News

For daily inspiration and updates follow us on Instagram, Facebook, Youtube and Linkedin, and interact with us, spread the good news and solutions for sustainability.

Det vi lägger tid på växer – och vi vill definitivt lägga tid på hållbar utveckling!

Under ett ledningsgruppsmöte i veckan, tog vi varvet runt och bad gruppen göra reflektioner över olika positiva förebilder i livet. Bland annat fick de frågan vad deras pappa respektive mamma gjort för att stödja dem i livet, hur de bidragit till att göra dem till dem som de är idag. Genomgående var det relativt lika svar, nämligen att pappa lärt dem arbeta hårt och att mamma kämpat för att de skulle få gå i skolan ibland till och med emot pappans vilja.

Read more

Malarian slog till

Malarian slog mig som en slägga ikväll. Jag sänder en tacksamhetens tanke till Pierre och teamet på vårdcentralen i byn. Bara 60 meter från mitt hus. Jag kan definitivt vittna om att jag inte skulle skrattat på bilden om någon stoppat mig i en bil för att köra mig till en väntsal på ett sjukhus långt borta. Eller bakom någon på en moped. Eller bakom någon på en cykel.

Read more

Davids resedagbok: Grupp- och ledarutveckling för Yennenga

Jag var lockad både av att kunna göra skillnad i en organisation jag upplever skapar positiva förändringar på riktigt samt den yrkesmässiga nyfikenheten i hur det kommer gå att hålla workshops i ett av världens fattigaste och mest patriarkala samhällen i teman som öppenhet, sårbarhet, feedback, självkännedom, samsyn kring uppdrag, roller och spelregler, inåtblickande och gränssättning, m.m.

Read more

Emmanuel och David möts

Nu har vi besök från David på företaget Practise. Detta är andra gången de skickar personal till oss. Förra gången var mitt under Jihadisternas framfart och de var här för att hjälpa oss se över våra säkerhetsrutiner och hur vi skulle förhålla oss till läget. Nu kommer David mitt i en period av politisk instabilitet i regionen. Denna gång för att få verktyg i (själv)ledarskap, och stärka teamet framåt i en oviss framtid.

Read more

Meet our intern Rebecca

My name is Rebecca Dotto from Tanzania; I am a second year master student in Global Health at Uppsala University in Sweden. I’m super excited to do my eight weeks internship at Yennenga Progress in this autumn semester 2023. In my new role as an intern with Yennenga Progress I will be focusing on youth and adolescent boys' and girls' sexual and reproductive health with a deep dive in early pregnancies, gender equality and empowerment, discussion on gender stereotypes, and inspire girls and boys to make informed decisions about their sexualities.

Read more

Vi täcker redan 30% av skolans behov av frukt och grönt!

För tre år sedan började arbetet från grunden att på en markyta, som i princip var öken, istället skapa liv. Vi började från grunden att bygga upp den infrastruktur som behövdes, arbeta markförbättrande, anlägga kompost, starta djuruppfödning, plantera träd och odla grönsaker. Allt detta med stöd från stiftelsen kopplad till MAX Burgers, Rättvisfördelning. Redan nu förser farmen skolan med över 30% av behovet av daglig frukt och grönt till våra 500 skolbarn.

Read more

Meet our intern Shaghayegh

My name is Shaghayegh, I come from Iran and I’m a second-year master student of Global health at Uppsala University. I’m a new intern at Yennenga Progress for half of the autumn semester. I come to this role with a background in nursing, specifically focused on pregnant women, young girls, and new moms. I'm super excited to be here as an intern.

Read more

Ungdomsklubben: En Positiv Inverkan på Barns Liv

Utan tvekan har Ungdomsklubben som vi fått stöd från företaget Bergkomm att starta, skapat positiv förändring i barns liv genom sina aktiviteter. Elysée, en av de unga vuxna som driver klubben berättar: Denna klubb har inte bara erbjudit en plats för roliga och meningsfulla aktiviteter, utan har också haft en djupgående inverkan på barnens utveckling och samhörighet.
Läs mer här om några sätt som klubben har påverkat barns liv på:

Read more

SJR och Yennenga Progress: Nu flyttar vi ihop!

Samarbete och stöd är nyckelelement i att driva hållbarhet, framsteg och utveckling. Ett lysande exempel på en sådan framgångsrik samverkan är det långvariga partnerskapet mellan SJR och Yennenga Progress. Detta partnerskap har inte bara gett liv åt en mängd värdefulla projekt och initiativ, utan det tar nu också ett spännande steg till när Yennenga Progress flyttar in i SJR:s kontorslokaler.

Read more
Show more news