Building sustainable societies

Get involved
Pauline Conde, Development coordinator and contact person Yennenga Center
Pauline Conde, Development coordinator and contact person Yennenga Center

How it works Our method

Local projects go glocal

Yennenga Progress goes beyond the eye catching problems, with a totally holistic approach, covering all the UN Global Goals and adapting an entrepreneurial thinking. Local needs to support daily life is identified and developed in the village Nakamtenga, in Burkina Faso, West Africa.

Competence for change

The Yennenga Progress global network of competence, gives Change Makers locally, continuous further training, on their request, with tools and knowledge they need for the next step of development. Collaboration is born to find good solutions, fulfill the needs and create best practice to help others achieve the UN Global Goals.

Sustainable societies

Yennenga Progress is now creating a model to achieve the UN Global Goals through social franchising. Jobs are created and the long term goal is for the villages to become independent, funding their own welfare. Lasting progress emerge by local efforts together with international partnership.

We need you!

One of the most important aspects of Yennenga Progress is the partnership network. We match relevant people in our network with ideas, activities, and projects where their competence will be most valuable.

Read more Education

Preschool

The women in the village of Nakamtenga voiced the need for better education for their children and knew the existing school system made it very hard for their children to succeed and create a better future.

Read more Infrastructure

Food Security and Climate Adaptation

As soil depletion and climate change affect crops, the need for small-scale food producers to adapt cultivation methods and crops to the new conditions is increasing. We are continuously working on finding new solutions.

Read more Health

Sexual & Reproductive Health

Five women per day die on average in pregnancy and childbirth in Burkina Faso because of poverty; lack of information and poor access to health care.

Read more Infrastructure

Sustainable Energy

The entire population of the village should have access to affordable, reliable and modern energy services and it should be renewable. We are continuously working solutions both on a structural level and at the family level.

Show all projects

News

Glad sommar!

Fick skolinspektörerna vara med och plantera ett träd på skolgården, sist de besökte er skola? Skolavslutningen blev en manifestation för lärande, för eleverna så klart men också för föräldrar och olika samhällsrepresentanter på plats. Vi arbetar för att alla våra aktiviteter ska bli mötesplatser för samhällets olika funktioner, så som samhället är tänkt att fungera. Mötesplatser enbart skapade utifrån den samhällsstruktur som vill få ut sitt budskap brukar få knackigt resultat. Människor går dit människor går. Så skolavslutningar och arrangemang som drar uppmärksamhet är fantastiska platser för dialog, gemensamt skapande och synkroniserade målbilder!

Read more

Att bygga ett fungerande samhälle för alla - Civisme

Det finns ett begrepp på franska som heter CIVISME. Det finns inget riktigt bra ord på svenska som täcker innebörden. På svenska blir det ”samhällskunskap” men det täcker inte riktigt vad begreppet innebär i Burkina Faso. Här handlar det om hur jag som samhällsindivid fullföljer mitt samhällsansvar och gör vad jag kan för att följa lagar och regler – eller inte följa dem - för att vara en god medborgare.

Read more

Sista lärarkollegiet för skolåret 2023/2024

Vi sitter under det öppna terrasstaket på vår högstadieskola i Nakamtenga. Alla våra tretton ämneslärare, rektor, studierektor, elevassistent och skolsekreterare. Det är tidig morgon och det fläktar skönt i den annars så tryckande värmen. Det är det sista kollegiet för läsåret och det är dags att göra en summering av läsåret. Hur har vi lyckats? Vad har varit bra? Vad har varit mindre bra? Vilka är svårigheterna och utmaningarna. Hela personalen är på plats trots att det är lördagsmorgon och helg. Trots att det inte är betald arbetstid.

Read more
All news