Education Vikten av ett stabilt team och långsiktighet om vi vill få till verkliga resultat

Vi ser tydligt skillnaden i våra skolor mellan låg och mellanstadiet där vi har möjlighet att ha våra egna, heltidsanställda lärare, som vi kan arbeta med kontinuerligt för att skapa en pedagogik som lyfter våra elever. På högstadiet däremot har vi timanställda som kommer och håller sina olika ämnen. Att bara träffas för seminariedagar och workshops, ett par gånger om året, räcker inte för att skapa förståelse och förändring. För att kunna göra riktig skillnad även uppåt i åldrarna behöver vi ha resurser för att ha våra egna heltidsanställda även på högstadiet.

I Sverige är det skolstart denna vecka. I Burkina Faso dröjer det några veckor till. Sommarloven i Burkina Faso sammanfaller med regntiden – årets enda odlingssäsong, så skolstart ligger i oktober då skördarna tidigare var klara. Så ser det inte ut längre. Klimatförändringarna har vänt upp och ner på mycket. Till och med logiken i skolåret.

I vår region var det 42% av eleverna som klarade slutexamen för att kunna gå vidare till gymnasiet. På vår högstadieskola blev resultatet 58% av eleverna (i Sverige är samma siffra 85%). Bra i förhållande till övriga landet men ändå katastrofsiffror, och galet med ett system, som gör att så många elever slås ut. Däremot lyckades eleverna som slutade mellanstadiet bättre. Där klarade alla eleverna godkända betyg för att gå vidare till högstadiet. Alltså 100%. Siffrorna för regionen är ännu inte klara, men det brukar ligga runt 50%. Våra lärare har verkligen gjort ett beundransvärt arbete för att få med alla eleverna, som alla kommer från förhållanden där barnen inte talar skolspråket hemma, där de flesta föräldrar inte är läs- och skrivkunniga och där det inte finns finansiella resurser att ge barnen något extra.

Vi ser tydligt skillnaden mellan låg och mellanstadiet där vi har möjlighet att ha våra egna, heltidsanställda lärare, som vi kan arbeta med kontinuerligt för att skapa en pedagogik som lyfter våra elever. På högstadiet däremot har vi timanställda som kommer och håller sina olika ämnen. Att bara träffas för seminariedagar och workshops, ett par gånger om året, räcker inte för att skapa förståelse och förändring. För att kunna göra riktig skillnad även uppåt i åldrarna behöver vi ha resurser för att ha våra egna heltidsanställda även på högstadiet.

Detta är grundläggande för att sedan kunna hjälpa även andra skolor. Det måste finnas en plats där det går att ”live” få delta på lektioner och i arbetet för att se skillnaden och förstå hur teorin ska sättas i praktik.

För Yennenga Progress är skolverksamheten en av våra tre prioriterade områden. Vi har som målsättning att skapa den allra bästa skolan för barn och ungdomar främst för barn och unga som lever under sådana förutsättningar som i området i Ziniaré kommun i centrala Burkina Faso där vårt center ligger. Vi vill att våra skolor ska vara modeller som andra kan inspireras av för att höja kvaliteten över lag på skolorna i Burkina Faso.

Enligt det skolsystem som man ärvt av fransmännen så ska eleverna som genomgått låg- och mellanstadiets sex klasser examineras för att bli godkända för fortsättning på högstadiet som är ytterligare fyra år. När eleverna avslutat det fjärde året i högstadiet är det en ny examinering för att sedan kunna läsa vidare på gymnasieskolan. Dessa nationella prov får inte genomföras i den egna skolan och med de egna lärarna som kontrollanter. Eleverna som ska genomgå proven samlas i ett antal skolor i kommunen som utsetts som examineringsskolor. Vår skola har fått status som examineringsskola från och med detta läsår. Så därför kom elever från fem andra skolor till oss för att genomföra examensskrivningarna som är en procedur som tar tre dagar. Under den tiden måste eleverna stanna på examensskolorna, sova här, äta här och det är resultatet av dessa tester som ligger till grund för möjligheterna att få fortsätta studierna på nästa stadium. Detta gör att det blir en enorm press för eleverna. Om de inte klarar dessa prov så finns det bara två alternativ. Antingen sluta skolan för gott eller gå om ett år för att göra ett nytt försök nästa år.

Att nu Yennenga Progress låg och mellanstadieskola har blivit examineringsskola betyder att skolmyndigheterna har uppmärksammat våra skolor och blivit medvetna om den mycket goda skolmiljö som vi kan erbjuda eleverna. Trots några år av betydande svårigheter, dels på grund av den politiskt oroliga och svåra situationen orsakad av extremistiska terrorattacker, dels på grund av Covid-pandemin, ser vi nu att det långsiktiga och medvetna arbete vi lagt ner för att lägga grunderna för en bättre skola, börjar ge frukt.

Det är viktigt att förstå att förändringsarbete inte är något som kan gå fort. Det är så många faktorer som på olika sätt sätter käppar i hjulen. Förändring är svåra att åstadkomma i Sverige trots det enorma informationsflöde och kunskapsutbyte som här finns. I den burkinska kontexten är det ännu mycket svårare att ändra på cementerade strukturer och förhållningsätt. Vi som arbetar på plats möter utmaningar varje dag men med det stöd vi har från dig, som del av Yennengas vänner i Sverige och på andra platser kan vi arbeta långsiktigt och på djupet analysera vad måste till för att kunna erbjuda ett system som går att använda även i större skala, för att den nya generationen som växer upp ska få de bästa möjliga förutsättningarna att trots tuffa levnadsförhållanden skapa en bättre framtid för sig själva och för det klot vi alla bor på.

Hälsningar

Lennart och teamet i Nakamtenga