Ambassadbesök

Det hände ingenting, sedan hände ingenting – men plötsligt hände det. Hela personalstyrkan på Svenska Ambassaden i Ouagadougou (16 personer) med ambassadör Maria Sargren i spetsen kom i tisdags (29 november) till Nakamtenga och Yennenga Progress för en heldags utbyte. Det var alltså en stor och viktig dag för oss alla. Visst har enstaka personal från Ambassaden varit på besök flera gånger men aldrig ett officiellt besök som detta. De restriktioner man har från UD vad gäller resor i landet har varit en effektiv broms för besök de senaste åren. Covidpandemin har varit ett annat aber.

Ambassadpersonalen använde en och en halv timme på morgonen för egna överläggningar i ett av våra konferensutrymmen, men under resten av tiden, ända tills mörkret började falla, var Yennengas arbete i fokus.

Administrationsgruppen på Yennenga Progress gjorde en grundlig presentation av visionen för arbetet i byn Nakamtenga samt presenterade de tre hörnpelarna i verksamheten som tillsammans över tid, ska leda fram till en hållbar och stabil utveckling för byns invånare. Arbetet sker i överensstämmelse med FNs utvecklingsplan, de globala målen, som lanserades 2015.

De tre hörnpelarna innebär: Att skapa den bästa tänkbara skolan för barn och ungdomar i området, baserad på modern pedagogik som sätter eleverna i centrum för undervisningen och skapa förutsättningar för livslångt lärande. Att tillhandahålla en bra och grundläggande hälsovård för alla utifrån de principer som fastställts av Dr Denis Mukwege, den kongolesiske kirurgen och Nobels fredsprismottagare. Dr Mukwege betonar att helande av både kroppslig och själslig sjukdom börjar i ett positivt och empatiskt bemötande av alla patienter. Ett fokus är också inställt på preventiv hälso- och sjukvård. Den tredje pelaren är infrastruktur som är kittet i allt samhällsbyggande. Denna pelare omfattar, jobbskapande och småföretagande, förnyelsebar och hållbar energi, stabil tillgång till rent vatten för alla samt ett cirkulärt jordbruk och insatser för att stärka matsäkerhet i ett område som är svårt drabbat av klimatförändringarna.

Enligt FNs plan kan en varaktig och hållbar utveckling inte ske om inte planens tre principer följs (enligt Globala Målen uppdelade i 17 olika områden). Dessa tre principer fastslår att för att åstadkomma en hållbar utveckling för alla, måste insatserna göras samtidigt, på samma plats och omfatta alla aspekter som är nödvändiga för ett bra mänskligt liv. Dessa principer fastställs i vad FN kallar sin Agenda 2030. Denna Agenda omfattar 17 mål och 169 undermål. Yennenga Progress har konkretiserat de 17 målen och satt in dem i en kontext som gäller i Nakamtenga. I princip alla målen finns nu med i det integrerade utvecklingsarbete som görs i byn.

Både den svenska utsända ambassadpersonalen och de lokalt anställda handläggarna visade stort intresse för det omfattande arbetet som görs i byn. Det märktes inte minst på de många frågor som ställdes dels under den teoretiska genomgången som under den rundvandring som gjordes för att praktiskt titta på och uppleva de olika verksamheterna.

Flera av besökarna uttryckte att detta var en upplevelse de inte hade förväntat sig, de uttryckte att de kände att det råder en genuin glädje och stolthet hos alla de lokala aktörerna de träffade på i byn.

Slutsatsen var att hädanefter kommer Yennenga Progress/BF och Nakamtenga bli ett givet alternativ för utflykter, presentationer och möten som arrangeras av Ambassaden.