Årsmöte är som nyårsafton!

Vi ser tillbaka på året som varit, utmaningar och höjdpunkter! Vi har sannerligen fått vår beskärda del av utmaningar, men som Pauline, Yennengas landchef i Burkina Faso sa: när vi nu tagit oss igenom detta har vi alla förutsättningar att hjälpa andra när vi skalar. Allt vi förmedlar har vi konkret arbetat med, steg för steg, och ibland ett steg tillbaka för att sedan ta ny sats framåt igen!

Här hittar du våra två dokument "Årsberättelsen" och ”Om oss”. De är designade av det magiska teamet Adam och Louise på Deloitte Digital. Läs dem, dela dem och tillsammans når vi våra mål!

Valberedningen föreslog att behålla vår eminenta styrelse i sin helhet och Amanda Mompalao de Piro behåller uppdraget som ordförande ytterligare ett år.

I styrelsen sitter således:

Kent Sangler, Företagssamarbeten

Jakob Trollbäck, Globala Målen

Frida Monsén, Digital learning & Gamification

Dan Lindgren, creative content, projektledning

Sara Lindell, entreprenörskap och it lösningar

Fredrik Bergström, finansiering

Och som suppleanter:

Mia Barkland, Globala Målen

Cecilia Williams Ehrenborg, Hållbarhet, pedagogik

Uppdraget är att skapa det ramverk och organisation i Sverige som är bäst lämpad för att bidra till att förverkliga Yennengas vision och konceptet, med hjälp av FNs Globala mål, Agenda 2030, samt ”paketera” verksamheten tillgängligt. Fokus kommande period är att skapa strategin för spridningen av konceptet samt stabil finansiering.

Och se till att vi skapar historia!

Yennengas generalsekreterare Stina, berättade om verksamheten under året, utifrån de Globala målen, och vikten av att alla delar av samhället fungerar för att utrota fattigdom och skapa en hållbar värld. Joachim som under hösten gjorde praktik på Yennengas kontor i Stockholm och sedan besökte Nakamtenga tre veckor i januari 2023, presenterade Yennengas arbete för matsäkerhet och återuppbyggnad av marken. Förutsättningarna att arbeta i ett land som sedan länge drabbats av klimatförändringar och ett jordbrukssystem som inte gynnar utan fortsätter att degradera marken, är tuffa men vi ser tydliga och hoppingivande resultat! Vi är redo för nästa vecksamhetsår!

Ordförande var som traditionen bjuder Roland Göransson, en erfaren och pålitlig ordförande, Eva Åberg och Per-Erik Eriksson valdes till justerare och sekreterare var Lennart Karlsson.

I år möttes vi upp på Sergel Arena, tack till vår styrelseledamot Sara Lindell som har sitt kontor där och nu bjöd in. Härliga lokaler med fokus på hållbarhet som Vasakronan driver. Rawballs, tahinirutor och brownies gjorda på svartabönor, tillsammans med torkad mango från Burkina Faso och frukt, stod framdukat. Tack till Sonja och Sven som bakat, Minata som direktimporterar ekologisk torkad mango från Burkina Faso (Skynda dig att lägga en order för nästa omgång!) och ordförande Amanda som köpte in frukt.