återuppståndelsen kan ses som en parallell till kampen mot fattigdom, där människor står inför utmaningar och kämpar för att bygga sig upp igen. Oavsett vad du har för tro så är symbolik och tid för reflektion alltid bra.

I denna kontext är Yennenga Progress strävan att skapa modeller för en hållbar framtid extra relevant. Att utrota fattigdom är inte att ge någon mat för dagen. Att utrota fattigdom är att steg för steg skapa de strukturer och sociala system som krävs för att grundläggande mänskliga behov och drivkrafter i livets alla skeden tillgodoses genom utbildning, hälsa, infrastruktur och entreprenörskap. Vårt arbete realiserar FNs Globala utvecklingsmål för 2030 i alla dimensioner. Yennengas vision är att skapa en cirkulär och hållbar värld som samtidigt tillfredsställer alla grundläggande mänskliga behov och ökar biologisk mångfald för jordens överlevnad. Vårt arbete ökar sannolikheten för en demokratisk utveckling som respekterar mänskliga rättigheter och minskar risken för extremism och konflikter.

Yennenga speglar påskens budskap om förnyelse och hopp. Precis som påskens symbolik om att övervinna mörker med ljus, strävar Yennenga Progress efter att bryta den onda cirkeln av fattigdom och erbjuda en väg mot en ljusare framtid för de som kämpar.

Genom att fokusera på utbildning, hälsa och hållbara utvecklingsprojekt skapar Yennenga Progress verktyg för förändring. Vi är övertygade om att handlingar av medkänsla och engagemang kan omvandla samhällen.

Påsken påminner oss om att även i de mörkaste stunderna finns det hopp om förändring och förnyelse. Likaså är Yennenga Progress en påminnelse om att genom en gemensam ansträngning och engagemang kan vi skapa en värld fri från fattigdom och orättvisor.

Så låt oss, i denna påsktid, inte bara fira traditionerna och ritualerna, utan också reflektera över dess djupare budskap. Låt oss låta påskens symbolik inspirera oss att arbeta tillsammans för en mer rättvis och inkluderande värld, där fattigdom inte längre är en verklighet för någon.