Emmanuel och David möts

Nu har vi besök från David på företaget Practise. Detta är andra gången de skickar personal till oss. Förra gången var mitt under Jihadisternas framfart och de var här för att hjälpa oss se över våra säkerhetsrutiner och hur vi skulle förhålla oss till läget. Nu kommer David mitt i en period av politisk instabilitet i regionen. Denna gång för att få verktyg i (själv)ledarskap, och stärka teamet framåt i en oviss framtid.

Emmanuel arbetar som vakt på Yennengas center i Nakamtenga. Han är en klippa. I tider av jihadister och politisk instabilitet så blir tankarna om vaktens uppdrag lite annorlunda. Det är helt krasst inte så mycket en vakt skulle kunna göra om någon faktiskt kom med uppdrag att förstöra eller skada.

En vakts uppdrag är dock så mycket mer. Vakten är ofta den första som en besökare stöter på. Att vakten är tillmötesgående, serviceinriktad, visar besökarna rätt och välkomnar är en bra början för känslan av trygghet. Vakten håller koll på att allt är i sin ordning och om något behöver signaleras.

Och förhoppningsvis får vi i "worse case scenario" signaler i god tid så att elever och personal kan hinna sätta sig i säkerhet. Om något mot förmodan skulle hända. Practise ger stöd i hur vi ska tänka och vikten av en plan.

Sedan många år tillbaka så säkerställer företaget Practise att vi kan betala Emmanuels lön över tid. Att säkerställa lönerna är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt. Personalen är det viktigaste vi har för att kunna fortsätta att utveckla verksamhet och metoder anpassade för de förutsättningar som finns just här.

– Det känns viktigt att göra något där vi vet att det gör verklig skillnad, och det känner vi med Yennenga, säger David.

Och det gör verkligen skillnad. För att öka våra möjligheter till långsiktig planering och trygghet i våra verksamheter är regelbundna/månatliga insättningar av stor betydelse. Om vi vet att vi har alla kostnaderna för skolan och kliniken täckta, viktiga funktioner som Emmanuel och lönerna för ledarna i de olika verksamheterna garanterade, så kan vi som team lägga större fokus på nästa steg i vidareutvecklingen.

I alla våra satsningar arbetar vi med metodutveckling utifrån praktiskt arbete så att vi dels kan lösa de kortsiktiga svårigheter människor står inför, men framförallt lösa de långsiktiga genom att skapa förutsättningar att komma åt grundorsaker och skapa hållbara strukturer framåt för ett möjligt välfärdssamhälle.

Visst vill du vara med? Maila mig! stina@yennengaprogress.se

MÅL FÖR ”SPONSRA EN LÖN”

  • Att säkerställa lönerna för våra anställda över tid.
  • Att därmed säkerställa att kunna upprätthålla livsnödvändig verksamhet för befolkningen i området, vad gäller hälsa, utbildning och infrastruktur så som rent vatten, matsäkerhet, energi, säkerhet, etc.
  • Att kunna planera långsiktigt så att vi kan bygga vidare på vårt mänskliga kapital av kunskap och erfarenheter för fortsatt metodutveckling.
  • Att kunna arbeta med fortbildning och mentorskap för att kunna sprida vår modell.
  • Att kunna bidra till att utrota fattigdom genom att alla är registrerade löntagare och därmed får del av den statliga strukturen för försäkringar, barnbidrag och pension.
  • Att kunna bidra till att utrota fattigdom genom att alla är registrerade löntagare och därmed betalar skatt till det långsiktiga uppbyggandet av landet.