Läs vår årsberättelse för 2021

Yennenga arbetar sedan 20 år tillbaka aktivt med att sätta verksamheter och metoder i verket för att på lokal nivå uppnå FNs Globala mål, Agenda 2030 i byn Nakamtenga, Burkina Faso.

Verksamheten är byggd på ett holistiskt tänkande där grundläggande mänskliga behov och drivkrafter i alla livets skeden, organiseras, så som utbildning, hälsa, infrastruktur och entreprenörskap. Med ert stöd bidrar ni till att strukturen för välfärdssamhällen i mikroformat får spridning.

I år är det Emma Thiel, som under hösten 2021 gjorde praktik på Yennenga Progress kontor i Stockholm, som tagit på sig uppdraget att layouta Yennengas Årsberättelse 2021!

Här kan ni läsa hur vi organiserar vårt arbete, vad som hänt under året och vad vi har för planer framåt.